Τράπεζες: Πρακτικές στα όρια της νομιμότητας

Ηρώ

Διακεκριμένο μέλος

Η Μαρούλι αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 38 ετών και επαγγέλεται Αρχιτέκτονας. Έχει γράψει 6,569 μηνύματα.
Πήγαινε σε μια τράπεζα, εκτός εθνικής, κατά τις 12 το μεσημέρι και πες μου αν στην ουρά υπάρχουν οι ομάδες που περιγράφεις.
Και τι σημαίνει αυτό βρε exposed; Μήπως ότι αυτές οι ομάδες δε χρησιμοποιούν την τράπεζα για τις καταθέσεις τους;
Με τη λογική σου.. πήγαινε στις 9 το πρωί σε μια τράπεζα και πες μου αν βρεις άτομο που να μπορεί να χειριστεί ένα τέτοιο μηχάνημα χωρίς βοήθεια.
Δηλαδή όσοι έχουν την "ικανότητα" να χειριστούν ένα τέτοιο μηχάνημα έχουν και τη δυνατότητα να μην πληρώνουν ενώ οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες είναι αναγκασμένοι να το κάνουν για την ίδια υπηρεσία;


Υπάρχει νόμος που να ορίζει ότι μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς προς ίδια τράπεζα θα πρέπει να είναι δωρεάν ή έστω κάτι σχετικό; Αν ναι μπορείς να το κάνεις Copy Paste;
Οι όροι αυτοί που «κόβονται» από τις τραπεζικές συμβάσεις προβλέπουν:
1. Οποιος εξοφλεί ένα μέρος του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας ή την προβλεπόμενη «ελάχιστη καταβολή», χρεώνεται με τόκο αναδρομικά από τη μέρα της συναλλαγής (π.χ. αγοράς ενός προϊόντος) και όχι από την ημερομηνία εξόφλησης που αναφέρεται στον λογαριασμό. Ετσι, όμως ο καταναλωτής επιβαρύνεται και πριν από την καθυστέρηση (υπερημερία) καταβολής του ποσού, με τόκους 35 ημερών κατά μέσο όρο.
2. Εξοδα από 3 έως 20 ευρώ, που κλιμακώνονται ανάλογα, όταν γίνεται ανάληψη μετρητών μέσω πιστωτικής κάρτας. Κρίνονται αβάσιμοι οι τραπεζικοί ισχυρισμοί περί λειτουργικών εξόδων και μάλιστα τέτοιου ύψους.
3. Εξοδα για εξέταση αιτήματος δανειοδότησης που κυμαίνονται από 550-1.500 ευρώ, χωρίς να προκύπτει πως υπολογίζονται τόσο δυσανάλογα αυξημένα ποσά, τα οποία χρεώνονται ακόμα και εάν δεν εγκριθεί το στεγαστικό δάνειο.
4. Προμήθεια 1,40 ευρώ για κατάθεση ποσού στον λογαριασμό ενός τρίτου προσώπου, παρόλο που η κατάθεση λειτουργεί υπέρ του πελάτη της τράπεζας αλλά και υπέρ της ίδιας (μεγαλύτερη ρευστότητα χρημάτων), ενώ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως κόστος για την έκδοση απόδειξης.

