×
Επεξεργασία Προφίλ Επεξεργασία Avatar Επεξεργασία Υπογραφής Επεξεργασία Επιλογών E-mail και Κωδικός Ρυθμίσεις Ειδοποιήσεων
×
Αποσύνδεση Οι Συνδρομές μου Το Προφίλ μου Τα Posts μου Τα Threads μου Λίστα Επαφών Αντιδράσεις σε Posts μου Παραθέσεις των Posts μου Αναφορές σε Εμένα Ενέργειες Συντονιστών Αόρατος Χρήστης
Τι;
Πως;
Ταξινόμηση
Που;
Σε συγκεκριμένη κατηγορία;
Ποιος;
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Συμπληρώστε τουλάχιστον το πεδίο Τι;

Το e-steki είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές διαδικτυακές κοινότητες με 67,803 μέλη και 2,441,056 μηνύματα σε 76,701 θέματα. Αυτή τη στιγμή μαζί με εσάς απολαμβάνουν το e-steki άλλα 325 άτομα.

Καλώς ήρθατε στο e-steki!

Εγγραφή Βοήθεια

Συντάξιμα τα χρόνια των σπουδών!!

ἅλς

Διακεκριμένο μέλος

Ο ἅλς αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Μας γράφει απο Πειραιάς (Αττική). Έχει γράψει 2,074 μηνύματα.

O ἅλς Παυση πλου σε αυτη τη θαλασσα .... έγραψε: στις 13:18, 16-02-11:

#1
Εγκύκλιος του ΙΚΑ για ασφαλισµένους του που θέλουν να τον προσµετρήσουν ως συντάξιµο

Οδηγίες για την αναγνώριση χρόνου σπουδών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΙΑΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011


Οδηγίες για αναγνώριση του χρόνου σπουδών ως συντάξιµου για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ εξέδωσε χθες η διοίκηση του Ιδρύµατος.

Σηµειώνεται ότι µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο (3863/2010) επανακαθορίστηκαν οι χρόνοι ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο ∆ηµόσιο, οι οποίοι λαµβάνονται υπόψη για την συµπλήρωση των ηµερών που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης των ασφαλισµένων. Έτσι, σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΙΚΑ σχετικάµε την αναγνώριση χρόνου σπουδών ως συντάξιµου στο ΙΚΑ:

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ που µπορούν να ζητήσουν την εν λόγω αναγνώριση είναι όσοι φοίτησαν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου, καθώς και όσοι σπούδασαν σε µέσες επαγγελµατικές σχολές, δηµόσιες ή ιδιωτικές, που έχουν αναγνωριστεί από το κράτος µετά τη συµπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας τους.

Για την αναγνώριση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόκτηση πτυχίου ή διπλώµατος. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση χρόνου σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωµα. Οι µέσες επαγγελµατικές σχολές θα γνωστοποιηθούν µε Γενικό Εγγραφο, όταν αποσταλεί στο ΙΚΑ ο σχετικός κατάλογος που συντάσσεται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο ΧΡΟΝΟΣ της αναγνώρισης θα είναι ίσος µε τα επίσηµα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά τον χρόνο αποφοίτησης. Είναι ευνόητο ότι, αν κατά τον χρόνο φοίτησης στις αναφερόµενες σχολές υπάρχει ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο ∆ηµόσιο, θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου χρονικού διαστήµατος.

ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ προς αναγνώριση, όπως προαναφέρθηκε, καθώς και το ότι τούτο δεν συµπίπτει µε χρόνο ασφάλισης σε άλλον φορέα ή στο ∆ηµόσιο, θα δηλώνεται από τον αιτούντα µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. Επειδή όµως είναι πιθανό να υπάρξουν λανθασµένες αναγνωριστικές αποφάσεις, θα ζητείται και η προσκόµιση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων -στοιχείων ή βεβαίωση του άλλου φορέα (προκειµένου να διαπιστωθεί αν εχώρησε σε άλλον φορέα, πλην του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφάλιση).

Έτσι µετά τη διαπίστωση της πραγµατοποίησης ή όχι ασφάλισης κατά τον χρόνο φοίτησης, η ασφαλιστική τακτοποίηση θα χωρήσει µόνο για τα κενά ασφάλισης χρονικά διαστήµατα.

