×
Επεξεργασία Προφίλ Επεξεργασία Avatar Επεξεργασία Υπογραφής Επεξεργασία Επιλογών E-mail και Κωδικός
×
Αποσύνδεση Οι Συνδρομές μου Το Προφίλ μου Τα Posts μου Τα Threads μου Λίστα Επαφών Αόρατος Χρήστης
Τι;
Πως;
Ταξινόμηση
Που;
Σε συγκεκριμένη κατηγορία;
Ποιος;
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Συμπληρώστε τουλάχιστον το πεδίο Τι;

Το e-steki είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές διαδικτυακές κοινότητες με 67,044 μέλη και 2,411,719 μηνύματα σε 75,392 θέματα. Αυτή τη στιγμή μαζί με εσάς απολαμβάνουν το e-steki άλλα 425 άτομα.

Καλώς ήρθατε στο e-steki!

Εγγραφή Βοήθεια

e-steki on vBulletin 3.5

Subject to change (Λία)

Founder

H Λία αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Επαγγέλεται Web developer . Έχει γράψει 9,413 μηνύματα.

H Subject to change έγραψε: στις 23:03, 02-10-05:

#1
###931;###967;###949;###948;###972;###957; ###959;###955;###959;###954;###955;###951;###961;###974;###952;###951;###954;###949; ###951; ###945;###957;###945;###946;###940;###952;###956;###953;###963;###951; ###964;###959;###965; ###955;###959;###947;###953;###963;###956;###953;###954;###959;###973; ###945;###960;###959; 3.0.7 ###963;###949; 3.5, ###948;###953;###945;###948;###953;###954;###945;###963;###943;###945; ###953;###948;###953;###945;###953;###964;###941;###961;###969;###962; ###949;###960;###943;###960;###959;###957;###951; ###954;###945;###952;###974;###962; ###941;###960;###961;###949;###960;###949; ###960;###959;###955;###955;###940; ###960;###961;###940;###947;###956;###945;###964;###945; ###957;###945; ###947;###943;###957;###959;###965;###957; ###949;###958;'###945;###961;###967;###942;###962;. ###937;###963;###964;###972;###963;###959; ###972;###960;###969;###962; ###952;###945; ###948;###953;###945;###960;###953;###963;###964;###974;###963;###949;###964;###949; ###954;###945;###953; ###956;###972;###957;###959;###953; ###963;###945;###962; ###940;###958;###953;###950;###949; ###964;###959;###957; ###954;###972;###960;###959; ###951; ###945;###955;###955;###945;###947;###942;.
###924;###949;###961;###953;###954;###941;###962; ###945;###960;###959; ###964;###953;###962; ###960;###961;###959;###963;###952;###942;###954;###949;###962; ###949;###943;###957;###945;###953;:
 • ###948;###965;###957;###945;###964;###972;###964;###951;###964;###945; ###940;###956;###949;###963;###951;###962; ###945;###955;###955;###945;###947;###942;###962; ###945;###960;###959; WYSIWYG ###963;###949; standard formatting editor ###956;###949; ###964;###959; ###960;###940;###964;###951;###956;###945; ###949;###957;###972;###962; ###954;###959;###965;###956;###960;###953;###959;###973;, ###949;###957;###974; ###947;###961;###940;###966;###949;###964;###949;
 • ###932;###949;###967;###957;###959;###955;###959;###947;###943;###945; AJAX ###947;###953;###945; ###964;###951;###957; ###965;###960;###959;###946;###959;###955;###942; ###956;###951;###957;###965;###956;###940;###964;###969;###957; ###974;###963;###964;###949; ###957;###945; ###956;###951;###957; ###949;###960;###945;###957;###945;###966;###959;###961;###964;###974;###957;###949;###964;###945;###953; ###959;###955;###972;###954;###955;###951;###961;###951; ###951; ###963;###949;###955;###943;###948;###945; ###945;###955;###955;###940; ###956;###972;###957;###959; ###964;###959; ###964;###956;###942;###956;###945; ###963;###964;###959; ###959;###960;###959;###943;###959; ###952;###945; ###956;###960;###949;###953; ###964;###959; post ###963;###945;###962;
