Ο αιρετικός Δάσκαλος

DrStrangelove

New member

Ο DrStrangelove αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Επαγγέλεται Μοντέλο . Έχει γράψει 4,021 μηνύματα.
Κατά Ιωάννην κεφάλαιο η'.

Οι Ιουδαίοι του αποκρίθηκαν

"Σπέρμα Αβραάμ εσμέν και ουδενί δεδουλεύκαμεν πώποτε. Πώς συ λέγεις ότι ελεύθεροι γενήσεσθε ;"

Είμαστε απόγονοι του Αβραάμ και δεν γίναμε ποτέ δούλοι σε κανέναν. Πώς εσύ λες θα γίνετε ελεύθεροι ;"

Και ο Ιησούς απαντά:

"oίδα ότι σπέρμα Αβραάμ έστε"

γνωρίζω ότι είστε απόγονοι του Αβραάμ

"Υμείς εκ του Πατρός του Διαβόλου εστέ, και τας επιθυμίας του Πατρός υμών θέλετε ποιείν, εκείνος ανθρωποκτόνος ην απ' αρχής και εν τη αληθεία ουχ έστηκεν, ότι ουκ έστιν αλήθεια εν αυτώ"

Εσείς κατάγεστε από τον πατέρα του διαβόλου και τις επιθυμίες του Πατρός σας θέλετε να κάνετε, εκείνος ήταν ανθρωποκτόνος από την αρχή δεν στέκεται στην αλήθεια γιατί δεν υπάρχει μέσα του αλήθεια.
 

parafernalia

Well-known member

Ο Νίκος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Επαγγέλεται Προγραμματιστής/τρια και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 2,394 μηνύματα.
Κατά Ιωάννην κεφάλαιο η'.

Εσείς κατάγεστε από τον πατέρα του διαβόλου και τις επιθυμίες του Πατρός σας θέλετε να κάνετε, εκείνος ήταν ανθρωποκτόνος από την αρχή δεν στέκεται στην αλήθεια γιατί δεν υπάρχει μέσα του αλήθεια.
Πως τους ξέφυγε αυτό το εδάφιο και δεν το διέγραψαν; :hmm:
 

DrStrangelove

New member

Ο DrStrangelove αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Επαγγέλεται Μοντέλο . Έχει γράψει 4,021 μηνύματα.

Liakouras

New member

Ο Liakouras αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 358 μηνύματα.
Απαράδεκτο να παρουσιάζεις αποσπασματικά και διαστρεβλωμένα χωρία, τα οποία μάλιστα μεταφράζεις όπως θες. Το χωρίο είναι στο κατα Ιωάννη κεφ. 8, στιχ. 31-47

Παραθέτω όλο το χωρίο(σε bold ο τελευταίος στίχος που παραθέτεις):

Μετάφραση

«Ἡ ἀλήθεια θὰ σᾶς ἐλευθερώσῃ»

