Λίστα Αποκλεισμένων


Ψευδώνυμο Ημερομηνία Ban Περίοδος Χρόνος που απομένει Αιτία Αποκλεισμού
12-02-2023 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος Λογαριασμός
11-29-2023 Μόνιμα Για πάντα Διαφήμιση χωρίς άδεια
11-27-2023 Μόνιμα Για πάντα Επανάληψη ποστ
11-25-2023 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
11-24-2023 Μόνιμα Για πάντα Διαφημιστικός λογαριασμός
11-22-2023 14 μέρες 2 μέρες, 19 ώρες Συνεχείς προσωπικές επιθέσεις
11-20-2023 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
11-15-2023 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
11-15-2023 42 μέρες 23 μέρες, 19 ώρες Ρατσιστικά σχόλια & Δημιουργία διπλού λογαριασμού
11-10-2023 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
Top