Λίστα Αποκλεισμένων


Ψευδώνυμο Ημερομηνία Ban Περίοδος Χρόνος που απομένει Αιτία Αποκλεισμού
08-02-2021 Μόνιμα Για πάντα Διαφήμιση χωρίς άδεια
08-01-2021 4 μέρες 1 μέρα, 12 ώρες Δημιουργία flaming
07-25-2021 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
07-22-2021 Μόνιμα Για πάντα Trolling
07-21-2021 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
07-19-2021 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
07-18-2021 Μόνιμα Για πάντα Trolling
07-16-2021 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
07-15-2021 Μόνιμα Για πάντα Trolling
07-13-2021 Μόνιμα Για πάντα Διαφήμιση χωρίς άδεια
Top