Εκκλησία στην κατοχή

pluton

New member

Ο pluton αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 551 μηνύματα.
Αθήνα 9 Απριλίου 1942

Μακαριότατον Πατριάρχην Αλεξανδρείας
Κύριον Χριστοφορον
Αλεξάνδρειαν

Εκκλησία της Ελλάδος αγωνιζομένη υπέρ ανακουφίσεως ευσεβούς Ελληνικού Λαού εκ παντοίων υλικών στερήσεων παρούσης στιγμής ποιείται θερμήν έκκλησιν χριστιανικά και εθνικά αισθήματα Υμετέρας Θεοσώστου Μακαριότητος, παρακαλούσα όπως αναλάβει Αυτή πρωτοβουλίαν ενδεδειγμένων ενεργειών παρ Αιγυπτιώτη Ελληνισμώ και λοιπαίς αλλαχού ομογενείαις , ως και παντί ετέρω δυναμένω Ελλήνι , προς αγοράν και αποστολήν συντόμως και εν συνεχείαν τροφίμων ελληνικώ πληθυσμώ, στερουμένω μέσων συντηρήσεως περισσότερον άλλων λαών, συνεπεία ανεπάρκειας παραγωγής και εφοδιασμού χώρας.
Εκκλησία της Ελλάδος , διαδηλούσα ενεργόν συμμετοχήν αυτής εν πρώτη γραμμή και πάσαις δυνάμεσιν εις μέγα έργον υπέρ τέκνων αυτής , θέτει από τούδε Υμετέραν διάθεσιν άπασαν περιουσίαν Ελληνικής Εκκλησίας ως και σύνολον κειμηλίων και ιερών σκευών ναών και μονών Επικράτειας, έτι δε σύμπας ο Ελληνικός Κλήρος παντός βαθμού τιμαλφή αυτού και πολύτιμα ιερά άμφια προς οιανδήποτε καθ Υμετέραν εκτίμησιν πρόσφορον εν προκειμένω χρήσιν.
Πρωτοβουλία Υμετέρας Μακαριότητος, μέλλουσα τύχει ως πιστεύομεν ομοθύμου υποστηρίξεως αύτοθι και πανταχού ομογενών, θέλει συμπληρώσει ενδελεχή φιλάνθρωπον υπέρ Ελληνικού Λαού δράσιν ΔΕΣ και λοιπών παραγόντων προς εξασφάλισιν στοιχειωδών όρων συντηρήσεως αυτού.
Αρχαί κατοχής παρέσχον ήδη ανεπιφύλακτον συναίνεσιν δι αποστολήν ενταύθα τροφίμων παντός είδους προς αποκλειστικήν διάθεσιν αυτών μεταξύ πάσχοντος πληθυσμού χώρας.
Ανάγκη πραγμάτων επιβάλλει τονίσωμεν Υμετέραν Μακαριότητα θερμήν παράκλησιν αδελφής Ελληνικής Εκκλησίας περί όσον ένεστι ταχεία , ευρείας και συνεχούς επισιτιστικής επικουρίας προς αυτήν.
Ευχαριστούντες; Επί τούτοις Υμετέρα Μακαριότητι και ασπαζόμενοι Αυτήν εν Χριστώ Αναστάντι, διατελούμεν αγαπητός εν Χριστώ αδελφός και όλως πρόθυμος

Ο Αθηνών Δαμασκηνός.

Η έκκληση αυτή διαβιβάστηκε τηλεγραφικά μέσω της Ιταλικής πρεσβείας………….