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ θα γίνεται στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για 25 ηµέρες κατά µήνα και 300 κατ’ έτος. Αν η ασφάλιση που τυχόν έλαβε χώρα κατά τον χρόνο σπουδών είναι µειωµένη, δηλαδή για λιγότερες από 25 ηµέρες κατά µήνα,θα πρέπει να συµπληρωθεί µε χρόνο σπουδών µέχρι τις 25 µηνιαίως.
Προϋπόθεση για την αναγνώριση είναι η απόκτηση πτυχίου ή διπλώµατος
OΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (νόµος 3863/2010)

1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ή προαιρετική) 2. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εξαγοράζεται µε επιβάρυνση 20% (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) επί του µισθού που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Στις περιπτώσεις που θεµελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2011 µέχρι 31.12.2014 το ποσό εξαγοράς µειώνεται κατά 30% και για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2015 και εφεξής το ποσό εξαγοράς µειώνεται κατά 50%.

3. ΓΟΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ Αναγνωρίζεται βάσει του άρθρου 6του Ν. 1483/1984 ΦΕΚ 153Α και εξαγοράζεται µε επιβάρυνση 20% (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) επί του µισθού του χρόνου υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

4. ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ώς 300 ηµ.) Συνυπολογίζεται (χωρίς εξαγορά)µόνο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω γήρατος – όχι όµως για τον προσδιορισµό του δικαιούµενου ποσού σύνταξης.

5. ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ώς 300 ηµ.) Συνυπολογίζεται (χωρίς εξαγορά)µόνο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω γήρατος – όχι όµως γιατον προσδιορισµό του δικαιούµενου ποσού σύνταξης.

6. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ (έως 2 έτη) Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο καιγια την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται µε επιβάρυνση 20% (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) επί του µισθού του χρόνου υποβολής της αίτησης.

7. ΣΠΟΥ∆ΕΣ Αφορά τις σπουδές για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ηµεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και ο χρόνος σπουδών µετά τη συµπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας σε µέσες επαγγελµατικές σχολές, ο οποίος είναι ίσος µε τα – κατά τον χρόνο αποφοίτησης – επίσηµα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής. Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται µε επιβάρυνση 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

8. ΑΝΕΡΓΙΑ Αφορά τον χρόνο ανεργίαςµετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και το ∆ηµόσιο. Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται µε επιβάρυνση 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

9. ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑ Συνυπολογίζεται (χωρίς εξαγορά) µόνο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, όχι όµως για τον προσδιορισµό του δικαιούµενου ποσού σύνταξης.

10. ΑΠΕΡΓΙΕΣ Συνυπολογίζεται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται µε επιβάρυνση 20% (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) επί των µισθών του χρόνου υποβολής της αίτησης.

11. ΑΡΘΡΟ 141 ΤΟΥ Ν. 3655/2008 Πλασµατικός χρόνος του άρθρου ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης των παιδιών.

Συνυπολογίζεται και για τη συµπλήρωση του χρόνου συνταξιοδότησης και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης – είναι 1 χρόνος για το πρώτο παιδί και 2 χρόνια για το δεύτερο και τρίτο και καλύπτει και τις γεννήσεις που έγιναν πριν από 1.1.2000.

12. ΜΑΘΗΤΕΙΑ Συνυπολογίζεται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται µε επιβάρυνση 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. 13. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Αφορά τον χρόνο αποδεδειγµένης άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας πριν από την εγγραφή στα Μητρώα του OΑΕΕ και µέχρι 5 έτη εφόσον δεν είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

14. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Συνυπολογίζεται για τη συµπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.


Τα δικαιολογητικά και πώς υπολογίζονται οι εισφορές

Για την αναγνώριση χρόνου σπουδών απαιτείται αίτηση του ασφαλισµένου, η οποία υποβάλλεται από 1/1/2011 και εφεξής. Αρµόδιο υποκατάστηµα του ΙΚΑ ορίζεται το υποκατάστηµα του τόπου κατοικίας των ασφαλισµένων. Τα απαιτούµενα για την αναγνώριση δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1.Αίτηση ασφαλισµένου. 2.Ασφαλιστικά βιβλιάρια - στοιχεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή και άλλων φορέων και σε περίπτωση έλλειψής τους, απόφαση ή βεβαίωση των φορέων για το αν υπήρξε ασφάλιση σε αυτούς κατά τον χρόνο σπουδών του ασφαλισµένου.