 • ###915;###961;###942;###947;###959;###961;###951; ###945;###960;###940;###957;###964;###951;###963;###951; ###956;###949; ###960;###959;###955;###973; ###960;###949;###961;###953;###963;###963;###972;###964;###949;###961;###949;###962; ###948;###965;###957;###945;###964;###972;###964;###951;###964;###949;###962;
 • ###915;###961;###942;###947;###959;###961;###951; ###949;###960;###949;###958;###949;###961;###947;###945;###963;###943;###945; "###956;###941;###963;###945;" ###963;###964;###959; thread (###966;###965;###963;###953;###954;###940; ###956;###960;###959;###961;###949;###943;###964;###949; ###957;###945; ###949;###960;###949;###958;###949;###961;###947;###945;###963;###964;###949;###943;###964;###949; ###954;###945;###953; ###954;###945;###957;###959;###957;###953;###954;###940; ###964;###959; ###956;###942;###957;###965;###956;###945; ###963;###945;###962; ###949;###945;###957; ###952;###941;###955;###949;###964;###949;)
 • ###916;###965;###957;###945;###964;###972;###964;###951;###964;###945; ###945;###960;###972;###954;###961;###965;###968;###951;###962; ###951;###955;###953;###954;###943;###945;###962; ###954;###945;###953;/###942; ###951;###956;/###957;###943;###945;###962; ###947;###949;###957;###957;###942;###963;###949;###969;###962;
 • ###916;###965;###957;###945;###964;###972;###964;###951;###964;###945; ###956;###949;###964;###940;###946;###945;###963;###951;###962; ###963;###949; ###959;###960;###959;###953;###945;###948;###942;###960;###959;###964;###949; ###963;###949;###955;###943;###948;###945; ###949;###957;###972;###962; thread ###960;###955;###951;###954;###964;###961;###959;###955;###959;###947;###974;###957;###964;###945;###962; ###964;###951;###957; ###963;###964;###959; ###945;###957;###940;###955;###959;###947;###959; ###960;###955;###945;###943;###963;###953;###959;.
 • ###928;###955;###941;###959;###957; ###948;###953;###959;###961;###952;###974;###952;###951;###954;###949; ###964;###959; bug ###960;###959;###965; ###949;###943;###967;###949; ###959; WYIWYG ###956;###949; ###964;###959;###957; Firefox 1.5 beta
 • ###928;###949;###961;###953;###963;###963;###972;###964;###949;###961;###949;###962; ###948;###965;###957;###945;###964;###972;###964;###951;###964;###949;###962; ###947;###953;###945; ###964;###959;###965;###962; ###963;###965;###957;###964;###959;###957;###953;###963;###964;###941;###962; ###947;###953;###945; ###960;###953;###959; ###947;###961;###942;###947;###959;###961;###959; ###954;###945;###953; ###949;###973;###967;###961;###951;###963;###964;###959; ###963;###965;###957;###964;###959;###957;###953;###963;###956;###959; (###952;###945; ###964;###953;###962; ###945;###957;###945;###954;###945;###955;###973;###968;###959;###965;###957; ###963;###964;###951;###957; ###960;###959;###961;###949;###943;###945;)
 • ###917;###956;###966;###940;###957;###953;###963;###951; "###949;###957;###949;###961;###947;###974;###957; ###956;###949;###955;###974;###957;" ###949;###954;###964;###972;###962; ###945;###960;###959; ###963;###965;###957;###959;###955;###953;###954;###940; ###956;###941;###955;###951; ###963;###964;###945; ###931;###964;###945;###964;###953;###963;###964;###953;###954;###940;
###922;###945;###953; ###954;###940;###956;###960;###959;###963;###945; ###940;###955;###955;###945; ###964;###945; ###959;###960;###959;###943;###945; -###963;###965;###947;###967;###969;###961;###942;###963;###964;###949; ###956;###949;- ###948;###949;###957; ###952;###965;###956;###940;###956;###945;###953; ###945;###965;###964;###942; ###964;###951; ###963;###964;###953;###947;###956;###942;.