Σε αυτή την δραματική έκκληση του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού που προσέφερε ΟΛΗ την περιουσία της εκκλησίας για την επιβίωση του πεινασμένου Ελληνικού λαού ήρθε η πιο κάτω απάντηση:

Αυτού Μακαριώτητα Κύριον Δαμασκηνόν
Αρχιεπίσκοπον Αθηνών

Υμετέρα έκκλησις ελήφθη. Θα καταβληθή πάσα προσπάθεια δια τον άμεσον και ικανοποιητικόν επισιτιστικόν ανεφοδιοασμόν του Ελληνικού Λαού.
Ελπίζομεν ότι θα δυνηθώμεν να υπερπηδήσωμεν τας δυσκολίας δια την προμήθειαν τροφίμων και την μεταφοράν αυτών.
Ουδεμία ανάγκη να διαθέσητε την περιουσίαν της Ελληνικής Εκκλησίας .
Ασπαζόμεθα αδελφικώς.

Πατριάρχης Χριστόφορος.

Πηγή
 
Επεξεργάστηκε από συντονιστή:

Τσιγάρα σέρτικα

New member

Ο Στράτος :P αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 994 μηνύματα.
όταν ο κλήρος τιμούσε το σχήμα. Κι όταν ο Χριστός είχε την εκκλησία για σπίτι του.
Θλίψη σκέτη η αναγωγή στα τώρα κρατούντα
 

pluton

New member

Ο pluton αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 551 μηνύματα.
όταν ο κλήρος τιμούσε το σχήμα. Κι όταν ο Χριστός είχε την εκκλησία για σπίτι του.
Θλίψη σκέτη η αναγωγή στα τώρα κρατούντα

Εδώ μπορείς να βρεις την απάντηση.


http://www.ecclesia.gr/greek/koinonia/koinonia.asp


193 μέρη που διανέμουν τροφή δωρεάν κάθε μέρα.


http://www.ecclesia.gr/greek/koinonia/koinonia.asp?what=1


Αν περίμενε ο Ελληνικός λαός από τους κλεφτοπολιτικούς....
 

Τσιγάρα σέρτικα

New member

Ο Στράτος :P αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 994 μηνύματα.
θα τα δω. Αλλά αυτά είναι από χορηγούς, όχι από το υστέρημα της εκκλησίας της ίδιας. Επί εποχής Δαμασκηνού, ο μέσος κληρικός αλλά και μοναχός ήταν πάμφτωχος μεν αλλά φιλάνθρωπος, τιμούσε το φτωχοράσο του. Τώρα ακούς τα αμίμητα επιχειρήματα υπέρ των φρου φρου και αρωμάτων πως τα χρυσοποίκιλτα άμφια αλλά και τις χλιδάτες εκκλησίες δεν τα θέλουν οι ίδιοι αλλά τα κάνουν για να τιμήσουν τον Χριστό. Ντόοοοοοοϊν!!
(Τους πολιτικούς έχει νόημα να σχολιάσει κανείς; Έτσι κι αλλιώς μάλλον συμπίπτουν οι απόψεις μας. Από την άλλη, θα μπορούσε να βρεθεί κανείς και να υπστηρίξει πως αν το Δημόσιο δεν συντηρούσε τόσους ιερείς, θα είχε τα χρήματα για να ασκήσει έργο κοινωνικό πολλαπλάσιο αυτού που η εκκλησία επαίρεται πως ποιεί, και μάλιστα με ξένα κόλλυβα)

https://www.vice.com/gr/article/53z9kx/ellada-perissoteroi-papades-apo-giatroi (περίπου όσοι είναι οι ιερείς, τόσοι είναι και οι γιατροί του δημοσίου με τους δικαστές μαζί)
 

Πουπουλίνα

New member

Η Πουπουλίνα αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Επαγγέλεται Ζωγράφος και μας γράφει απο Λουτράκι (Κόρινθος). Έχει γράψει 17,161 μηνύματα.
Κατοχή
Από τους 7.000 περίπου κληρικούς της εποχής της Κατοχής, πάνω από τους μισούς πήραν ενεργό μέρος στην Εθνική Αντίσταση. Ενώ όμως οι απλοί κληρικοί, ως γνήσια παιδιά του λαού, έδιναν το πατριωτικό «παρών», το ιερατείο όχι απλώς «απουσίαζε», αλλά αποτελούσε και στήριγμα των κατακτητών και της εγχώριας αντίδρασης.

Ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος της εποχής, ο Δαμασκηνός, διορίστηκε στη θέση του από την κατοχική «κυβέρνηση» του Τσολάκογλου. Στις επιστολές του προς την «κυβέρνηση» των προδοτών, ο Δαμασκηνός ευλογούσε τους «Κουίσλιγκ», δηλώνοντας ότι «αποβλέπομεν μετά βαθείας εκτιμήσεως προς την τολμηράν πρωτοβουλίαν την οποίαν αναλάβατε», ενώ χαρακτήριζε τη συνθηκολόγηση με τους κατακτητές σαν «μέτρον ανάγκης»...

Από την πλευρά τους, οι επικεφαλής του Αγίου Όρους έστειλαν μέχρι και επιστολή προς τον Χίτλερ, με την οποία καλούσαν την «Υμετέρα Εξοχότητα» (σ.σ: τον Χίτλερ) να «αναλάβη υπό την υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν και κηδεμονίαν» το ΑγιοΟρος...
«Εξοχότατε, οι βαθυσεβάστως υποσημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερών Βασιλικών Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Ορους Αθω, λαμβάνομεν την εξαιρετικήν τιμήν ν' απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα και παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν και κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον (...) Οι μοναχοί του Ορους Αθω οθενδήποτε και αν κατάγονται θα διατηρήσουσιν τα κτήματα και τα πρότερα αυτών δικαιώματα και θ' απολαύουσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, πλήρους ισότητος δικαιωμάτων και προνομίων (...). Την διατήρησιν του καθεστώτος τούτου της αυτονόμου μοναχικής πολιτείας, ικανοποιούντος πλήρως άπαντας τους εν Αγίω Ορειεν ασκουμένους ανεξαρτήτως εθνικότητος Ορθοδόξους μοναχούς και εναρμονιζόμενοι προς τον σκοπόν και την αποστολήν αυτών, παρακαλούμεν και ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψηλήν προστασίαν και κηδεμονίαν Αυτής. Τον Βασιλέα των Βασιλευόντων και Κύριον των Κυριευόντων εξ όλης ψυχής και καρδίας ικετεύοντες, όπως επιδαψιλεύση τη Υμετέρα Εξοχότητιυγείαν και μακροημέρευσιν επ' αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Εθνους. Υποσημειούμε θα βαθυσεβάστως».
Η επιστολή έχει συνταχθεί «Εν Αγίω Ορει τη 13/26 Απριλίου 1941» και απευθύνεται «Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους ΚύριονΑδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον»...

Πρόκειται για την επιστολή που έστειλαν προς τον Χίτλερ - μια μέρα πριν (!) η Βέρμαχτ μπει στην Αθήνα - οι μονές του Αγίου Ορους «ικετεύοντες» να τους θέσει «υπό την υψηλήν προστασίαν και κηδεμονίαν» του!

(σσ: Φοβόμαστε ότι εκτός από «χρυσόβουλα» βυζαντινών αυτοκρατόρων, φιρμάνια Σλάβων φυλάρχων και χοτζέτια σουλτάνων, δεν αποκλείεται οι «Αγιοι Πατέρες» να διαθέτουν και διατάγματα του ...Χίτλερ που να «αποδεικνύουν» τα ιδιοκτησιακά τους «δικαιώματα» επί λιμνών, βουνών, θαλασσών και κυρίως οικοδομικών «φιλέτων» της ελληνικής επικράτειας...).

Όσο για Μητροπολίτες, όπως ο Φλωρίνης, ο Εδέσσης, ο Αιτωλοακαρνανίας, ο Φθιώτιδας, υποδέχονταν τα Ες-Ες με δοξολογίες υπέρ «του μεγάλου γερμανικού έθνους» και με κηρύγματα ότι «τάσσεται ο ελληνικός λαός παρά τω πλευρώ των δυνάμεων του Αξονος»...