5. Προμήθεια ή έξοδα 50 ευρώ για να χορηγηθεί βεβαίωση οφειλών, σε όποιον θέλει να μεταφέρει το χρέος του σε άλλη τράπεζα. Τα λειτουργικά αυτά έξοδα είναι αδιευκρίνιστα και δυσανάλογα υψηλά, παρόλο που η έκδοση της βεβαίωσης γίνεται σύντομα και με ευχέρεια μέσω Η/Υ.
6. Στα στεγαστικά δάνεια η τράπεζα καταθέτει το ποσό σε δεσμευμένο καταθετικό λογαριασμό και η λήψη των χρημάτων γίνεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Εντούτοις ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με τόκους από την ημέρα κατάθεσης και για όλο το ποσό, παρόλο που δεν βρίσκεται στη δική του διάθεση, αλλά στη διάθεση της τράπεζες.
7. Εξοδα κίνησης σε λογαριασμούς τρεχούμενους ή ταμιευτηρίου, που ανέρχονται σε 0,80 ευρώ ανά κίνηση μετά την 4η κίνηση του λογαριασμού ανά μήνα (το ποσό ποικίλλει ανάλογα και με το ύψος της κατάθεσης). Ετσι, όμως, η τράπεζα, ενώ «δανείζεται» χρήματα από καταναλωτές με πολύ ευνοϊκούς όρους, μετακυλίει σε αυτούς το λειτουργικό κόστος, αντισταθμίζοντάς το με τα επιτόκια καταθέσεων και χρεώνοντας προκαταβολικά την υπηρεσία φύλαξης - διαχείρισης των χρημάτων.
8. Εξοδα αδράνειας (0,60-1 ευρώ μηνιαίως) για λογαριασμούς κατάθεσης που μένουν ακίνητοι για περισσότερο από 18 μήνες, καθώς δεν δικαιολογείται επαρκώς πώς προκύπτουν έξοδα και για κινούμενους και για ακίνητους λογαριασμούς (ενώ λογικά εξοικονομούν οι τράπεζες λειτουργικό κόστος από τη μη κίνηση).
9. Τη δυνατότητα να διαμορφώνει η τράπεζα μονομερώς τα επιτόκια καταθέσεων χωρίς να χρησιμοποιεί εύλογα κριτήρια, εξαναγκάζοντας έμμεσα τους καταναλωτές να αυξήσουν το ύψος των καταθέσεων για να έχουν μεγαλύτερο επιτόκιο.
10. Εξοδα τήρησης και παρακολούθησης των λογαριασμών καταθέσεων, ιδίως όταν είναι μικρότεροι από ένα μέσο μηνιαίο υπόλοιπο που καθορίζει η τράπεζα, με κριτήρια αόριστα, που δεν δικαιολογούν τη σχετική επιβάρυνση.
11. Τη δυνατότητα της τράπεζας για μεγαλύτερη αναπροσαρμογή του κυμαινόμενου επιτοκίου στις πιστωτικές κάρτες από εκείνη που προκύπτει από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ετσι καταστρατηγείται η αρχή της διαφάνειας.
12. Μειωμένη ευθύνη της τράπεζας αν γίνει παράνομη χρήση του βιβλιαρίου κατάθεσης. Ομως σε περίπτωση απώλειάς του, ακόμα και αν καθυστερήσει ο κάτοχός του να το αντιληφθεί και να ειδοποιήσει την τράπεζα, η τελευταία δεν μπορεί να απαλλάσσεται και σε περιπτώσεις δόλου ή βαριάς αμέλειας αφού είναι υποχρεωμένη να ελέγξει την ταυτοπροσωπία εκείνου που ζητεί ανάληψη χρημάτων.
13. Μονομερή μεταβολή επιβαρύνσεων στις πιστωτικές κάρτες και στις καταθέσεις.
14. Μονομερή καθορισμό των ημερών δέσμευσης, διαθεσιμότητας και μετάθεσης της έναρξης τοκοφορίας.
*ΑΠΟ 2 ΜΟΝΟ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ*
Εισπράττουν παράνομα 280 εκ.
Ανάμεσα στους καταχρηστικούς όρους που ακυρώνονται είναι η επιβάρυνση των καταναλωτών με έξοδα για την ανάληψη μετρητών με την πιστωτική κάρτα η χρέωσή τους με τόκους από την ημέρα της συναλλαγής με την κάρτα (αντί από τη μέρα καθυστέρησης της πληρωμής), η επιβολή προμήθειας όταν γίνεται κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμό τρίτου προσώπου, η χρέωση ειδικών εξόδων για έλεγχο αίτησης δανείου, η επιβολή εξόδων κίνησης σε κινούμενους ή ακίνητους ή μικρούς τραπεζικούς λογαριασμούς κ.λπ.
Μονάχα από τους δύο πρώτους καταχρηστικούς όρους, οι τράπεζες εισπράττουν παράνομα ετησίως τουλάχιστον 280 εκατ. ευρώ και κυρίως από άτομα που ανήκουν στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα και χρησιμοποιούν την πιστωτική κάρτα ως μέσο πίστωσης για να καλύψουν τις βιωτικές τους ανάγκες.
ΔΙΚΑΙΩΣΗ
Αποζημίωση 120.000 ευρώ, πρόστιμο 3.000 για κάθε νέα παράβαση
Η ακύρωση των πλέον συνηθισμένων τραπεζικών όρων έρχεται μέσα από τη δικαστική δικαίωση συλλογικών αγωγών που υπέβαλε η ΕΚΠΟΙΖΩ και έγιναν δεκτές από το Πρωτοδικείο Αθήνας. Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ και τον δικηγόρο της Δ. Σπυράκο, που υποστήριζε τις σχετικές αγωγές, το παράνομο τραπεζικό κέρδος σε βάρος των καταναλωτών ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατ. ευρώ.
Οι αποφάσεις 711 και 961/07 του Πρωτοδικείου ακυρώνουν σωρεία παράνομων χρεώσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να διεκδικήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους δικαστικά, ενώ η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί την κυβέρνηση με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων να αναγκάσει τις τράπεζες να σταματήσουν τις παράνομες πρακτικές.
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο με δύο διαφορετικές συνθέσεις υπό την πρόεδρο Πρωτοδικών Κ. Παπαϊωάννου - Σιλτς έκρινε ότι με 14 παράνομους όρους οι τράπεζες επιβαρύνουν υπέρμετρα τους καταναλωτές, διαταράσσουν την ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε βάρος τους, παραβιάζουν την αρχή της διαφάνειας κ.λπ. Παράλληλα επιδίκασε αποζημίωση 120.000 ευρώ υπέρ της ΕΚΠΟΙΖΩ (που θα προχωρήσει στην κατάθεση αποζημιωτικών αγωγών υπέρ πελατών τραπεζών) για την ηθική βλάβη που υπέστη το καταναλωτικό κοινό, απειλώντας τις τράπεζες με χρηματική ποινή 3.000 ευρώ για κάθε χρήση όρου από αυτούς που κρίθηκαν παράνομοι και καταχρηστικοί.
Το παραπάνω είναι απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αμφισβητείς τις δικαστικές αποφάσεις;
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

