ημέρα

  1. Isiliel

    21 Σεπτεμβρίου: Μια μέρα για την Ειρήνη

    Το 1981 καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ, να γιορτάζεται κάθε χρόνο η Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης για την ενδυνάμωση των ιδανικών της ειρήνης και της μη βίας ανάμεσα στα έθνη. Από το 2001, με τη συμβολή του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Peace One Day καθιερώθηκε η μέρα αυτή να γιορτάζεται στις 21 Σεπτεμβρίου...
Top