Φυσικά, υπήρχαν και Μητροπολίτες που τίμησαν το σχήμα τους, όπως ο Κοζάνης Ιωακείμ ή ο Ηλείας Αντώνιος, που στάθηκαν δίπλα στο ΕΑΜ. Μόνο που αυτούς η Ιεραρχία τους κυνήγησε και τους καθαίρεσε...

Ας επιστρέψουμε στον Δαμασκηνό. Αυτός είχε εκδιώξει από το θρόνο τον Χρύσανθο, ο οποίος με τη σειρά του ομολογούσε αργότερα ότι αυτός ήταν που καθοδηγούσε τον Γρίβα και τη φασιστική οργάνωση των Χιτών και αποκαλούσε τα Τάγματα Ασφαλείας σαν «τελευταία εφεδρεία» του Έθνους...

Γνωστός είναι ο ρόλος του Δαμασκηνού ως συνεργάτης των Άγγλων, αφού πρώτα είχε ορκίσει τις «κυβερνήσεις» των γερμανοτσολιάδων, των Λογοθετόπουλου και Ράλλη. Οι Άγγλοι, μετά τη συνάντηση του Δαμασκηνού με τον Τσόρτσιλ στα «Δεκεμβριανά», τον όρισαν έως και αντιβασιλέα της χώρας.

Η εξαργύρωση της στάσης του Δαμασκηνού στο ματοκύλισμα του λαού από τους ιμπεριαλιστές, υπήρξε πλήρης.Αλλά κι αυτός στάθηκε στο «ύψος» του. Υπό την ηγεσία του, το 1946, η έκτακτη σύνοδος της Ιεραρχίας εξέδωσε την ποιμαντορική εγκύκλιο για την καταδίκη της Αριστεράς.

Υπό την καθοδήγησή του, η Ιερά Σύνοδος της 30/5/47 τασσόταν παρά τω πλευρώ του μοναρχοφασιστικούεμφυλιοπολεμικού κράτους και «αφόριζε» σαν «εθνικώς εγκληματικόν κίνημα» (!) τον αγώνα των μαχητών του ΔΣΕ.

Αργότερα, το 1949, δήλωνε «υπερήφανος» για την «εθνικήνκολυμβήθραν» της Μακρονήσου... Εκεί, δε, στη Μακρόνησο, «μεγαλούργησε» σειρά από αρχιμανδρίτες. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετά χρόνια αργότερα, το 1984, το ένα τρίτο περίπου των μελών της Ιεράς Συνόδου είχε προϋπηρεσία στο στρατό κατά την περίοδο του Εμφυλίου...

Ο Δαμασκηνός, επίσης, ήταν εκείνος που το '48 ευλογούσε τα εκτελεστικά αποσπάσματα των στρατοδικείων, αφού, όπως έλεγε, για τους δολοφονηθέντες δημοκράτες, επρόκειτο για «καταδικασθέντες εις θάνατον κατόπιν νομίμου και δημοσίας διαδικασίας»...

Φυσικά, δεν είναι μόνο το εν Ελλάδι ιερατείο που εκείνη την εποχή διακονούσε τη «μαυρίλα».Το Φανάρι, για παράδειγμα, εξέδωσε το '49 δήλωση - προειδοποίηση αφορισμού των ομογενών που εμφορούνταν από κομμουνιστικές ιδέες, ενώ το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας έσπευδε να αποστείλει το '49 συγχαρητήριο τηλεγράφημα στον Παπάγο «επ' ευκαιρία οριστικής συντριβής των εχθρών της Πατρίδος και της Ανθρωπότητος» (σ.σ: των κομμουνιστών)...

