πρότυπα

  1. Great Chaos

    Τι είναι αυτό που κάνει τον Άντρα;

    Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, η έννοια του ανδρισμού διέρχεται μία γενικευμένη κρίση. Τα παλιά ανδρικά πρότυπα, οι συνταγές και τα θέσφατα που καθόριζαν την έννοια του Άνδρα, σε ερωτικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, δεν είναι πλέον κατάλληλα για να περιγράψουν και να καθορίσουν τον...
Top