Λίστα Αποκλεισμένων


Ψευδώνυμο Ημερομηνία Ban Περίοδος Χρόνος που απομένει Αιτία Αποκλεισμού
06-18-2024 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
06-15-2024 6 μέρες 0 μέρες, 10 ώρες Όρος #14
06-15-2024 7 μέρες 1 μέρα, 10 ώρες Επιθετική συμπεριφορά
06-10-2024 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
06-04-2024 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
05-16-2024 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
05-11-2024 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
05-07-2024 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
04-28-2024 Μόνιμα Για πάντα Διαφημιστικός λογαριασμός
04-25-2024 91 μέρες 34 μέρες, 10 ώρες Όρος #14 και επιθετική συμπεριφορά
Top