31 Εἶπε λοιπὸν ὁ Ἰησοῦς εἰς τοὺς Ἰουδαίους ποὺ εἶχαν πιστέψει σ’ αὐτόν, «Ἐὰν σεῖς μείνετε εἰς τὸν λόγον μου, θὰ εἶσθε πραγματικὰ μαθηταί μου
32 καὶ θὰ γνωρίσετε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια θὰ σᾶς ἐλευθερώσῃ».
33 Ἐπεκρίθησαν εἰς αὐτόν, «Εἴμεθα ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραὰμ καὶ δὲν ἐγίναμε ποτὲ δοῦλοι κανενός. Πῶς ἐσὺ λές, Θὰ γίνετε ἐλεύθεροι;».
34 Ἀπεκρίθη εἰς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, «Ἀλήθεια, ἀλήθεια σᾶς λέγω, ὅτι καθένας ποὺ κάνει ἁμαρτίαν, εἶναι δοῦλος τῆς ἁμαρτίας.
35 Ὁ δὲ δοῦλος δὲν μένει εἰς τὸ σπίτι παντοτεινά· ὁ Υἱὸς μένει παντοτινά.
36 Ἐὰν λοιπὸν ὁ Υἱὸς σᾶς ἐλευθερώσῃ, θὰ εἶσθε πραγματικὰ ἐλεύθεροι.
37 Ξέρω ὅτι εἶσθε ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ, ἀλλὰ ζητᾶτε νὰ μὲ σκοτώσετε, διότι ὁ λόγος μου δὲν ἔχει θέσιν μέσα σας.
38 Ἐγὼ ἐκεῖνο ποὺ εἶδα κοντὰ εἰς τὸν Πατέρα μου διακηρύττω, καὶ σεῖς ὅ,τι ἔχετε μάθει ἀπὸ τὸν πατέρα σας κάνετε».
39 Ἀπεκρίθησαν εἰς αὐτόν, «Ὁ πατέρας μας εἶναι ὁ Ἀβραάμ». Λέγει εἰς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, «Ἐὰν ἤσαστε παιδιὰ τοῦ Ἀβραάμ, θὰ ἐκάνατε τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραάμ, ἀλλὰ τώρα ζητᾶτε νὰ μὲ σκοτώσετε,
40 ἄνθρωπον ποὺ σᾶς εἶπα τὴν ἀλήθειαν, ποὺ ἄκουσα ἀπὸ τὸν Θεόν. Αὐτὸ δὲν τὸ ἔκανε ὁ Ἀβραάμ. Σεῖς κάνετε τὰ ἔργα τοῦ πατέρα σας».
41 Ἐκεῖνοι τοῦ εἶπαν, «Ἐμεῖς δὲν ἐγεννηθήκαμε ἀπὸ πορνείαν, ἕνα Πατέρα ἔχομεν, τὸν Θεόν».
42 Τότε ὁ Ἰησοῦς τοὺς εἶπε, «Ἐὰν ὁ Θεὸς ἦτο Πατέρας σας, θὰ μὲ ἀγαπούσατε, διότι ἐγὼ ἀπὸ τὸν Θεὸν ἐβγῆκα καὶ ἦλθα ἐδῶ. Δὲν ἦλθα ἀπὸ τὸν ἑαυτόν μου ἀλλ’ ἐκεῖνος μὲ ἔστειλε.
43 Γιατὶ δὲν καταλαβαίνετε τὴν γλῶσσαν μου; Διότι εἶσθε ἀνίκανοι νὰ ἀκοῦτε τὸν λόγον μου.
44 Σεῖς κατάγεσθε ἀπὸ τὸν πατέρα σας, τὸν διάβολον, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατέρα σας θέλετε νὰ κάνετε. Ἐκεῖνος ἀπὸ τὴν ἀρχὴν ἦτο ἀνθρωποκτόνος καὶ δὲν στέκεται εἰς τὴν ἀλήθειαν, διότι δὲν ὑπάρχει ἀλήθεια μέσα του. Ὅταν λέγῃ ψεύδη, μιλεῖ ἀπὸ τὸν ἑαυτόν του, διότι εἶναι ψεύτης καὶ πατέρας τοῦ ψεύδους.
45 Ἀλλ’ ἐπειδὴ ἐγὼ λέγω τὴν ἀλήθειαν, δὲν μὲ πιστεύετε.
46 Ποιός ἀπὸ σᾶς μπορεῖ νὰ μὲ ἐλέγξῃ δι’ ἁμαρτίαν; Καὶ ἐὰν λέγω τὴν ἀλήθειαν, γιατὶ δὲν μὲ πιστεύετε;
47 Ὅποιος εἶναι ἀπὸ τὸν Θεόν, ἀκούει τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦτο σεῖς δὲν ἀκοῦτε, διότι δὲν εἶσθε ἀπὸ τὸν Θεόν».

