Λίστα Αποκλεισμένων


Ψευδώνυμο Ημερομηνία Ban Περίοδος Χρόνος που απομένει Αιτία Αποκλεισμού
09-26-2022 6 μέρες 3 μέρες, 16 ώρες Εκτός θέματος ποστ
09-25-2022 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
09-25-2022 4 μέρες 0 μέρες, 16 ώρες Επιθετική συμπεριφορά και όρος 14
09-25-2022 8 μέρες 4 μέρες, 16 ώρες Συνεχής επιθετική συμπεριφορά
09-23-2022 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
09-22-2022 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
09-21-2022 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
09-21-2022 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
09-20-2022 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
09-20-2022 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
Top