Και βέβαια δεν είναι μόνο το ιερατείο της Ορθοδοξίας.Το 1948 η Καθολική Ιεραρχία της Ελλάδος «καταδίκασε απεριφράστως τον άθεονκομμουνισμόν», ενώ ήδη από το '44 ο Πάπας Πίος, συνεργάτης πολλών εγκληματιών ναζί, καταδικάζει τους κομμουνιστές, επειδή αρνούνται το «φυσικόν δικαίωμα της ιδιοκτησίας» και λίγο αργότερα απαγορεύει την ταφή των κομμουνιστών, εάν πριν το θάνατό τους δεν είχαν δώσει «δημοσία απόδειξη μετανοίας»...
Πηγή https://www.thepressproject.gr/article/100599/Ekklisia---Katoxi---Xounta-As-milisoume-loipon
Αυτα τα............''ωραια'' τουλαχιστον για τους επικεφαλεις της εκκλησιας.Και για τον φιλτατο Δαμασκηνο.
 
Τελευταία επεξεργασία:

DarthFederer

New member

Ο DarthFederer αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Επαγγέλεται Άεργος/η και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 3,161 μηνύματα.
Οι παπαδες και οι εφοπλιστες ειναι παντα με την κυβερνηση. Οποια και αν ειναι αυτη. Ο κληρος συνεργαστηκε αψογα με ολες τις κυβερνησεις που ειχαν εξουσια σε αυτο που λεμε σημερα Ελλαδα, απο τον Σουλτανο μεχρι τον Τσιπρα. Οι τυχον ιδεολογικες διαφορες παραμεριζονται οταν μιλαει το χρημα.

Φυσικα εξαιρουνται απλοι κληρικοι που πολεμησαν εναντια στους Τουρκους, τους Ναζι κλπ. Αλλα αυτοι δρουσαν αυτονομα, σαν λαϊκοι. Δεν ακολουθησαν τις επιταγες της εκκλησιας.
 

akikos

Well-known member

Ο Ανδρέας αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Επαγγέλεται Η.Μ.Μ.Υ. και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 6,499 μηνύματα.
Πουπουλίνα οι αρχιεπίσκοποι δεν διορίζονται.

Το άρθρο είναι προπαγανδιστικό και δεν αναφέρει ότι ο Δαμασκηνός ήταν τόσο φιλογερμανός που τον είχαν οι Γερμανοί υπό κατ' οίκον περιορισμό το 1944. Προσωπικά θεωρώ ότι και ο ίδιος ο Τσολάκογλου έκανε τη σωστή κίνηση και συνθηκολόγησε κάτι το οποίο αργά ή γρήγορα θα γινόταν. Τουλάχιστον έγινε με λιγότερες απώλειες.

Ο Δαμασκηνός είχε κάνει συμφωνείες για να φέρει φαγητο στην Ελλάδα με έξοδα της εκκλησίας αλλά τον μπλόκαραν οι Άγγλοι.

Είναι λάθος να κρίνουμε πολτικές ενέργειες με την ασφάλεια του μέλλοντος. Το ΕΑΜ και το ΔΣΕ ότι και να πρόσφερε στον αγώνα κατά των Γερμανών στον εμφύλιο επιτέθηκε κατά του επίσημου ελληνικου στρατου και κράτους

Όταν οι κοουμμουνιστές δολοφονούσαν το κλήρο πως ήθελε να αντιδράσει ο Δαμασκηνός; Να τους δώσει συγχαρητήρια;

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία (Ταμείο Ασφαλίσεως Κλήρου Ελλάδος), 26 ιερείς δολοφονήθηκαν από τους Βούλγαρους επιδρομείς, 20 ιερείς δολοφονήθηκαν από τους Ιταλούς φασίστες, 75 ιερείς από τους Γερμανούς ναζιστές και… 224 (!!!) από το ΚΚΕ, το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ και την ΟΠΛΑ.
Όποιος θέλει να διαβάσει περισσότερα εδώ παραθέτω τη πηγή μου κάτω:
http://www.unpolitical.gr/2016/12/blog-post_174.html
 

pluton

New member

Ο pluton αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 551 μηνύματα.
Πουπουλίνα μια από τις αδυναμίες μου είναι η ιστορία, τα ζητήματα που έβαλες είναι πολύ εύκολο να τα αντιμετωπίσω, το ζήτημα είναι το αντέχεις;


Την πρώτη πράξη αντίστασης δεν έκανε ο ΕΟΝίτης - ΦΑΛΑΓΓΙΤΗΣ Μ Γλέζος.