Πρωτότυπο

31 ῎Ελεγεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ ᾿Ιουδαίους· ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, 32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 33 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις ὅτι ἐλεύθεροι γενήσεσθε; 34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας. 35 ὁ δέ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 36 ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε. 37 οἶδα ὅτι σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 38 ἐγὼ ὃ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρί μου λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ὃ ἑωράκατε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν ποιεῖτε.
39 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· ὁ πατὴρ ἡμῶν ᾿Αβραάμ ἐστι. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· εἰ τέκνα τοῦ ᾿Αβραὰμ ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραὰμ ἐποιεῖτε. 40 νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ Θεοῦ· τοῦτο ᾿Αβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. 41 ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπον οὖν αὐτῷ· ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα· ἕνα πατέρα ἔχομεν, τὸν Θεόν. 42 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· εἰ ὁ Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ· ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ' ἐκεῖνός με ἀπέστειλε. 43 διατί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. 44 ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 45 ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. 46 τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ δὲ ἀλήθειαν λέγω, διατί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι; 47 ὁ ὢν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὰ ρήματα τοῦ Θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐστέ.
 

DrStrangelove

New member

Ο DrStrangelove αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Επαγγέλεται Μοντέλο . Έχει γράψει 4,021 μηνύματα.
Ποιός είναι ο πραγματκός διάβολος το λέει καθαρά ! Αυτός των Ιουδαίων ο θεός ο ανθρωποκτόνος και οι Ιουδαίοι σύμφωνα με τον Χριστό ήταν σπέρμα διαβόλου, για αυτό και τον σταύρωσαν, τα λέει καθαρά.
Το κείμενο που παρουσιάζετε είναι ψευδές. Το αληθινό κείμενο που παρέθεσα βρίσκεται στην Καινή Διαθήκη μεταφρασμένη από τον Τρεμπέλα, έναν από τους πιο έγγυρους μεταφραστές, θεολόγο της αναγνωρισμένης Εκκλησίας της Ελλάδος με υπογραφές Πατριάρχη.
 

Liakouras

New member

Ο Liakouras αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 358 μηνύματα.
https://www.saint.gr/243/texts.aspx

Εδώ του Τρεμπέλα μετα συντομης ερμηνείας όποιος θέλει να δεί.

Τώρα τα συμπεράσματα σου προφανώς και δεν βγαίνουν από το χωρίο... είναι προφανές.
 

DrStrangelove

New member

Ο DrStrangelove αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Επαγγέλεται Μοντέλο . Έχει γράψει 4,021 μηνύματα.
Εσείς οι δογματικοί ορθόδοξοι Χριστιανοί, γιατί δεν παραδέχεστε επιτέλους το αυτονόητο που παραδέχονται οι Ιουδαίοι τω θρήσκευμα, τουλάχιστον πιο ειλικρινείς από εσάς ; ότι ο θεός τους είναι άλλος από τον θεό της Καινής Διαθήκης ; Παραδεχθείτε το κάποια στιγμή, δεν είναι κακό η αυτογνωσία. Σας διαψεύδουν τα πάντα.

Του λένε "έχεις δαιμόνιο και είσαι Σαμαρείτης". Σχόλιο Τρεμπέλα: Ο Ιησούς εκφραζόταν περιφρονητικώς δια τους Ισραηλίτας. Helloooo ? Δεν ήταν "δικός τους" και είναι αυτονόητο ότι ήταν αίρεση ιουδαική. Αλλιώς δεν θα τον σταύρωναν. Δεν υπάρχει καμμία ιστορική απόδειξη ότι η σταύρωση έγινε για πολιτικά αίτια. 'Ηταν καθαρά εσωτερική υπόθεση των Ιουδαίων, οι Ρωμαίοι απλά φοβήθηκαν τη δύναμη του μυστικού ιερατείου που πάντα είναι η πραγματική δύναμη πίσω από κάθε κοσμική εξουσία, και υπέκυψαν στις πιέσεις του τότε παπαδαριού που ήθελε τον αιρετικό νεκρό γιατί μελλοντικά η διδασκαλία του θα απειλούσε την εξουσία τους.
 

Liakouras

New member

Ο Liakouras αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 358 μηνύματα.
Οι Ιουδαίοι-Φαρισαίοι πίστευαν στον στο Θεό της π.Δ. μόνο στον τύπο και όχι στην ουσία, γι' αυτό και ο Ιησούς τους λέει υποκριτές... υπήρχαν όμως και Ιουδαίοι που πίστευαν και ουσιαστικά στον ένα πραγματικό Θεό παλαιάς και καινής. Παραδείγμα οι προφήτες, ο Αβραάμ που αναφέρεις παραπάνω.
 