###928;###953;###952;###945;###957;###972;###957; ###957;###945; ###960;###945;###961;###945;###964;###951;###961;###942;###963;###949;###964;###949; ###964;###951;###957; ###941;###955;###955;###949;###953;###968;###951; ###954;###940;###960;###959;###953;###969;###957; ###948;###965;###957;###945;###964;###959;###964;###942;###964;###969;###957; (###960;###967;. ###928;###945;###953;###967;###957;###943;###948;###953;###945;, ###931;###959;###966;###940; ###955;###972;###947;###953;###945;) ###954;###945;###952;###974;###962; ###960;###961;###959;###963;###960;###945;###952;###974;###957;###964;###945;###962; ###957;###945; ###945;###957;###959;###943;###958;###959;###965;###956;###949; ###964;###959; forum ###947;###961;###942;###947;###959;###961;###945; ###948;###949;###957; ###960;###961;###959;###955;###940;###946;###945;###956;###949; ###957;###945; ###964;###953;###962; ###945;###957;###945;###946;###945;###952;###956;###943;###963;###959;###965;###956;###949;. ###931;###964;###953;###962; ###949;###960;###972;###956;###949;###957;###949;###962; ###956;###941;###961;###949;###962; ###952;###945; ###945;###961;###967;###943;###963;###959;###965;###957; ###957;###945; ###955;###949;###953;###964;###959;###965;###961;###947;###959;###973;###957; ###954;###945;###957;###959;###957;###953;###954;###940; ###954;###945;###953; ###945;###965;###964;###941;###962;.

###917;###960;###943;###963;###951;###962; ###949;###960;###953; ###964;###951; ###949;###965;###954;###945;###953;###961;###943;###945; ###941;###947;###953;###957;###945;###957; ###956;###949;###961;###953;###954;###941;###962; ###949;###960;###953;###960;###955;###941;###959;###957; ###945;###955;###955;###945;###947;###941;###962;:
 • ###902;###955;###955;###945;###958;###945;###957; ###945;###961;###954;###949;###964;###940; ###949;###953;###954;###959;###957;###943;###948;###953;###945; ###959;###960;###972;###964;###949; ###972;###963;###959;###953; ###941;###967;###949;###964;###949; firefox ###942; Opera (###956;###949; cache ###949;###957;###949;###961;###947;###959;###960;###959;###953;###951;###956;###941;###957;###951;) ###947;###953;###945; ###957;###945; ###964;###945; ###948;###949;###943;###964;###949; ###954;###940;###957;###964;###949; hard refresh (Ctrl + F5)
 • ###928;###961;###959;###963;###964;###941;###952;###951;###954;###949; ###948;###965;###957;###945;###964;###972;###964;###951;###964;###945; ###954;###945;###964;###949;###946;###940;###963;###956;###945;###964;###959;###962; ###949;###957;###959;###962; thread ###963;###949; pdf ###956;###959;###961;###966;###942;
###917;###960;###943;###963;###951;###962; ###960;###959;###955;###955;###941;###962; ###949;###960;###953;###960;###955;###941;###959;###957; ###948;###965;###957;###945;###964;###972;###964;###951;###964;###949;###962; ###949;###943;###957;###945;###953; ###960;###961;###959;###947;###961;###945;###956;###956;###945;###964;###953;###963;###956;###941;###957;###949;###962; ###947;###953;###945; ###964;###959; ###956;###941;###955;###955;###959;###957;. ###916;###949;###957; ###952;###945; ###964;###953;###962; ###945;###960;###959;###954;###945;###955;###973;###968;###959;###965;###956;###949; ###972;###956;###969;###962; ###949;###960;###953; ###964;###959;###965; ###960;###945;###961;###972;###957;###964;###959;###962; ###947;###953;###945; ###957;###945; ###963;###945;###962; ###954;###961;###945;###964;###942;###963;###959;###965;###956;###949; ###963;###949; ###945;###947;###969;###957;###943;###945;!

Enjoy ###954;###945;###953; Welcome Back!!
edited Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Subject to change : 03-10-05 στις 19:11.
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

giostau

Διάσημο Μέλος

Ο giostau αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 37 ετών . Έχει γράψει 763 μηνύματα.

O giostau έγραψε: στις 23:17, 02-10-05:

#2
Μεγειές μεγειές!!!!!

Δείχνει πολύ όμορφο!!

Συγχαρητήρια παιδια!
Πάλι κάνατε πολύ καλή δουλειά!!!

Ευχαριστούμε!!!
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

emufear

Περιβόητο Μέλος

Ο emufear αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 31 ετών και επαγγέλεται Φοιτητής/τρια . Έχει γράψει 1,209 μηνύματα.

O emufear έγραψε: στις 00:07, 03-10-05:

#3
Congrats ###960;###945;###953;###948;###953;###940;, respect ###945;###960;###955;###940;.
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

nv

Δραστήριο Μέλος

H nv αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 37 ετών , επαγγέλεται Αρχιτέκτονας και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 318 μηνύματα.