Την πρώτη πράξη αντίστασης έκανε ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ.
Ας δούμε τι γράφει στο ημερολόγιο του ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος:

29/4/1941


«Πληροφορούμαι ότι ο στρατηγός Τσολάκογλου αφού σύνηψε την επονείδιστον συμφωνία με τους Γερμανούς επάνω στο μέτωπο, κατελθών εις Αθήνας πρόκειται εντολή των Γερμανών να σχηματίσει Κυβέρνησιν. Τούτο με στεναχωρεί πολύ διότι θα περιπέσωμεν εις δεινά, …. Προτιμότερον μόνοι οι Γερμανοί να έχουν την ευθύνη της διοικήσεως οπότε θα είναι προσεκτικότεροι».


Πράγματι λοιπόν οι Γερμανοί ευθείς μόλις μπήκαν στην Αθήνα και ενώ ακόμα η Ελλάδα πολεμούσε στην Κρήτη πραγματοποίησαν συναντήσεις με πρόθυμους παράγοντεςγια να φανεί η κατοχή μια ομαλή συνέχεια, όλα να ξεχαστούν, μήτε αίμα στα οχυρά χύθηκε μήτε η Ελλάδα είπε ΟΧΙ , μια παρένθεση που πρέπει να πάρουμε μια γόμα και να την σβήσουμε δεν έγινε τίποτα, όλοι πρόθυμοι στρατιωτικοί, κάθε είδους παράγοντες και η εκκλησία θα κάνουμε μια μασκαράτα και θα ξυπνήσουμε με τον μηχανισμό όπως ήταν με μια κυβέρνηση που διέθετε Ελληνικά πιστοποιητικά γέννησης, και όλα θα είναι καλά αγγελικά πλασμένα , κάποιοι Ιταλοί και Γερμανοί θα παρακολουθούσαν και θα έλεγχαν τα πάντα , κάποιες μικρές αλλαγές στα σύνορα υπέρ των Βουλγάρων κα των Ιταλών (πάει η Θράκη, η Δ Μακεδονία, τα Επτάνησα η Ήπειρος και οι Κυκλάδες), και πια σύμμαχοι είμαστε βοηθήστε και εσείς τώρα με το αίμα σας την επιβολή της νέας τάξης του Χίτλερ….


Και οι νεκροί στο Έλλη; Και τα παιδιά με τα κομμένα πόδια ; Και οι χήρες και τα ορφανά της βομβαρδισμένης Πάτρας;
ΤΟ ΟΧΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

27/4/1941 ο Αρχιεπίσκοπος ήρθε πρωί στην Αρχιεπισκοπή « Δεν θα λειτουργήσω σήμερα για να είμαι έτοιμος για ότι προκύψει» και έστειλε τον Αρχιδιάκονο Νικόδημο (μετέπειτα Μητροπολίτη Πατρών) να τελέσει την λειτουργία λέγοντας του « Πρόσεχε παιδί μου έχε το νου σου μη και σε ειδοποιήσω». Κυριακή του Θωμά λοιπόν κήρυξε απ’ άμβωνος ο Αρχιδιάκονος και κάποια στιγμή είδε μαντατοφόρο να του κάνει νόημα, γρήγορα στον Αρχιεπίσκοπο. Τελείωσε την λειτουργία και πήγε στο γραφείο του , τον βρήκε να κλαίει βλέποντας την σημαία των Ναζί να κυματίζει στον Παρθενώνα.


Σύντομα κάθε είδους μαντατοφόροι άρχισαν να φτάνουν στο γραφείο του Χρύσανθου, με κάθε είδους προτάσεις, απειλές, εκβιασμούς, γλυκόλογα. Και ο Χρύσανθος εκείνες τις ημέρες θυμήθηκε τον Μητροπολίτη Τραπεζούντας και με Ποντιακό πείσμα είπε τέσσερα βασικά ΟΧΙ .