D_G

Well-known member

Ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 1,618 μηνύματα.
Αν διαβάσεις στην αρχή του βιβλίου του Τρεμπέλα (αλλά και του Κολιτσάρα) δεν λέει ότι κάνει μετάφραση, αλλά λέει: "Μετά συντόμου ερμηνείας"
Τουλάχιστον κάτι παλιά αντίτυπα που έχω από τον παππού μου, έτσι έγραφαν στην αρχή.

Σήμερα έχουν βγει αρκετές "μεταφράσεις" και οι περισσότερες στην δημοτική, που είναι πιο πιστές οι περισσότερες στο αρχαίο κείμενο, αλλά και πιο κατανοητές από τις παλιότερες.

(Και στο λίνκ που παρέθεσε ο Liakouras λέει: Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοσις ὑπὸ Π. Ν. Τρεμπέλα., άρα μπαίνει και η ερμηνεία όπως θέλει να την δώσει ο ίδιος ο Τρεμπέλας, χωρίς να είναι πιστή μετάφραση)
 

Akis_Megara

Well-known member

Ο possit felix esse αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Επαγγέλεται Φοιτητής/τρια και μας γράφει απο Μέγαρα (Αττική). Έχει γράψει 1,292 μηνύματα.
Συγχαρητήρια στο καλόβουλο άτομο που δημιούργησε το θρεντ με μοναδικό σκοπό τη διαστρέβλωση των λόγων του Χριστού και την αγόρευση αυτών που το συμφέρει. Με το να παρουσιάζεις ελλειπή τεκμήρια και δη ψεύτικα μόνο υπέρ σου δεν είναι...
 

DrStrangelove

New member

Ο DrStrangelove αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Επαγγέλεται Μοντέλο . Έχει γράψει 4,021 μηνύματα.
Τίποτε δεν έχει αλλάξει τελικά τόσες χιλιάδες χρόνια. Καημένη ανθρωπότητα...
 

parafernalia

Well-known member

Ο Νίκος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Επαγγέλεται Προγραμματιστής/τρια και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 2,394 μηνύματα.
Συγχαρητήρια στο καλόβουλο άτομο που δημιούργησε το θρεντ με μοναδικό σκοπό τη διαστρέβλωση των λόγων του Χριστού και την αγόρευση αυτών που το συμφέρει. Με το να παρουσιάζεις ελλειπή τεκμήρια και δη ψεύτικα μόνο υπέρ σου δεν είναι...
Γιατί αισθάνεσαι ότι σου επιτίθενται; Κανένας δεν πρόκειται να σε βγάλει από την λήθη που έχεις επιλέξει, είναι το δικαίωμά σου. :hug:

Νομίζω ότι τα εδάφια απ' το επίσημα αναγνωρισμένο ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι τα πλέον σαφή. Ο Ιησούς δικαιώνει τον Αβράαμ αλλά το ξεκαθαρίζει: ο πατέρας των Ιουδαίων δεν είναι ο Αβραάμ πια, αλλά ο διάβολος. Αν αυτό δεν είναι αιρετικό τι είναι; Δεν μιλάμε απλά για μια κριτική στην υποκρισία αλλά για ανοιχτή αντιπαράθεση με το απόλυτο κακό: τον πατέρα του ψεύδους.