H nv έγραψε: στις 00:10, 03-10-05:

#4
Μεγειάαααααα!!!!!!!!!!!!!!!!!
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

Arty2

Εκκολαπτόμενο Μέλος

Ο Arty2 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 31 ετών και επαγγέλεται Φοιτητής/τρια . Έχει γράψει 108 μηνύματα.

O Arty2 έγραψε: στις 00:11, 03-10-05:

#5
Looks neat...
Way to go AJAX technologies...
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

nikita13

Πολύ δραστήριο μέλος

H nikita13 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 33 ετών . Έχει γράψει 524 μηνύματα.

H nikita13 έγραψε: στις 01:03, 03-10-05:

#6
Με γεια παιδιά και συγχαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά!!
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

dooo

Επιφανές Μέλος

H dooo αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 3,211 μηνύματα.

H dooo έγραψε: στις 07:16, 03-10-05:

#7
###927;###923;###917; ###927;###923;###917; ###927;###923;###917;###917;###917;###917;###917;!!!!


*###954;###973;###956;###945;*

0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

gademis (Δημήτρης)

Τιμώμενο Μέλος

Ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 40 ετών , επαγγέλεται Η.Μ.Μ.Υ. και μας γράφει απο Χαλάνδρι (Αττική). Έχει γράψει 1,240 μηνύματα.

O gademis "ένα προσωπικό μήνυμα" έγραψε: στις 09:13, 03-10-05:

#8
Συγχαρητήρια παιδια, χαλάλι το downtime.
Αν και δεν έχω βρεί ακόμα όλες τις διαφορές... θα πάω στο testing πιο μετά να του κάνω test
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

Arty2

Εκκολαπτόμενο Μέλος

Ο Arty2 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 31 ετών και επαγγέλεται Φοιτητής/τρια . Έχει γράψει 108 μηνύματα.

O Arty2 έγραψε: στις 12:02, 03-10-05:

#9
To gender ###947;###953;###945;###964;###943; ###966;###945;###943;###957;###949;###964;###945;###953; ###956;###972;###957;###959; ###963;###964;###959; ###960;###961;###959;###966;###943;###955; ###964;###974;###961;###945;;
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

iJohnnyCash (Panayotis Yannakas)

Founder

Ο Panayotis Yannakas αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Επαγγέλεται Επιχειρηματίας . Έχει γράψει 15,880 μηνύματα.

O iJohnnyCash έγραψε: στις 12:06, 03-10-05:

#10
Αρχική Δημοσίευση από Arty2
To gender γιατί φαίνεται μόνο στο προφίλ τώρα;
Δεν θα είναι για πολύ έτσι ... Δώσε μας λίγο χρόνο
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

giostau

Διάσημο Μέλος

Ο giostau αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 37 ετών . Έχει γράψει 763 μηνύματα.

O giostau έγραψε: στις 12:47, 03-10-05:

#11
Να ρωτίσω και εγώ κάτι;
Ας ρωτίσω...

Στην αρχική σελίδα φαίνεται το "παράθυρο" με το username, το avatar, τα νέα μηνύματα κπλ. ενώ στο φόρουμ δεν φαίνεται...

Αυτό θα μείνει έτσι ή θα αλλάξει;
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

Κακή Επιρροή (Αναστασία)

Επιφανές Μέλος

H Αναστασία αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 6,639 μηνύματα.

H Κακή Επιρροή εχμ... είπε γεια ...κι έγραψε: στις 12:52, 03-10-05:

#12
Αρχική Δημοσίευση από giostau
Να ρωτίσω και εγώ κάτι;
Ας ρωτίσω...

Στην αρχική σελίδα φαίνεται το "παράθυρο" με το username, το avatar, τα νέα μηνύματα κπλ. ενώ στο φόρουμ δεν φαίνεται...

Αυτό θα μείνει έτσι ή θα αλλάξει;

η αλήθεια είναι ότι και μένα με εξυπηρετούσε πάρα πολύ αυτό όταν υπήρχε πριν και μέσα στο φόρουμ.....
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

Subject to change (Λία)

Founder

H Λία αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Επαγγέλεται Web developer . Έχει γράψει 9,413 μηνύματα.