iJohnnyCash

e-steki.gr Founder

Ο Panayotis Yannakas αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 34 ετών, επαγγέλεται Επιχειρηματίας και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 24,044 μηνύματα.
4. Προμήθεια 1,40 ευρώ για κατάθεση ποσού στον λογαριασμό ενός τρίτου προσώπου, παρόλο που η κατάθεση λειτουργεί υπέρ του πελάτη της τράπεζας αλλά και υπέρ της ίδιας (μεγαλύτερη ρευστότητα χρημάτων), ενώ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως κόστος για την έκδοση απόδειξης.
Αφού τα έκανες bold, φαντάζομαι ότι πρόσεξες ότι το πρόβλημα είναι το "ύψος" της προμήθειας και όχι η προμήθεια καθεαυτή. Επίσης μέχρι στιγμής έχουν ακουστεί για προμήθειες ύψους ?1,2 και κάτω (μέχρι και δωρεάν).

Και τι σημαίνει αυτό βρε exposed; Μήπως ότι αυτές οι ομάδες δε χρησιμοποιούν την τράπεζα για τις καταθέσεις τους;
Με τη λογική σου.. πήγαινε στις 9 το πρωί σε μια τράπεζα και πες μου αν βρεις άτομο που να μπορεί να χειριστεί ένα τέτοιο μηχάνημα χωρίς βοήθεια.
Δηλαδή όσοι έχουν την "ικανότητα" να χειριστούν ένα τέτοιο μηχάνημα έχουν και τη δυνατότητα να μην πληρώνουν ενώ οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες είναι αναγκασμένοι να το κάνουν για την ίδια υπηρεσία;
Σημαίνει ότι υπάρχουν ομάδες, π.χ. νέοι, που χρησιμοποιούν τα ταμείο χωρίς να υπάρχει λόγος. Αν εξαιρέσουμε τους ηλικιωμένους, που θεωρητικά δεν έχουν την ικανότητα, όλοι οι άλλοι
χρησιμοποιούν τα ταμεία, για μεταφορές χρημάτων, σε βάρος των υπόλοιπων πελατών που είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν τα ταμεία (είτε αυτοί είναι γέροι είτε είναι πελάτες που πρέπει να εκτελέσουν μια εντολή που γίνετε ΜΟΝΟ στα ταμεία). Δεν θα προτιμούσατε να υπάρχουν τόσο μεγάλες ανούσιες ουρές; Τόσο ελεύθερο χρόνο έχετε πια;

Βέβαια αυτό που λέω δεν ισχύει, εφόσον θεωρείτε ότι ότι το θέμα είναι καθαρά εγωιστικό. Δηλαδή αφορά μόνο το αν θα πληρώσουμε κάτι και όχι πια είναι η πιο ευγενική λύση για το κοινωνικό σύνολο. Όποτε αν το θέμα είναι καθαρά εγωιστικό, οκ έχετε δίκιο.


Διοτι αν η κοκακολα και η πεπσι και οποιοδηποτε αναψυκτικο, περιεχει καρκινογονες ουσιες για να μειωσει το κοστος ή να αυξησει τα εσοδα, θα πρεπει να υπαρχει νομος που να το εμποδιζει.
Σε αυτό που αναφέρεις μιλάμε για έγκλημα και όχι απλά "απάτη" ή "κατάχρηση". Στην περίπτωση που αναφέρεις διακινδυνεύετε η δημόσια υγεία.

Το να υπαρχουν υπηρεσιες που αναγκαζομαστε να χρησημοποιουμε, και να λειτουργουν καταχρηστικα ακριβως επειδη εκμεταλευονται την αναγκη μας να τις χρησημοποιησουμε, ειναι διαφορετικο.
Τότε πως δικαιολογείς το γεγονός ότι το νερό πουλιέται; :)

Εκτος αν η απαντηση σου θα ειναι : μη βαζεις τα λεφτα στην τραπεζα (που παρεπιπτοντως ειναι καλη ιδεα αν το εκαναν ολοι, μπας και αλλαξουμε νομισματικο συστημα καποια στιγμη και σωθουμε).
lol! Αν οι τράπεζες μόνο δάνειζαν τότε πιο όπλο θα είχαν οι πολίτες να προστατεύονται ατομικά π.χ. από τον πληθωρισμό; Όλοι θα έπρεπε να ήμασταν επενδυτές :)
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

fandago

Διακεκριμένο μέλος

Ο Ә□⌂щяңš αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 40 ετών και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 6,876 μηνύματα.
Αφού τα έκανες bold, φαντάζομαι ότι πρόσεξες ότι το πρόβλημα είναι το "ύψος" της προμήθειας και όχι η προμήθεια καθεαυτή.
Δεν βγαίνει κάτι τέτοιο από το κείμενο. Ίσα ίσα που λέει ότι ούτε ως κόστος για την έκδοση απόδειξης μπορεί να δικαιολογηθεί...
Σημαίνει ότι υπάρχουν ομάδες, π.χ. νέοι, που χρησιμοποιούν τα ταμείο χωρίς να υπάρχει λόγος. Αν εξαιρέσουμε τους ηλικιωμένους, που θεωρητικά δεν έχουν την ικανότητα, όλοι οι άλλοι
χρησιμοποιούν τα ταμεία, για μεταφορές χρημάτων, σε βάρος των υπόλοιπων πελατών που είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν τα ταμεία (είτε αυτοί είναι γέροι είτε είναι πελάτες που πρέπει να εκτελέσουν μια εντολή που γίνετε ΜΟΝΟ στα ταμεία). Δεν θα προτιμούσατε να υπάρχουν τόσο μεγάλες ανούσιες ουρές; Τόσο ελεύθερο χρόνο έχετε πια;
Οπότε εσύ πιστεύεις ότι η χρέωση είναι για να αποθαρρύνει τον κόσμο από το να πηγαίνει στα ταμεία; :confused:
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Youki