Βέβαια με εντυπωσιάζει η ρητορική με την οποία είναι γραμμένα τα εδάφια. Λέει π.χ. ο John: "Ὅποιος εἶναι ἀπὸ τὸν Θεόν, ἀκούει τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦτο σεῖς δὲν ἀκοῦτε, διότι δὲν εἶσθε ἀπὸ τὸν Θεόν". Είναι σαν να λέμε, αν το ψάρι είναι στο νερό κολυμπάει. Αν δεν κολυμπάει, δεν είναι στο νερό! :D

Αντιθετοαντίστροφη λογική, εντυπωσιακό ίσως για 2000 χρόνια πριν. Ακόμα με αυτά θα ασχολούμαστε;
 

Πατρεύς

New member

Ο Πέτρος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 34 ετών, επαγγέλεται Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια και μας γράφει απο Ρέθυμνο (Ρέθυμνο). Έχει γράψει 2,714 μηνύματα.
Ἡ ἑρμηνεία τοῦ χωρίου εἶναι ἁπλούστατη: Ἀφοῦ δὲ δέχονται Υἱο τοῦ Θεοῦ αὐτὸν τὸν ὁποῖον προεφήτευσαν οἱ πατέρες τους, τότε εἶναι παιδιὰ τοῦ διαβόλου. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς μελετοῦσε καὶ ἑρμήνευε τὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ μετὰ τὴν Ἀνάσταση ὅταν ἐμφανίσθηκε «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ» στὸν Λουκᾶ καὶ στὸν Κλεόπα, τοὺς μίλησε γιὰ τὰ Πάθη καὶ τὴν Ἀνάστασή του μέσῳ τῶν προφητῶν τῆς Π.Δ. («καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διηρμήνευεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς Γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ»). Πουθενὰ δὲν τεκμηριώνεται μέσῳ τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ ἄρνηση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Υ.Γ.: Καλὴ χρονιά!
 

parafernalia

Well-known member

Ο Νίκος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Επαγγέλεται Προγραμματιστής/τρια και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 2,394 μηνύματα.
Πουθενὰ δὲν τεκμηριώνεται μέσῳ τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ ἄρνηση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
Και πως τεκμηριώνεται ότι είναι η συνέχειά της; :hmm:

Επειδή μετά τη σφαγή των Μεδιανιτών, τις μοιχείες και δολοφονίες του Πατριάρχη Δαυίδ και τα τόσα άλλα εγκλήματα που έχουν καταγραφεί σε αυτό το βιβλίο, ο Θεός τους συγχώρεσε για να ξανακάνουν το ίδιο με τον Χριστό;

Δεν υπάρχει λογική. Βέβαια θα μου πείτε πως δεν υπ - άρχει ούτε ο Θεός γι' αυτό και οι θρησκευόμενοι είναι υπεράνω λογικής, είναι παντού και πάντα!

Δεν είναι καθόλου κακό φυσικά αυτό, μόνο που όταν εκπίπτει στην "μπουρδολόγηση" του Θεού - κοινώς στο δόγμα - έχει ως αποτέλεσμα το διαχωρισμό, την αποκοπή από το ΕΙΝΑΙ του Θεού. Άρα πιστεύετε σε κάτι εξ αποστάσεως, σε κάτι που δεν μπορείτε ποτέ να το εφαρμόσετε οι ίδιοι στην πράξη.
 

