ωκυτοκίνη

  1. Isiliel

    Πωλ Ζακ: Εμπιστοσύνη, ηθική και ...ωκυτοκίνη

    vu=https://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/PaulZak_2011G-320k.mp4&su=https://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PaulZak_2011G-embed.jpg&vw=512&vh=288&ap=0&ti=1259&lang=el&introDuration=15330&adDuration=4000&postAdDuration=830&adKeys=talk=paul_zak_trust_morality_and_oxytocin;year...
Top