διαβούλευση

  1. DreamsRevenge

    Δημόσια Διαβούλευση: περισσότερη δημοκρατία;

    Στο site του Υπουργείου Εσωτερικών υπάρχει εδώ και λίγες μέρες, σελίδα με δημόσια διαβούλευση για τα κρατικά αυτοκίνητα. Ο σύνδεσμος είναι αυτός: https://www.opengov.gr/ypes/ Η ανταπόκριση σε σχόλια είναι μεγάλη, ενδιαφέρουσα με πολλές ιδέες και προτάσεις και ενδεικτική γενικότερων τάσεων και...
Top