ΠΡΩΤΟ ΟΧΙ


Ήρθε μια επιτροπή και πρότεινε για το καλό του Ελληνικού λαού και για να καλοπιάσουμε τον κατακτητή, να πάμε με μπροστάρη την θρησκευτική μας ηγεσία να παραδώσουμε την πόλη των Αθηνών στους Γερμανούς, και Χρύσανθος απάντησε: «οι Έλληνες Ιεράρχες δεν παραδίδουν πόλεις στον εχθρό, καθήκον έχουν να εργαστούν δια την απελευθέρωση».

ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΧΙΉρθαν κάποιοι και είπαν ας κάνουμε κάτι να μας πάρουν από καλό μάτι οι κατακτητές, μη τους πάμε πια κόντρα τελείωσε ο πόλεμος. Και τι να κάνουμε βρε παιδιά; Δεν κάνουμε μια δοξολογία στην Μητρόπολη ! Και αγρίεψε το μάτι του Μητροπολίτη Τραπεζούντας «ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ! Δοξολογία δεν έχει θέσιν επί τη υποδουλώσει της Πατρίδος μας, η ώρα της δοξολογίας θα είναι άλλη».

ΤΡΙΤΟ ΟΧΙΜιας και οι ραγιάδες δεν μπορούσαν να τον πείσουν να σκύψει, είπαν να τον θαμπώσουν, του ζήτησαν να πάει να δει τον στρατηγό Στούμμε και τότε «υποχώρησε» ο Χρύσανθος είπε: «θα τον αναμένω». Ο στρατηγός πήρε τα πόδια του και πήγε στο Αρχιεπισκοπικό γραφείο, από την πρώτη στιγμή κατάλαβε ο Γερμανός στρατηγός ότι δεν είχε να κάνει με προσκυνημένο ανθρωπάκι αλλά με ηγέτη που υπερασπιζόταν Θερμοπύλες και το ξεκίνησε μαλακά να δει που θα του βγει «Όμορφη η πατρίδα σας», « Οι Γερμανοί λατρεύουν τον Όμηρο» και ο Αρχιεπίσκοπος ευγενικά σεμνά εκπροσωπώντας τους Έλληνες: « Ελπίζω να σεβαστείτε την Χώρα», «Στρατηγέ μη θίξετε την φιλοτιμία του Ελληνικού λαού».

ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΧΙΤέλος ο στρατηγός Στούμμε την επόμενη τσούπ ξανά στο Αρχιεπισκοπικό γραφείο και τι του ζήτησε λες; Να ορκίσει την κυβέρνηση Τσολάκογλου!!! Την απάντηση δεν χρειάστηκε να την μεταφράσει διερμηνέας την είπε στα Γερμανικά ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας και τωρινός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών: « Δεν μπορώ να ορκίσω Κυβέρνηση προβληθείσα από τον εχθρό, εμείς γνωρίζουμε ότι τις Κυβερνήσεις τις ορίζει ο λαός ή ο Βασιλεύς. Εδώ τώρα ούτε ο λαός εψήφισε την Κυβέρνηση, ούτε ο Βασιλεύς την όρισε. Πως ζητάτε να ορκίσω Κυβέρνηση υποδειχθείσα υπό του εχθρού; Δια να είναι όργανό των;»…. Αναψοκοκκίνησε ο στρατηγός από το χαστούκι που δέχτηκε χαιρέτησε έκανε μεταβολή και βγαίνοντας από την πόρτα της Αρχιεπισκοπής σίγουρα κατάλαβε ότι ο πόλεμος δεν είχε τελειώσει.