Πολύ δραστήριο μέλος

Η Youki αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 1,378 μηνύματα.
Αφού τα έκανες bold, φαντάζομαι ότι πρόσεξες ότι το πρόβλημα είναι το "ύψος" της προμήθειας και όχι η προμήθεια καθεαυτή. Επίσης μέχρι στιγμής έχουν ακουστεί για προμήθειες ύψους ?1,2 και κάτω (μέχρι και δωρεάν).
Aυτό είναι δικό σου συμπεράσμα. Εγω δεν βλέπω να αναφέρει κάτι για το ύψος.

Τότε πως δικαιολογείς το γεγονός ότι το νερό πουλιέται; :)
Το νερό παρεχεται από δημόσια υπηρεσία έναντι ευτελούς τιμήματος το οποίο είναι αναγκαίο για τη συντήρηση του δικτυου κλπ κλπ κλπ. Το εμφιαλωμένο νερό μπορεί να "αντικατασταθεί" από το νερό της βρύσης.:)


lol! Αν οι τράπεζες μόνο δάνειζαν τότε πιο όπλο θα είχαν οι πολίτες να προστατεύονται ατομικά π.χ. από τον πληθωρισμό; Όλοι θα έπρεπε να ήμασταν επενδυτές :)
?????:confused:
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

iJohnnyCash

e-steki.gr Founder

Ο Panayotis Yannakas αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 34 ετών, επαγγέλεται Επιχειρηματίας και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 24,044 μηνύματα.
Δεν βγαίνει κάτι τέτοιο από το κείμενο. Ίσα ίσα που λέει ότι ούτε ως κόστος για την έκδοση απόδειξης μπορεί να δικαιολογηθεί...
Μα δεν αναφέρετε σε όλες τις προμήθειες αλλά σε αυτές που είναι 1,4? (λογικά και πάνω). Άρα αυτές δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ως έξοδα εκτύπωσης απόδειξης.

Οπότε εσύ πιστεύεις ότι η χρέωση είναι για να αποθαρρύνει τον κόσμο από το να πηγαίνει στα ταμεία; :confused:
Αν είχα τράπεζα, έτσι θα αντιμετώπιζα τις ουρές εφόσον πρόσφερα ΤΟΣΕΣ εναλλακτικές λύσεις. Αν απαγόρευα αυτές τις πράξεις των ταμείων εκτός από το γεγονός ότι είναι καταχρηστικό, οι γέροι θα αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα.

Εσύ τι θα έκανες, για αντιμετωπίσεις τις ουρές, αν είχες τράπεζα;

Τι δεν κατάλαβες; Για αυτό αποθηκεύουμε τα χρήματα μας στην τράπεζα και όχι κάτω από το μαξιλάρι. Έτσι ώστε να μην χάνετε η αξία τους. Απλοί καθημερινοί κανόνες των οικονομικών :)
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Τελευταία επεξεργασία:

Youki

Πολύ δραστήριο μέλος

Η Youki αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 1,378 μηνύματα.
Μα δεν αναφέρετε σε όλες τις προμήθειες αλλά σε αυτές που είναι 1,4? (λογικά και πάνω). Άρα αυτές δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ως έξοδα εκτύπωσης απόδειξης.
Μήπως όταν βγήκε η συγκεκριμένη απόφαση δικαστηρίου οι συγκεκριμένες χρεωσεις ήταν 1,40??

Τι δεν κατάλαβες; Για αυτό αποθηκεύουμε τα χρήματα μας στην τράπεζα και όχι κάτω από το μαξιλάρι. Έτσι ώστε να μην χάνετε η αξία τους. Απλοί καθημερινοί κανόνες των οικονομικών :)
Σοβαρα??? Όταν δλδ ο πληθωρισμός είναι 3,6% για παράδειγμα και η τράπεζα μου δίνει τόκο στις καταθέσεις μου 1,5-2% ΔΕΝ χανουν τα χρήματα μου την αξία τους? Βρε δεν τα κάνω σαμπάνιες στα μπουζούκια καλύτερα?
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Επεξεργάστηκε από συντονιστή:

iJohnnyCash

e-steki.gr Founder

Ο Panayotis Yannakas αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 34 ετών, επαγγέλεται Επιχειρηματίας και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 24,044 μηνύματα.
Μήπως όταν βγήκε η συγκεκριμένη απόφαση δικαστηρίου οι συγκεκριμένες χρεωσεις ήταν 1,40??
Αν είναι έτσι, που δεν νομίζω αφού αποκλείεται να είναι τόσο κοντόφθαλμοι, τότε για ισχύει η απόφαση πρέπει να βγει συμπλήρωμα. Οι νόμοι/αποφάσεις κτλ ερμηνεύονται όπως είναι και όχι όπως θα έπρεπε να είναι με βάση τα νέα δεδομένα. Για αυτό εξάλλου υπάρχουν τόσα προβλήματα στην Ελληνική νομοθεσία και θεωρείτε "κακής ποιότητας".
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Neraida