H Subject to change έγραψε: στις 14:25, 03-10-05:

#13
###917; ###945;###956;###945; ###963;###945;###962; ###949;###958;###965;###960;###951;###961;###949;###964;###959;###973;###963;###949; ###957;###945; ###964;###959; ###958;###945;###957;###945;###946;###940;###955;###959;###965;###956;###949;!
###917;###956;###949;###943;###962; ###964;###959; ###946;###947;###940;###955;###945;###956;###949; ###949;###960;###949;###953;###948;###942; ###965;###960;###940;###961;###967;###949;###953; ###960;###940;###957;###969; ###960;###940;###957;###969; ###963;###964;###959; ###966;###972;###961;###959;###965;###956; ###954;###940;###964;###953; ###960;###945;###961;###972;###956;###959;###953;###959; ###964;###959; ###959;###960;###959;###943;###959; ###965;###960;###940;###961;###967;###949;###953; ###963;###949; ###972;###955;###949;###962; ###964;###953;###962; ###963;###949;###955;###943;###948;###949;###962;.
###932;###941;###963;###960;###945; ###960;###945;###953;###948;###953;###940; ###945;###966;###959;###973; ###963;###945;###962; ###946;###972;###955;###949;###965;###949; ###964;###959; ###958;###945;###957;###945;###946;###940;###950;###969;!!
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

Subject to change (Λία)

Founder

H Λία αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Επαγγέλεται Web developer . Έχει γράψει 9,413 μηνύματα.

H Subject to change έγραψε: στις 23:52, 03-10-05:

#14
###924;###960;###942;###954;###949; ###958;###945;###957;###945; ###964;###959; Welcome block ###954;###945;###953; ###963;###964;###959; ###966;###959;###961;###959;###965;###956; ###945;###966;###959;###965; ###963;###945;###962; ###940;###961;###949;###963;###949; ###964;###959;###963;###959;!

A###957; ###952;###941;###955;###949;###964;###949; ###957;###945; ###956;###960;###949;###953; ###954;###945;###953; ###963;###949; ###959;###960;###959;###953;###945;###948;###942;###960;###959;###964;###949; ###940;###955;###955;###951; ###963;###949;###955;###943;###948;###945; ###945;###960;###955;###940; ###960;###949;###943;###964;###949; ###964;###959;
edited Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Subject to change : 03-10-05 στις 23:58.
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

Subject to change (Λία)

Founder

H Λία αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Επαγγέλεται Web developer . Έχει γράψει 9,413 μηνύματα.

H Subject to change έγραψε: στις 05:51, 05-10-05:

#15
Παραθέτω την επίσημη λίστα νέων δυνατοτήτων και αλλαγών απο το vBulletin 3.0.x στο 3.5:

[quote]
Some New Features and Improvements:
-----------------------------------
* Product/Plugin system with over 550 'hook' locations
strategically placed in the code. Allows modification
and extension of vBulletin without physical alteration
of the vBulletin PHP scripts.
* Inline moderation allows multiple threads or posts to be
have moderation actions performed without a visit to the
admin or moderator control panels
* Completely rewritten message editor with ability to
instantly switch between standard and WYSIWYG modes
* Thread title editing on forumdisplay via AJAX
* Thread opening and closing on forumdisplay via AJAX
* Super-Quick Reply on showthread via AJAX
* Inline post edit on showthread via AJAX
* Username suggestion for PM recipients and search by
user via AJAX
* Data manipulation APIs (Data Manager) for centralized
data saving
* Template History & Comparison for easy tracking of
changes
* Database-based thread and forum read marking
* MySQL Full Text Search
* Additional Datastore Storage Methods
* SMTP Mail Wrapper
* MySQLi Wrapper
* PHPDoc'd Source Code
* Moderator log language abstraction
* Webkit support for style manager color picker
* ImageMagick 6 Support (alternative to GD)
* Calendar events support start/end times
* Custom avatar and profile picture resizing
* Profile pictures can be saved to filesystem
* Statistics ordering
* Each attachment image type can be individually set to
generate thumbnails or not
* Each attachment image type can be individually set to
open in a new window or not
* Moderated posts and threads do not contribute to post
count until approved
* Language chooser in footer
* New bbcode parser now corrects invalid tag nesting to
ensure valid HTML
* New [attach] bbcode tag for placing attachments inline
with messages
* New [noparse] bbcode tag for disabling bbcode parsing
within
* Word wrap excludes contents of PHP/CODE/HTML blocks
* Search engine spider configuration via XML file
* New 'Can View Thread Content' permission
* New 'Can Upload Animated GIF' permission
* Attachment upload via URL in addition to local upload
* New (hopefully foolproof) method for setting
cookiepath/cookiedomain
* Forum description field no longer limited to 250 characters
* Completely rewritten Paid Subscriptions system - now known
as Payment APIs. New support for 2checkout, Worldpay and
Authorize.net
* 'Always Moderate Group Posts' permission replaced with more
logical 'Follow Forum Moderation Rules' permission
* Threads containing posts awaiting moderation have indicator
icon on forumdisplay for moderators
* Right-to-left language support improved
* Additional 'Execute SQL' auto-queries added
* Image verification for sendmessage to avoid spam issues
* Improved registration image verification to out-fox those
pesky bots
* Control panel navigation controlled by XML for easier
addition of links
* Upgrade system now imports styles/languages/options only
after upgrade complete rather than after each script
* Ability to preview signature edits
* Calendar event email reminders
[/quote]

