δημόσια αγαθά

  1. Resaldis

    Το διαδίκτυο ως δημόσιο αγαθό

    Κατά τη γνώμη σας το διαδίκτυο θα μπορούσε να παρέχεται δωρεάν ως δημόσιο αγαθό, ώστε κάθε πολίτης να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτό;
Top