Επιφανές μέλος

Η Bitch... αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 13,073 μηνύματα.
Τι δεν κατάλαβες; Για αυτό αποθηκεύουμε τα χρήματα μας στην τράπεζα και όχι κάτω από το μαξιλάρι. Έτσι ώστε να μην χάνετε η αξία τους. Απλοί καθημερινοί κανόνες των οικονομικών :)

Για ποιο λογο ακριβως εχουμε τα χρηματα μας στην τραπεζα?
Ειλικρινα δεν καταλαβα Δια!
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

iJohnnyCash

e-steki.gr Founder

Ο Panayotis Yannakas αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 34 ετών, επαγγέλεται Επιχειρηματίας και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 24,044 μηνύματα.
Σοβαρα??? Όταν δλδ ο πληθωρισμός είναι 3,6% για παράδειγμα και η τράπεζα μου δίνει τόκο στις καταθέσεις μου 1,5-2% ΔΕΝ χανουν τα χρήματα μου την αξία τους? Βρε δεν τα κάνω σαμπάνιες στα μπουζούκια καλύτερα?

Δεν χάνουν όλοι την αξία που θα έχαναν αν τα είχες κάτω από το μαξιλάρι.
Και στην τελική οι λογαριασμοί που αναφέρεις είναι για τις καθημερινές κινήσεις μας. Υπάρχουν και οι προθεσμιακοί ή οι αποταμιευτικοί. με επιτόκια τουλάχιστον τα διπλάσια :)
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Youki

Πολύ δραστήριο μέλος

Η Youki αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 1,378 μηνύματα.
Αν είναι έτσι, που δεν νομίζω αφού αποκλείεται να είναι τόσο κοντόφθαλμοι, τότε για ισχύει η απόφαση πρέπει να βγει συμπλήρωμα. Οι νόμοι/αποφάσεις κτλ ερμηνεύονται όπως είναι και όχι όπως θα έπρεπε να είναι με βάση τα νέα δεδομένα. Για αυτό εξάλλου υπάρχουν τόσα προβλήματα στην Ελληνική νομοθεσία και θεωρείτε "κακής ποιότητας".
Μιλάμε για Δικαστική απόφαση. Οι δικαστικές αποφάσεις βγαίνουν για συγκεκριμένες υποθέσεις. Αν τότε ήταν τόσο η προμήθεια βγήκε για αυτό το ποσό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμπεριλάβει και κάτι άλλο.
Ας μας επιβεβαιώσει και το καγίρι βεβαια.

Δεν χάνουν όλοι την αξία που θα έχαναν αν τα είχες κάτω από το μαξιλάρι. Και στην τελική οι λογαριασμοί που αναφέρεις είναι για τις καθημερινές κινήσεις μας. Υπάρχουν και οι προθεσμιακοί ή οι αποταμιευτικοί. με επιτόκια τουλάχιστον τα διπλάσια :)
Χάνουν την αξία που ΔΕΝ θα έχαναν αν τελικά τα χρησιμοποιούσα για να καλυψω τις αναγκες μου (παρούσες και μελλοντικές).
Και στην τελική οι προθεσμιακοί λογαριασμοί είναι για ένα ποσό (συνήθως αρκετά μεγάλο) και πάνω και όχι για τα ποσά τα οποία έχω υπόψην μου εγώ ως μια ταπεινή πλην τίμια μισθωτή υπάλληλος. :)
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

iJohnnyCash

e-steki.gr Founder

Ο Panayotis Yannakas αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 34 ετών, επαγγέλεται Επιχειρηματίας και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 24,044 μηνύματα.
Για ποιο λογο ακριβως εχουμε τα χρηματα μας στην τραπεζα?
Ειλικρινα δεν καταλαβα Δια!
Βλέπω υπάρχει αγνοία για την σημασία της τράπεζας.

Με μαθηματική ακρίβεια μπορούμε να προβλέψουμε ότι και του χρόνο θα έχουμε πληθωρισμό. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε τώρα 100 ευρώ και βάλουμε κάτω από το μαξιλάρι τότε του χρόνου τα χρήματα που βάλαμε κάτω από το μαξιλάρι θα έχουν μικρότερη αξία.

Αν θέλουμε να μην χάσουν την αξία τους, "κάτι" θα πρέπει να κάνουμε. Μια απλή σκέψη είναι να τα δανείσουμε σε έναν φίλο μας με τόκο. Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι δανικά με τόκο σε φίλους μπορούν να παραμένουν για πάντα δανικά. Μια άλλη σκέψη είναι να ανοίξουμε περίπτερο. Καλή σκέψη μόνο που δεν θέλουμε όλοι μας να αναλαμβάνουμε ρίσκο. Όποτε πρέπει να βρούμε κάτι χωρίς ρίσκο. Ε η μοναδική απλή λύση είναι να τα "δανείσουμε" στην τράπεζα έτσι ώστε να μας επιστρέψει με τόκο που είναι σίγουρο ότι θα μας επιστρέψει. Σαν δανεισμό σε τράπεζα είναι είτε η απλή κατάθεση σε έναν απλό λογαριασμό είτε η το "κλείσιμο" το χρημάτων σε προθεσμιακό λογαριασμό.

