Αποτελέσματα αναζήτησης

 1. Αρίσταρχος

  Πολυτονικὸ σύστημα γραφής: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

  Πολλάκις ἒχω ἀπαντήσει σὲ παρόμοια ποστ ποὺ θεωροῦν τὸ πολυτονικὸ ὡς κάτι ὀπισθοδρομικὸ καὶ δὲν καταλαβαίνουν τὴ σημερινὴ χρησιμότητα του. Δὲν μπορῶ νὰ ἐπαναλαμβάνομαι... Διάβασε παραπάνω... Τὸ νὰ συνεχιστεῖ αὐτὴ ἡ συζήτηση καὶ νὰ λέμε οἱ μὲν "εἶναι χρήσιμο" καὶ οἱ δὲ "ὂχι δὲν εἶναι" δὲ νομίζω...
 2. Αρίσταρχος

  Πολυτονικὸ σύστημα γραφής: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

  Ο gregory nub μὲ κάλυψε πλήρως. Παρόλα αὐτὰ δὲν μπορῶ νὰ κρατηθῶ καὶ θὰ τὴν πετάξω τὴν "κακία"μου:P Καὶ ἐπιστημονικὴ ἀπόδειξη νὰ εἶχα ἐσὺ ἀμέσως θὰ ἒτρεχες νὰ βρῇς νὰ μοῦ παραθέσεις τὸν ἀντίλογο πρὶν κὰν τὴν διαβάσεις ὅπως εἶχες κάνει σὲ ἂλλη παρόμοια περίπτωση:P Πράγμα ἀντίθετο μὲ πάσης φύσεως...
 3. Αρίσταρχος

  Νόμος για κατάργηση Μνημονίων - Δανειακής

  Ἡ Ἑλλάδα ἒχει πρωτογενὲς ἒλλειμα. Τὰ ἒξοδα της δηλαδὴ εἶναι περισσότερα ἀπὸ τὰ ἒσοδα της ἂν ἐξαιρέσουμε πάσης μορφῆς δανείων. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει ἀντιληπτό;
 4. Αρίσταρχος

  Πολυτονικὸ σύστημα γραφής: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

  Καλὰ μὲ τὰ ἐπίθετα ποὺ χρησιμοποιεῖς δὲν συμφωνῶ, διότι τὸ πολυτονικὸ δὲν εἶναι ἀπαρχαιωμένη ἀντίληψη/μέθοδος ἀλλὰ ἕνα σπουδαῖο ἐργαλεῖο παιδεύσεως τοῦ νοῦ καὶ ὂχι μόνον. Τὸ γιατὶ τὸ ἒχω ξανὰ ἐξηγήσει μὰ θὰ τὸ ἐπαναλάβω. Γράφοντας πολυτονικὸ κάνεις κατι πολὺ σημαντικό. Σκέφτεσαι. Τί πιὸ...
 5. Αρίσταρχος

  Νόμος για κατάργηση Μνημονίων - Δανειακής

  Ἐνδιαφέρον ἀκούγεται. Τὸ ἐρώτημα ὅμως ποὺ τἰθεται μετὰ εἶναι τὸ ἐξῆς καὶ ἒχει νὰ κάνει μὲ τὸ ἀπὸ ποὺ ἀλλοὺ θὰ βροῦμε λεφτά. Συνεχίζουμε νὰ ἒχουμε πρωτογενὲς ἒλλειμα. Πὼς τὸ καλύπτουμε;
 6. Αρίσταρχος

  Πολυτονικὸ σύστημα γραφής: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

  Τὰ πλουσιώτερα κράτη τοῦ κόσμου εἶναι ἂκρως αὐταρχικὰ σὲ γλωσσικὰ ζητήματα (βλ. Κίνα, Γερμανία, Νορβηγία κ.λ)... Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο. Ἐμεῖς ἐδῶ εἲμαστε ψαρωμένοι μὲ αὐτὸ ποὺ γίνεται στὶς ΗΠΑ (πχ ὄπου αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς ἒγιναν γιὰ τελείως διαφορετικοὺς λόγους ἀπ' ὅτι γίνονται ἐδῶ) καὶ...
 7. Αρίσταρχος