Μάξιμος

Well-known member

Ο Μάξιμος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Επαγγέλεται Σκηνοθέτης . Έχει γράψει 1,487 μηνύματα.
Εσείς οι δογματικοί ορθόδοξοι Χριστιανοί, γιατί δεν παραδέχεστε επιτέλους το αυτονόητο που παραδέχονται οι Ιουδαίοι τω θρήσκευμα, τουλάχιστον πιο ειλικρινείς από εσάς ; ότι ο θεός τους είναι άλλος από τον θεό της Καινής Διαθήκης ; Παραδεχθείτε το κάποια στιγμή, δεν είναι κακό η αυτογνωσία. Σας διαψεύδουν τα πάντα.
Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να σου πω, ότι ο Χριστιανισμός, δεν είναι δόγμα!!!!!!!!!
Επίσης, τις απορίες που έχεις, μπορείς να λύσεις άμεσα και με τον καλύτερο για εσένα τρόπο, μόνο αν έρθεις σε επαφή με φωτισμένο άνθρωπο. Απαραίτητο είναι να προσεγγίσεις τα θέματα ανοιχτός και αυτό γιατι δεν μπορείς να κρυφτείς.
Μόνο μπροστά στην Αλήθεια μπορείς να επιλέξεις την πραγματική αναίρεση της και όχι σε μια κουβέντα που μοιάζει περισσότερο με κοτσομπολιό.
Εναγωνίως ψάχνεις συνέχεια να βρεις κάτι.
Και μετά έρχεται η έξαρση.
Πόσο όμως διαρκεί;
Πόση ικανοποίηση απολαμβάνεις;
Πάντα θα έρχεται η αίσθηση του κενού.
Του λένε "έχεις δαιμόνιο και είσαι Σαμαρείτης". Σχόλιο Τρεμπέλα: Ο Ιησούς εκφραζόταν περιφρονητικώς δια τους Ισραηλίτας. Helloooo ? Δεν ήταν "δικός τους" και είναι αυτονόητο ότι ήταν αίρεση ιουδαική. Αλλιώς δεν θα τον σταύρωναν. Δεν υπάρχει καμμία ιστορική απόδειξη ότι η σταύρωση έγινε για πολιτικά αίτια. 'Ηταν καθαρά εσωτερική υπόθεση των Ιουδαίων, οι Ρωμαίοι απλά φοβήθηκαν τη δύναμη του μυστικού ιερατείου που πάντα είναι η πραγματική δύναμη πίσω από κάθε κοσμική εξουσία, και υπέκυψαν στις πιέσεις του τότε παπαδαριού που ήθελε τον αιρετικό νεκρό γιατί μελλοντικά η διδασκαλία του θα απειλούσε την εξουσία τους.
Αναγκαία και όχι αμελητέα, η διευκρίνιση σχετικά με την ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στους παπάδες και τους τότε ραβίνους.
Και η απορία είναι γιατί τους μπερδεύεις; Από άγνοια ή σκοπιμότητα;
Όσον αφορά στα κίνητρα του μυστικού ιερατείου και κατ’επέκταση των τότε αργυραμοιβών, εκ των αποτελεσμάτων σήμερα στο νομισματικό σύστημα, διαφαίνεται ότι ο Ιησούς Χριστός, βρίσκονταν διαμετρικά αντίθετος.

Ο Χριστός ήταν η ταπεινότητα και η αγάπη.
Το ιερατείο ήταν η έπαρση, η υπερηφάνεια, η υποκρισία.
Ο Χριστός ήταν η αλήθεια το Φώς.
Το ιερατείο ήταν το ψέμα και τα σκοτεινά σχέδια για την επικράτηση τους.
Με τόσες διαβολές που φανερά αποδίδονται στο ιερατείο, ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΡΕΙΣ που φανέρωσε την καταγωγή τους;
 

Alejandro Papas

New member

Ο Alive in Illusion αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Επαγγέλεται Ηθοποιός και μας γράφει απο Βόλος (Μαγνησία). Έχει γράψει 2,642 μηνύματα.
Συγχαρητήρια στο καλόβουλο άτομο που δημιούργησε το θρεντ με μοναδικό σκοπό τη διαστρέβλωση των λόγων του Χριστού και την αγόρευση αυτών που το συμφέρει. Με το να παρουσιάζεις ελλειπή τεκμήρια και δη ψεύτικα μόνο υπέρ σου δεν είναι...
διαστρεβλωνουμε μια διαστρεβλωση π εγινε σε κατι ανυπαρκτο :confused:
 

Νωεύς

Τιμώμενο Μέλος

Ο Ιάσων αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Επαγγέλεται Μαθητής/τρια και μας γράφει απο Άγιο Πνεύμα (Σέρρες). Έχει γράψει 4,820 μηνύματα.

Devian

New member

Ο Devian αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Καλαμαριά (Θεσσαλονίκη). Έχει γράψει 187 μηνύματα.
 

Χρήστες Βρείτε παρόμοια

  • Τα παρακάτω 0 μέλη και 1 επισκέπτες διαβάζουν μαζί με εσάς αυτό το θέμα:
    Tα παρακάτω 0 μέλη διάβασαν αυτό το θέμα τις τελευταίες 60 μέρες:
  • Φορτώνει...
Top