Επίσης είναι αποδεδειγμένο, ότι όσο ΚΑΛΑ και αν κράτος διοικείτε σίγουρα θα υπάρχει πληθωρισμός. Όποτε ρωτάω, σε περίπτωση που δεν υπήρχαν οι τράπεζες και εγώ ήθελα να βάζω στην άκρη 1000 ευρώ το χρόνο έτσι ώστε σε χ χρόνια να μπορέσω να φτιάξω ένα δικό μου σπίτι ΠΩΣ θα μπορούσα το κάνω, χωρίς να κινδυνεύω από τον πληθωρισμό ή από ρίσκο; Όποιος το βρει κερδίζει νόμπελ οικονομικών

Και στην τελική οι προθεσμιακοί λογαριασμοί είναι για ένα ποσό (συνήθως αρκετά μεγάλο) και πάνω και όχι για τα ποσά τα οποία έχω υπόψην μου εγώ ως μια ταπεινή πλην τίμια μισθωτή υπάλληλος. :)
Κάνεις λάθος, π.χ. το "μεγάλο ταμιευτήριο" της eurobank δίνει 3,3% ακόμη και αν καταθέσεις 1?.

Χάνουν την αξία που ΔΕΝ θα έχαναν αν τελικά τα χρησιμοποιούσα για να καλυψω τις αναγκες μου (παρούσες και μελλοντικές).
Έστω ότι αγόραζες ένα προϊόν για να καλύψεις μια ανάγκη σου. Έστω αυτοκίνητο ή κινητό. Τότε και πάλι θα "έχανες", μάλιστα περισσότερα, επειδή η αξία του προϊόντος θα έχανε την αξία του με την πάροδο του χρόνου. Επίσης αναφερόμουν σε αυτούς που αποφασίζουν να αποταμιεύσουν χρήματα. :)
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Ηρώ

Διακεκριμένο μέλος

Η Μαρούλι αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 38 ετών και επαγγέλεται Αρχιτέκτονας. Έχει γράψει 6,569 μηνύματα.
Αφού τα έκανες bold, φαντάζομαι ότι πρόσεξες ότι το πρόβλημα είναι το "ύψος" της προμήθειας και όχι η προμήθεια καθεαυτή. Επίσης μέχρι στιγμής έχουν ακουστεί για προμήθειες ύψους ?1,2 και κάτω (μέχρι και δωρεάν).
Με κάλυψε η απάντηση που έδωσε ο fandago και η youki πιο πάνω.


Βέβαια αυτό που λέω δεν ισχύει, εφόσον θεωρείτε ότι ότι το θέμα είναι καθαρά εγωιστικό. Δηλαδή αφορά μόνο το αν θα πληρώσουμε κάτι και όχι πια είναι η πιο ευγενική λύση για το κοινωνικό σύνολο. Όποτε αν το θέμα είναι καθαρά εγωιστικό, οκ έχετε δίκιο.
Δε σε κατάλαβα..
Ευγενική λύση για το κοινωνικό σύνολο θα ήταν να μην υπάρχουν ουρές; :worry:
Όταν αναφέρονται συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που ΔΕΝ μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα κατάθεσης σε τρίτο λογαριασμό και υποχρεούνται να πληρώσουν προμήθεια, που τον βλέπεις τον εγωισμό; Λες να ανήκουμε σε κάποια από αυτές για να το βλέπουμε εγωιστικά;

Και δεν έχει να κάνει τόσο με το τι θα πληρώσουμε exposed (δε θα σωθεί κανείς από 1 ή 2 ευρώ) όσο για την κλεψιά και το παράνομο του πράγματος.


Για το αν είναι παράνομο ή όχι όπως είδες αποφάνθηκε το Πρωτοδικείο. Κρίνεται παράνομη η προμήθεια, χωρίς όμως να έχει περάσει ακόμα στο Συμβούλιο Επικρατείας για να υπάρξει υπουργική απόφαση.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

iJohnnyCash

e-steki.gr Founder

Ο Panayotis Yannakas αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 34 ετών, επαγγέλεται Επιχειρηματίας και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 24,044 μηνύματα.
Αρχική Δημοσίευση από Ηρώ:
Όταν αναφέρονται συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που ΔΕΝ μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα κατάθεσης σε τρίτο λογαριασμό και υποχρεούνται να πληρώσουν προμήθεια, που τον βλέπεις τον εγωισμό; Λες να ανήκουμε σε κάποια από αυτές για να το βλέπουμε εγωιστικά;

Αρχική Δημοσίευση από Exposed_Bone:
Σημαίνει ότι υπάρχουν ομάδες, π.χ. νέοι, που χρησιμοποιούν τα ταμείο χωρίς να υπάρχει λόγος. Αν εξαιρέσουμε τους ηλικιωμένους, που θεωρητικά δεν έχουν την ικανότητα, όλοι οι άλλοι
χρησιμοποιούν τα ταμεία, για μεταφορές χρημάτων, σε βάρος των υπόλοιπων πελατών που είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν τα ταμεία