Υπεύθυνη δήλωσ η του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται:

• Ότι για τον ζητούµενο προς αναγνώριση χρόνο δεν έχει λάβει χώρα ασφάλιση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή στο ∆ηµόσιο.

• Ο αιτούµενος αριθµός ηµερών ανά• Τα χρονικά διαστήµατα στα οποία εµπίπτει ο ζητούµενος προς αναγνώριση χρόνος.

• Οτι ο ζητούµενος προς αναγνώριση χρόνος δεν έχει αναγνωριστεί σε άλλο φορέα.

• Ο τρόπος εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς (µε δόσεις, εφάπαξ ή µε παρακράτηση από τη σύνταξη). 3.Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος της σχολής φοίτησης.

Αν η φοίτηση πραγµατοποιήθηκε σε ανώτατη ή ανώτερη σχολή της αλλοδαπής, θα πρέπει το πτυχίο να έχει αναγνωριστεί ως ισότιµο µε τα απονεµόµενα από τα ελληνικά Ανώτατα ή Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή από την εκάστοτε αρµόδια δηµόσια ελληνική Αρχή [υπουργείο ή από το ∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (∆ΙΚΑΤΣΑ), σήµερα ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από τον Ορ γανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευ σης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) κ.ά.].

4.Βεβαίωση της οικείας σχολής για τον προβλεπόµενο χρόνο φοίτησης σε αυτήν καθώς και τη συνολική χρονική περίοδο φοίτησης του αιτούντος.Σε περίπτωση κατά την οποία ο προβλεπόµενος χρόνος φοίτησης αναφέρεται στο πτυχίο ή στο δίπλωµα, δεν απαιτείται η βεβαίωση.

Βεβαίωση επίσης δεν απαιτείται για τις περιπτώσεις όπου η οικεία σχολή έχει ενταχθεί σε άλλο Εκπαιδευτικό Ιδρυµα ή έχει διακόψει τη λειτουργία της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να προσκοµίζεται σχετικό έγγραφο του εποπτεύοντος φορέα (υπουργείο Παιδείας κ.λπ.). 5.Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνοµικής ταυτότητας (για τα πρόσωπα που ζητούν την αναγνώριση του χρόνου στις µέσες επαγγελµατικές σχολές).

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ οι εισφορές. Η αναγνώριση γίνεται µε καταβολή εισφορών οι οποίες υπολογίζονται για κάθε µήνα µε βάση το 25πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, επί του ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) για τον φορέα κύριας ασφάλισης.

Η καταβολή του ποσού της αναγνώρισης µπορεί να γίνει σε µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα της κοινοποίησης της αναγνωριστικής απόφασης, οι δε υπόλοιπες στο τέλος κάθε επόµενου µήνα.

Ο αριθµός των δόσεων είναι ισάριθµος µε τους αναγνωριζόµενους µήνες.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ καθυστέρησης καταβολής δόσης, συνεπάγεται επιβάρυνσή της µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα πρόσθετα τέλη.

Εάν, πριν από την ολοσχερή εξόφληση των εισφορών θεµελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωµα ή προσαυξάνεται το ποσό της σύνταξης, το υπόλοιπο του ποσού της εξαγοράς εξοφλείται µε παρακράτηση κάθε µήνα ποσοστού από τη σύνταξη.

Όταν οι ασφαλιστικές εισφορές καταβληθούν εφάπαξ εντός τριµήνου από την κοινοποίηση της αναγνωριστικής απόφασης, παρέχεται έκπτωση 15%.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών στο ΕΤΕΑΜ. Το ποσοστό των εισφορών για την εν λόγω αναγνώριση είναι 6% (3% εργοδότη και 3% ασφαλισµένου).Η καταβολή του ποσού της αναγνώρισης µπορεί να γίνει σε δόσεις

ΤΑ ΝΕΑ
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση
Απάντηση στο θέμα


Χρήστες

  • Τα παρακάτω 0 μέλη και 1 επισκέπτες διαβάζουν μαζί με εσάς αυτό το θέμα.
     
  • (View-All Tα παρακάτω 0 μέλη διάβασαν αυτό το θέμα τις τελευταίες 30 μέρες:
    Μέχρι και αυτή την στιγμή δεν έχει δει το θέμα κάποιο ορατό μέλος

Βρείτε παρόμοια