Μέρικά απο αυτά δεν θα τα δείτε στο e-steki καθώς δεν χρησιμοποιονται (πχ paid subscriptions) ή αφορούν μόνο συντονιστές και διαχειριστές (πχ inline moderation) ή ακόμα και μόνο διαχειριστές (πχ plugin system)
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

Subject to change (Λία)

Founder

H Λία αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Επαγγέλεται Web developer . Έχει γράψει 9,413 μηνύματα.

H Subject to change έγραψε: στις 06:33, 05-10-05:

#16
###919; ###954;###945;###964;###951;###947;###959;###961;###943;###945; Quotes (###963;###959;###966;###940; ###955;###972;###947;###953;###945;/###917;###943;###960;###945;###957;...) ###949;###943;###957;###945;###953; ###954;###945;###953; ###960;###940;###955;###953; ###963;###949; ###955;###949;###953;###964;###959;###965;###961;###947;###943;###945;
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

giannisvitara

Δραστήριο Μέλος

Ο giannisvitara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Επαγγέλεται CAD/CAM Designer και μας γράφει απο Λυκόβρυση (Αττική). Έχει γράψει 202 μηνύματα.

O giannisvitara έγραψε: στις 16:44, 05-03-06:

#17
πολύ ωραια ολα, way to go girl
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

Subject to change (Λία)

Founder

H Λία αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Επαγγέλεται Web developer . Έχει γράψει 9,413 μηνύματα.

H Subject to change έγραψε: στις 16:47, 05-03-06:

#18
Eχμμμ μήπως πόσταρες σε λάθος θέμα;
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση
Απάντηση στο θέμα

Χρήστες

 • Τα παρακάτω 0 μέλη και 1 επισκέπτες διαβάζουν μαζί με εσάς αυτό το θέμα.
   
 • (View-All Tα παρακάτω 0 μέλη διάβασαν αυτό το θέμα τις τελευταίες 30 μέρες:
  Μέχρι και αυτή την στιγμή δεν έχει δει το θέμα κάποιο ορατό μέλος

Βρείτε παρόμοια

 • Παρόμοια Θέματα
  • Αναβάθμηση σε vbulletin 3.6.8 - Από iJohnnyCash
   Το θέμα έχει λάβει 7 απαντήσεις και βρίσκεται στην κατηγορία Σημαντικές ανακοινώσεις.
   Το τελευταίο του μήνυμα δημοσιεύτηκε 05-08-07 στις 14:39.
  • e-steki on vBulletin 3.6 - Από Subject to change
   Το θέμα έχει λάβει 76 απαντήσεις και βρίσκεται στην κατηγορία Σημαντικές ανακοινώσεις.
   Το τελευταίο του μήνυμα δημοσιεύτηκε 23-08-06 στις 13:41.
  • e-steki on vBulletin 3.5.2 - Από Subject to change
   Το θέμα έχει λάβει 6 απαντήσεις και βρίσκεται στην κατηγορία Σημαντικές ανακοινώσεις.
   Το τελευταίο του μήνυμα δημοσιεύτηκε 12-12-05 στις 14:22.
  • e-steki on vBulletin 3.5.1 - Από Subject to change
   Το θέμα έχει λάβει 5 απαντήσεις και βρίσκεται στην κατηγορία Σημαντικές ανακοινώσεις.
   Το τελευταίο του μήνυμα δημοσιεύτηκε 11-11-05 στις 15:19.
 • Προηγούμενο Θέμα Επόμενο Θέμα