...
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Ηρώ

Διακεκριμένο μέλος

Η Μαρούλι αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 38 ετών και επαγγέλεται Αρχιτέκτονας. Έχει γράψει 6,569 μηνύματα.
Ας κάνω παράθεση τα.. αποσιωπητικά σου για να σου πω πως εύστοχα σχολίασα αυτό :
Βέβαια αυτό που λέω δεν ισχύει, εφόσον θεωρείτε ότι ότι το θέμα είναι καθαρά εγωιστικό. Δηλαδή αφορά μόνο το αν θα πληρώσουμε κάτι και όχι πια είναι η πιο ευγενική λύση για το κοινωνικό σύνολο. Όποτε αν το θέμα είναι καθαρά εγωιστικό, οκ έχετε δίκιο.
Και όχι αυτό που έβαλες εσύ για να συμπληρώσεις με "..."
Δεν είναι εγωισμός αυτό.
...
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

fandago

Διακεκριμένο μέλος

Ο Ә□⌂щяңš αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 40 ετών και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 6,876 μηνύματα.
Εσύ τι θα έκανες, για αντιμετωπίσεις τις ουρές, αν είχες τράπεζα;
Περισσότερα ενεργά ταμεία ίσως; Στην Alpha της περιοχής μου, τα πρωινά που πάω να καταθέσω χρήματα στο ειδικό μηχάνημα, παρατηρώ ότι παρόλο που υπάρχουν 3 ταμεία συνολικά, μόνο το ένα λειτουργεί και έχει προφανώς ουρά.

Επίσης θα εξηγούσα στον κάθε ένα που ερχόταν στο ταμείο για κατάθεση πχ, ότι υπάρχει το μηχάνημα. Στο τέλος θα το μάθαιναν όλοι όσοι μπορούν να το χρησιμοποιούν. Για να μη σου πω ότι ακόμα και ένα banner που να λέει "για καταθέσεις χρησιμοποιείτε για τη διευκόλυνση σας το μηχάνημα εδώ", θα γλίτωνε τον ταμία από το να επαναλαμβάνεται...

Και φυσικά αν δεν είχα τέτοια μηχανήματα, θα έβαζα. Γιατί για μένα το ΑΤΜ δεν είναι λύση, ειδικά για χρήματα που θέλω να μπαίνουν άμεσα στο λογαριασμό μου.

Σου κάνουν για λύσεις; Τόσο απλές και όμως δεν γίνονται...
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

iJohnnyCash

e-steki.gr Founder

Ο Panayotis Yannakas αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 34 ετών, επαγγέλεται Επιχειρηματίας και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 24,044 μηνύματα.
Και όχι αυτό που έβαλες εσύ για να συμπληρώσεις με "..."
Πρώτον τα "..." τα έβαλα για να μπορέσω να ποστάρω το μήνυμα :) Δεν μπορείς να ποστάρεις άδειο μήνυμα. Και όταν ένα μήνυμα εμπεριέχει μόνο quotes είναι άδειο

Δεύτερον έχεις δίκιο σε αυτό που λες αλλά αλλά μαζί με τα ξερά καίγονται τα χλωρά :(. Επίσης, ευτυχώς, κάποιες τράπεζες με κοινωνική ευαισθησία έχουν συνέχεια έναν υπάλληλο που δείχνει και εξηγεί πως δουλεύουν τα μηχανήματα. Μάλιστα όταν έχουν χρόνο, πάνε στην ουρά και όποιος πάει να κάνει μια κίνηση που γίνετε μέσω των μηχανημάτων του δείχνουν πως δουλεύει από το μηχάνημα. Αυτό για εμένα είναι μια πολύ καλή λύση για την αντιμετώπιση των ουρών. Ίσως τα δικαστήρια θα έπρεπε να υποχρεώνουν αυτό και όχι να μην υπάρχει προμήθεια. Αφού είναι ΚΑΛΥΤΕΡΗ λύση :). Δεν συμφωνείς;
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Τελευταία επεξεργασία:

Ηρώ

Διακεκριμένο μέλος

Η Μαρούλι αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 38 ετών και επαγγέλεται Αρχιτέκτονας. Έχει γράψει 6,569 μηνύματα.
Αυτό για εμένα είναι μια πολύ καλή λύση για την αντιμετώπιση των ουρών. Ίσως τα δικαστήρια θα έπρεπε να υποχρεώνουν αυτό και όχι να μην υπάρχει προμήθεια. Αφού είναι ΚΑΛΥΤΕΡΗ λύση :). Δεν συμφωνείς;
Αφού θα υποχρεούνται να έχουν πρώτον μηχάνημα και δεύτερον υπάλληλο που να εξηγεί πως γίνεται, δε θα χρειάζεται και να υπάρχει προμήθεια, αφού κανείς δε θα εκυπηρετείται από το ταμείο.
Σωστά;
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