  Πολυτονικὸ σύστημα γραφής: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

  Tὸ νόημα τῶν λέξεων ὅπως τὸ ἐννοεῖς δὲν θὰ χαθεῖ. Θὰ ἀλλοιωθεῖ ὅμως τὸ ἀλφάβητο. Ἕνα ἀλφάβητο δύο χιλιάδων ἐτῶν περίπου. Ἡ πρακτικὴ σου πάντως ὅσο κι ἂν δὲν τὸ παραδέχεσαι ἀποσκοπεῖ σὲ πράγματα ποὺ μᾶς ἀφοροῦν πρακτικὰ ἂμεσα... Ἐγὼ πάντως ἒγραφα, γράφω καὶ θὰ συνεχίσω νὰ γράφω διότι ὅπως λέγει...
 8. Αρίσταρχος

  Πολυτονικὸ σύστημα γραφής: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

  Δηλαδὴ ἐὰν στὸ μέλλον προωθηθεῖ μιὰ μεταρρύθμιση ποὺ νὰ λέει: καταργοῦνται κάποια φωνήεντα ὠστόσο δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξουν περιπτώσεις σύγχυσης ἐννοιλογικῶν, γραμματικῶν ἢ ἂλλων λοιπῶν ἀναταραξεων στὴν ἀπόδοση τοῦ νοήματος τῶν λέξεων θὰ ἤσουν ὑπέρ;
 9. Αρίσταρχος

  Πολυτονικὸ σύστημα γραφής: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

  Ἐρώτηση: Τὸ νὰ λέῃ κάποιος πὼς εἶναι κομμουνιστὴς εἶναι κακό; Γιατὶ σᾶς πείραξε τόσο; Χάουζ σοῦ κάνω θέτω ξανὰ ἕνα ἐρώτημα. Ἐφόσον πρέπει σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενα σου, τὰ πρακτικῶς χρήσιμα καὶ μόνον πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε, ποιὸς ὁ λόγος νὰ διατηροῦμε στὴ γλῶσσα μας τὰ πολλὰ ε,ι καὶ ο;
 10. Αρίσταρχος

  Πολυτονικὸ σύστημα γραφής: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

  Ἐπαναλαμβάνω ὅτι τὸ συχνὸ ἐπιχείρημα "δὲν μοῦ ἀρέσει τὸ πολυτονικὸ διότι δὲ μᾶς χρησιμεύουν σὲ τίποτα οἱ τόνοι καὶ τὰ πνεύματα" εἶναι ἐντελῶς ἂστοχο γιατί μὲ τὴν ἲδια λογικὴ ἐφόσον καὶ τὰ πολλὰ ι,ε καὶ ο δὲν μᾶς χρησιμεύουν ἂς τὰ καταργήσουμε καὶ αὐτά... Κάτι ποὺ θὰ ἦταν πλήρης καταστροφὴ τῆς...
 11. Αρίσταρχος

  Πολυτονικὸ σύστημα γραφής: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

  Ἂν ἐννοεῖς αὐτὸ ποὺ κατάλαβα τότε νὰ ξέρεις πὼς καὶ ἀπὸ τοὺς δύο χώρους βολεύτηκαν πάρα πολλοί. Καὶ στὴν τελικὴ ἀναρωτιέσαι: "Ρὲ μπὰς καὶ τὸ βόλεμα εἶναι ἐθνικό μας χαρακτηριστικό; ":P
 12. Αρίσταρχος

  Πολυτονικὸ σύστημα γραφής: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

  Κοίτα ἐδῶ κάνεις βαθύτατη ἰδεολογικὴ τομὴ καὶ ἡ κουβέντα ξεφεύγει. Σύμφωνα μὲ αύτὴν τὴν πρακτικὴ ὅπως λὲς λογική, νὰ κρατήσουμε στὴ γλῶσσα τὰ πολλὰ ι και ο ἢ νὰ τὰ πετάξουμε ἐφόσον πρακτικὰ ὅπως λὲς εἶναι ἂχρηστα;
 13. Αρίσταρχος

  Πολυτονικὸ σύστημα γραφής: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

  Εἶπα κάτι διαφορετικό; Βολεύτηκε ὁ Μπαμπινιώτης ἢ δὲν βολεύτηκε μέσα στὴν μεταπολίτευση, ὅταν χουντικοὶ κρύβονταν ἀπὸ προσώπου γῆς; Ἂς μιλᾶμε ἐπὶ τῆς οὐσίας...
 14. Αρίσταρχος

  Πολυτονικὸ σύστημα γραφής: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

  Τί ἐννοεῖς ὅταν λὲς "τὸ ἒχω μελετήσει" ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ γιὰ να κρίνῃς ἕνα βιβλίο βασίστηκες στὶς κριτικές ἂλλων καὶ ἐσὺ δὲν μπῆκες κὰν στὴ διαδικασία νὰ τὸ διαβάσῃς; Εῖναι ἐπιστημονικὴ μεθοδολογία αὐτὸ; Χωρὶς νὰ γνωρίζουμε κάτι νὰ τὸ πετᾶμε; Ὂχι ἀγαπητέ, δὲν ἀντιλαμβάνομαι τὴ γλῶσσα ὡς ἐθνικὸ...
 15. Αρίσταρχος

