Λίστα Αποκλεισμένων


Ψευδώνυμο Ημερομηνία Ban Περίοδος Χρόνος που απομένει Αιτία Αποκλεισμού
06-28-2022 4 μέρες 0 μέρες, 18 ώρες Spam
06-26-2022 Μόνιμα Για πάντα Μετά τη διαγραφή λογαριασμού έχετε δικαίωμα να ανοίξετε νέο μετά την πάροδο 12 μηνών.
06-26-2022 Μόνιμα Για πάντα Troll account
06-26-2022 10 μέρες 4 μέρες, 18 ώρες Συνεχής επιθετική συμπεριφορά
06-24-2022 14 μέρες 6 μέρες, 18 ώρες Συνεχής αγνόηση συστάσεων ΟΔ
06-21-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
06-19-2022 Μόνιμα Για πάντα Διαφήμιση χωρίς αδεια
06-18-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
06-13-2022 22 μέρες 3 μέρες, 18 ώρες Ρατσιστικά - σεξιστικά σχόλια
06-13-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
Top