Λίστα Αποκλεισμένων


Ψευδώνυμο Ημερομηνία Ban Περίοδος Χρόνος που απομένει Αιτία Αποκλεισμού
10-21-2021 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
10-17-2021 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
10-17-2021 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
10-17-2021 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
10-16-2021 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
10-15-2021 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
10-13-2021 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
10-13-2021 Μόνιμα Για πάντα διπλός λογαριασμός
10-13-2021 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
10-13-2021 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
Top