δρόμος

  1. Isiliel

    Φωτογραφία δρόμου, προβλήματα και νομοθεσία

    Γράφω στον τίτλο νομοθεσία, αλλά δεν μπορώ να βρω πουθενά σχετική νομοθεσία που να αναφέρει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να φωτογραφίσουμε. Πέρα από τον νόμο 2121/93 περί Πνευματικών Δικαιωμάτων, δεν υπάρχει επίσημος κανονισμός για φωτογραφίσεις σε δημόσιους χώρους ή σε χώρους όπως για...
Top