τρένο

  1. e-sofia

    Ταξίδι με το τρένο

    Σε τρένο δεν μπαίνω με τίποτα...... αν και τα οικονομικα δεν είναι και πολύ καλά για λεωφορείο... Αν δεν οδηγήσω καλύτερα λεωφορείο.... Ευχαριστώ.:D
  2. princess

    Ταξιδεύοντας με το Interrail

    Interrail (http://www.interrailnet.com) Το πρόγραμμα για όλους τους επίδοξους ταξιδιώτες.Προσφέρει τη δυνατότητα να ταξιδέψει κανείς σε όλη την Ευρώπη με το τρένο. Ποια είναι η άποψή σας για ένα τέτοιου είδους ταξίδι? Έχετε μήπως προσωπικές εμπειρίες?:)
Top