iJohnnyCash

e-steki.gr Founder

Ο Panayotis Yannakas αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 34 ετών, επαγγέλεται Επιχειρηματίας και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 24,044 μηνύματα.
Περισσότερα ενεργά ταμεία ίσως;
Καλή σαν σκέψη αλλά μην ξεχνάς ότι αυτό θα σου στοίχιζε τουλάχιστον 800 ευρώ + IKA + 2 μισθοί επιπλέον για 13 και 14 μισθό (αρά 1800 ευρώ) ανά ταμείο το μήνα.
Λοιπόν αν κρίνω ότι συνήθως περιμένω σε ουρά 30 λεπτά και συνήθως λειτουργούν 3 ταμεία, τότε για να λυθεί το πρόβλημα θα έπρεπε να υπάρχουν αλλά 6 ταμεία αρά μια τράπεζα για να λύσει το πρόβλημα θα έπρεπε να ξοδεύει 11.000 ευρώ το μήνα ανά κατάστημα. Αρά π.χ. η Alpha Bank θα χρειαζόταν 2.200.000 ευρώ το μήνα για να λύσει το πρόβλημα στην αττική, αφού στην Αττική έχει 200 κατάστηματα περίπου, και αλλά 350.000 ευρώ το μήνα για λύσει το πρόβλημα αυτό στην θεσσαλονική.

Αρά να αυξηθούν τα ταμεία είναι αδύνατων. :) Δεν συμφωνείς;

Σου κάνουν για λύσεις; Τόσο απλές και όμως δεν γίνονται...
Συμφωνώ μαζί σου σε όλες τις λύσεις εκτός από την πρώτη. Και ρωτάω, δεν είναι καλύτερο το κράτος να υποχρέωση της τράπεζες να ακολουθήσουν τα παραπάνω αντί να απαγορεύουν την προμήθεια που είναι χειρότερη για το κοινωνικό σύνολο; Δεν συμφωνείς ότι οι λύσεις που προτείνεις είναι καλύτερες για το κοινωνικό σύνολο από την λύση να μην υπάρχει προμήθεια;
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Τελευταία επεξεργασία:

iJohnnyCash

e-steki.gr Founder

Ο Panayotis Yannakas αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 34 ετών, επαγγέλεται Επιχειρηματίας και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 24,044 μηνύματα.
Αφού θα υποχρεούνται να έχουν πρώτον μηχάνημα και δεύτερον υπάλληλο που να εξηγεί πως γίνεται, δε θα χρειάζεται και να υπάρχει προμήθεια, αφού κανείς δε θα εκυπηρετείται από το ταμείο.
Σωστά;
Ένας υπάλληλος αρκεί, άντε δυο ή τρεις σε πολύ κεντρικά και μεγάλα καταστήματα. Όμως πιο πάνω διαπιστώσαμε ότι για το ταμείο χρειάζονται περίπου 9 υπάλληλοι :) (π.χ. κεντρικό κατάστημα της Εθνικής στην Πάτρα λειτουργεί ταυτόχρονα 8-10 ταμεία και σχεδόν πάντα υπάρχουν πάνω από 50 άτομα που περιμένουν)

Επίσης υπάρχουν κάποια διαδικασίες που δεν μπορούν να γίνουν από μηχανήματα. Π.χ. η κατάθεση επιταγής ή η κατάθεση χρημάτων σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ όπως επίσης και η ανάληψη μεγάλων ποσών. Όποτε τα ταμεία είναι απαραίτητα. :)
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Τελευταία επεξεργασία:

Youki

Πολύ δραστήριο μέλος

Η Youki αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 1,378 μηνύματα.
Λοιπόν αν κρίνω ότι συνήθως περιμένω σε ουρά 30 λεπτά και συνήθως λειτουργούν 3 ταμεία, τότε για να λυθεί το πρόβλημα θα έπρεπε να υπάρχουν αλλά 6 ταμεία αρά μια τράπεζα για να λύσει το πρόβλημα θα έπρεπε να ξοδεύει 11.000 ευρώ το μήνα ανά κατάστημα. Αρά π.χ. η Alpha Bank θα χρειαζόνταν 2.200.000 ευρώ το μήνα για να λύσει το πρόβλημα στην αττική, αφού στην Αττική έχει 200 κατάστηματα περίπου, και αλλά 350.000 ευρώ το μήνα για λύσει το πρόβλημα αυτό στην θεσσαλονική.

Αρά να αυξηθούν τα ταμεία είναι αδύνατων. :) Δεν συμφωνείς;
Συμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Alpha Bank για το 2008 είναι απολύτως δυνατό!!! :)

Καταλαβαίνω το να μην θέλει να δαπανήσει 2.200.000/μηνα για να λύσει το πρόβλημα με τις ουρές αλλά να χρεώνει εμένα και να έχει κέρδος απο αυτό ταχα μου για να λύσει το πρόβλημα με τις ουρές, σορυ αλλά δεν το δέχομαι. (αν και αυτή είναι η δική σου άποψη γιατί χρεώνει, ενω για μένα είναι ξεκάθαρο ότι θα χρέωνε ακόμα και για τον αέρα που αναπνέω όση ώρα είμαι μεσα στο κατάστημα αν μπορούσε, προκειμένου να αυξήσει τα κέρδη της!)
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 14 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Χρήστες Βρείτε παρόμοια

  • Τα παρακάτω 0 μέλη και 1 επισκέπτες διαβάζουν μαζί με εσάς αυτό το θέμα:
    Tα παρακάτω 2 μέλη διάβασαν αυτό το θέμα:
  • Φορτώνει...
Top