βιολογία

  1. Isiliel

    Η κοινωνική διάσταση του φύλου

    Το συμπέρασμα που πηγάζει από όλες τις απαντήσεις που δόθηκαν στα θέματα «Τι είναι αυτό που κάνει τον άντρα» και «Τι είναι αυτό που κάνει τη γυναίκα» φαίνεται να καταλήγει σε ένα στρογγυλό μηδενικό. :hmm: Τι είναι τελικά το φύλο; Πόσο καθοριστικός είναι ο βιολογικός παράγοντας και πόσο αυτός...
Top