αθεΐα

  1. Isiliel

    Αθεϊσμός v. 2.0

    "Είναι πολύ εύκολο να απορρίψεις συλλήβδην τη θρησκεία. Αυτό που θα ήθελα να εγκαινιάσουμε σήμερα είναι ένας νέος τρόπος αθεΐας -- αν θέλετε μια νέα έκδοση αθεϊσμού· θα μπορούσαμε να την πούμε...
  2. Πατρεύς

    Προκαταλήψεις και θρησκευτικά ή άλλα «πιστεύω»

    Παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ ἕνα μήνυμα τῆς Διοτίμας καὶ συγκεκριμένα τὸ σημεῖο ὅπου ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ «Η προκατάληψη δεν έχει θέση στις ελευθεριακές ιδέες. Μόνο στις δογματικές.», ἀνοίγω σχετικὰ τὸ θέμα αὐτὸ ὥστε νὰ συζητήσουμε σχετικὰ μὲ τὸ κατὰ πόσον ἡ πίστη ἑνὸς ἀνθρώπου καθορίζει τὸ πόσο...
Top