  Πολυτονικὸ σύστημα γραφής: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

  Δὲν ἒχεις καὶ ἂδικο. Ἀλλὰ εἲπαμε. Τὸ πολυτονικὸ εἶναι ἕνα ἐργαλεῖο χρήσιμο γιὰ τὴν κατανόηση τῆς ἑλληνικῆς. Ἕνα ἐφόδιο γιὰ νὰ γίνῃ κανείς σκεπτόμενος ἂνθρωπος. Ἂν προεκτείνουμε τὸ θέμα τότε σίγουρα ἀπὸ μόνο του δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τὴν ἑλληνικὴ παιδεία καλλίτερη. Μπορεῖ σίγουρα ὅμως νὰ βάλλει...
 16. Αρίσταρχος

  Πολυτονικὸ σύστημα γραφής: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

  Φυσικὰ καὶ εἶναι ἀντιεπιστημονικός. Τὸ νὰ μοῦ φέρνεις μία κριτικὴ ἑνὸς ἂλλου γιὰ νὰ μοῦ ἀποδείξεις τὸ πόσο διαφωνεῖς μὲ κάτι ποὺ ἐσὺ ὁ ἲδιος ποτὲ σου δὲν κάθισες νὰ μελετήσεις ἀποδεικνύει στὸ ἒπακρον τὴν ἀντιεπιστημονικὴ σου στάση... Ἒρχεσαι λοιπὸν ἐσὺ καὶ μοῦ παρουσιάζεις, στὸ ἀκρον ἂωτον τῆς...
 17. Αρίσταρχος

  Πολυτονικὸ σύστημα γραφής: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

  Χάουζ ὁ τρόπος ποὺ λειτουργεῖς εἶναι ἐντελῶς ἀντιεπιστημονικός... Χωρὶς κὰν νὰ ἒχεις διαβάσει τὸ βιβλίο ἀμέσως ἒτρεξες νὰ βρῆς κριτικὲς ποὺ παραθέτουν τὸν ἀντίλογο... Ἀπλὰ γιὰ νὰ δείξεις ἀντίδραση καὶ νὰ διαφωνήσεις πρὶν τὸ διαβάσεις... Τί νὰ πῶ... Μετὰ άπὸ αὐτὸ ὁ διάλογος μαζί σου στὸ παρὸν...
 18. Αρίσταρχος

  Πολυτονικὸ σύστημα γραφής: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

  Δηλαδὴ τί σοῦ κάνει ἐντύπωση; Ὑπῆρχε περίπτωση στὴν Ἑλλάδα νὰ πεῖ κάτι Ἕλληνας ἐπιστήμονας, καὶ νὰ μὴν τρέξουν νὰ τὸν λασπώσουν ἂλλοι Ἑλληνες; Ρε παιδιὰ ἂς σοβαρευτοῦμε ἐπιτέλους... Ἂν ἡ ἲδια ἒρευνα εἶχε γίνει ἀπὸ ἐπιστήμονες τοῦ ἐξωτερικοῦ κανένας Ἕλληνας δὲν θὰ τολμοῦσε νὰ πεῖ τὸ ὁτιδήποτε...
 19. Αρίσταρχος

  Πολυτονικὸ σύστημα γραφής: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

  Ναί! :confused: Πάντως σὲ αὐτὰ ποὺ λὲς μὴν ξεχνᾶς πὼς ἡ καλαισθησία εἶναι προσὸν σὲ μία γλῶσσα ὅπως ἀκριβῶς καὶ τὸ περιβάλλον μέσα στὸ ὁποῖο ζεῖ κανείς! Στὰ ἀγγλικὰ λόγου χάρη, γιατὶ δὲν πείραξε ποτὲ κανέναν τὸ γράμμα -e στὸ τέλος ὁρισμένων λέξεων; apple, google, eagle κ.λ. Ἀφοῦ δὲν...
 20. Αρίσταρχος

  Πολυτονικὸ σύστημα γραφής: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

  Ἂς πῶ κι ἐγὼ τὴ γνώμη μου γιὰ τὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς. Ὅπως ἀντιλαμβάνεται ὁ καθένας εἶμαι ὑπέρ αὐτοῦ, ὅμως θέλω ἀκόμα καὶ ὁ πιὸ μεγάλος πολέμιος τοῦ πολυτονικοῦ νὰ κατανοήση τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἐπιλέγουμε ὁρισμένοι νὰ χρησιμοποιοῦμε τὴν λεγομένη ἱστορικὴ ὀρθογραφία τῶν λέξεων...
 21. Αρίσταρχος

