αμερική

  1. Πατρεύς

    Κολλέγιο Aθηνών: Απλώς ένα εκπαιδευτήριο ή μήπως κάτι περισσότερο;

    Τὸ ζήτημα τὸ ὁποῖο θέλω νὰ συζητήσουμε σὲ αὐτὸ τὸ θέμα εἶναι τὸ Κολλέγιο Ἀθηνῶν καὶ ὁ ῥόλος του στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας. Τὸ κολλέγιο αὐτὸ ἱδρύθηκε τὸ 1925 ἀπὸ τὸν Ἐμμανουὴλ Μπενάκη καὶ τὸ Στέφανο Δέλτα καὶ τὴν ὑποστήριξη Ἀμερικανῶν χορηγῶν καὶ εἶχε ἐξ ἀρχῆς τὸν τῖτλο «Ἑλληνοαμερικανικὸν...
Top