αρχαία

  1. Ηρώ

    Ομιλείτε Αρχαία Ελληνικά

    Όλο και περισσότερο ακούω τον τελευταίο καιρό πως το ενδιαφέρον των ξένων για την αρχαία ελληνική γλώσα μεγαλώνει από χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, αλλά και από επιστήμονες που ασχολούνται με τον προχωρημένο προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, διότι η αρχαία ελληνική θεωρείται πιο...
Top