  Πολυτονικὸ σύστημα γραφής: ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

  Μία συζήτηση σὰν κι αὐτή, πολὺ θέλω νὰ τὴν κάνω μὲ πολλοῦς καὶ διαφορετικοῦς ἀνθρώπους. Εἶμαι πανευτυχὴς διότι μέσω αὐτοῦ τοῦ βήματος μοῦ δίδεται ἡ δυνατότητα αὐτή. :) Πεῖτε μου λοιπόν, εἲσαστε ὑπὲρ ἢ κατὰ αὐτοῦ τοῦ συστήματος γραφῆς καὶ γιατί; Σημείωση: Τα μηνύματα 1 έως 25 προέρχονται από...
 22. Αρίσταρχος

  Είναι αντιεπιστημονική η πίστη στο Θεό;

  Ὄχι βέβαια. Ἀπλὰ ὁ καθένας κατάλαβε τὸν ρόλο του. Τὰ τοῦ καίσαρος τῳ καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῳ Θεῳ... ;)
 23. Αρίσταρχος

  Είναι αντιεπιστημονική η πίστη στο Θεό;

  Λογικό! Εἶναι ἕνα δεῖγμα τῆς ἐξέλιξης τῆς κοινωνίας! Ἀλίμονο μας ἄν ἴσχυαν καὶ αὐτὰ σἠμερα!
 24. Αρίσταρχος

  Είναι αντιεπιστημονική η πίστη στο Θεό;

  Ὅπως παλαιὰ ἡ πίστη εἶχε ἐπιβάλλει μία νοοτροπία στὴν κοινωνία ποὺ κυνηγοῦσε τοὺς ἀντίθετους μὲ τὸ ἰερό, ἔτσι καὶ σήμερα στὰ πλαίσια βέβαια τῶν ἀπείρων ἐλευθεριῶν ποὺ ἔχει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, οἱ ἄθεοι ἀντιμετωπίζουν ἐντελῶς ἀπαξιωτικὰ τοὺς πιστοὺς. Τὸ γιατὶ εἶναι μία μεγάλη ἱστορία ποὺ ἴσως...
 25. Αρίσταρχος

  Η γνώμη σας για το ΚΚΕ και την ΚΝΕ

  Ε, ἀφοῦ αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπίσημη ὀνομασία, πὼς ἀλλιῶς νὰ τοὺς προσδιορίσω; Ἄς τοὺς πῶ Σλάβους τότε γιὰ νὰ λυθεῖ ἡ παρεξήγηση. Τὸ ἄλλαξα καὶ παραπάνω.
 26. Αρίσταρχος

  Η γνώμη σας για το ΚΚΕ και την ΚΝΕ

  Ὡραῖα λοιπόν. Ὡς Μακεδονικὴ μειονότητα ὁρίζω μία μερίδα τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας Σλαβικῆς καταγωγῆς οἱ ὁποῖοι ἐπικαλούμενοι διάφορες ἱστορικὲς ἐρμηνεῖες θεωροῦν τοῦς ἑαυτοὺς τους ἀπογόνους τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ τὴν χῶρα τους συνέχεια τῆς ἀρχαίας Μακεδονίας. Δὲν ἀποδέχονται πὼς οἱ ἀρχαῖοι...
 27. Αρίσταρχος

  Η γνώμη σας για το ΚΚΕ και την ΚΝΕ

  Ποιὸ ἔθνικὸ ὄνειρο παλικάρι μου; Εσὺ ἀποδέχεσαι πὼς ὑπάρχει ἐθνικὴ μειονότητα Μακεδόνων;
 28. Αρίσταρχος

  Η γνώμη σας για το ΚΚΕ και την ΚΝΕ

  Δὲν εἶναι θέμα ἀπόψεων... Εἶναι ἡ πραγματικότητα. Σὲ μία κουβέντα σὰν αὐτὴ πρέπει νὰ μιλάμε μὲ στοιχεῖα , γι'αὐτὸ ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν θὰ δημοσιεύσω σελίδες τοῦ Ριζοσπάστη ποὺ μεταξύ ἄλλων λένε "θα αγωνιστοῦμε γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ Μακεδονικοῦ Λαοῦ\" καὶ ἄλλα τέτοια "πατριωτικὰ"...
Top