Τώρα ήταν η σειρά των σκουλήκων, οι οποίοι για το καλό της Πατρίδας και του λαού και το δικό του, τον εκλιπαρούσαν να, μην αρνηθεί την πρόταση που του έκανε ο Στούμμε και ο Ιεράρχης απάντησε: «Εν γνώσει των συνεπειών που με αναμένουν δεν δέχομαι την προτεινομένη πρόταση. Εμμένω εις τας αρχάς μου». Και όταν τον παραπίεσαν: « Ο πρωθυπουργός που όρκισα βρίσκεται και αγωνίζεται στην Κρήτη» είπε και σίγασε πια κάθε άλλη κουβέντα.Απ’ ότι καταλαβαίνεις αυτή η πράξη του Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου ήταν η πρώτη πράξη εθνικής αντίστασης στην κατεχόμενη Ευρώπη.

Ο Τσολάκογλου πως ορκίστηκε ;
Στις 29/4/1941 11πμ ορκίστηκε η πρώτη κατοχική κυβέρνηση από τον διάκονο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Καρύτση …. Φυσικά ούτε ο Θεσσαλός Τσολάκογλου ούτε οι Γερμανοί λησμόνησαν αυτή τη συμπεριφορά του Χρύσανθου, στις 2/6/1941 επαύθει με Συντακτική Πράξη της ψευδοκυβέρνησης Τσολάκογλου, για να τοποθετηθεί κάποιο πιο βολικό άτομο στη θέση του Αρχιεπισκόπου.

Πηγή: http://agiameteora.net/index.php/afieromata/28-oktovriou/3105-o-arxiepiskopos-tou-oxi-arxiepiskopos-athinon-xrysanthos-filippidis.html
 
Επεξεργάστηκε από συντονιστή:

Dias

Well-known member

Ο Dias αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Επαγγέλεται Φυσικός . Έχει γράψει 7,577 μηνύματα.
Την πρώτη πράξη αντίστασης δεν έκανε ο ΕΟΝίτης - ΦΑΛΑΓΓΙΤΗΣ Μ Γλέζος.
Ο Γλέζος πού κολλάει στο θέμα; Τελικά, όσα χρόνια κι αν περάσουν, το κατέβασμα της ναζιστικής σημαίας θα σας πονάει βαθιά. Έτσι για να ρίξεις το δηλητήριο σου χαρακτηρίζεις το Γλέζο ΕΟΝίτη. Ναι, ήταν "μέλη" της ΕΟΝ και ο Γλέζος και ο Σάντας και ο Θεοδωράκης και πολλοί άλλοι. Κάποιος όμως που μελετά την Ιστορία, θα έπρεπε να ξέρει ότι αυτό δεν ήταν επιλογή τους, αλλά τότε όλοι οι μαθητές ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ γίνονταν μέλη της ΕΟΝ.

 

pluton

New member

Ο pluton αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 551 μηνύματα.
Ο Γλέζος πού κολλάει στο θέμα; Τελικά, όσα χρόνια κι αν περάσουν, το κατέβασμα της ναζιστικής σημαίας θα σας πονάει βαθιά. Έτσι για να ρίξεις το δηλητήριο σου χαρακτηρίζεις το Γλέζο ΕΟΝίτη. Ναι, ήταν "μέλη" της ΕΟΝ και ο Γλέζος και ο Σάντας και ο Θεοδωράκης και πολλοί άλλοι. Κάποιος όμως που μελετά την Ιστορία, θα έπρεπε να ξέρει ότι αυτό δεν ήταν επιλογή τους, αλλά τότε όλοι οι μαθητές ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ γίνονταν μέλη της ΕΟΝ.


Τι σχέση έχω εγώ με τον ναζισμό και όλα αυτά;


Ο Μ Γλέζος ήταν δραστήριο μέλος της ΕΟΝ, ήταν ΦΑΛΑΓΓΙΤΗΣ και δεν το λέω για να τον κατηγορήσω η ΕΟΝ δεν είχε τίποτα το αξιοκατάκριτο.Εξ άλλου την σημαία δεν την κατέβασε σαν ΕΑΜ αλλά σαν ΕΟΝ.
Με συγχωρείς τώρα το είδα αυτό: "θα έπρεπε να ξέρει ότι αυτό δεν ήταν επιλογή τους, αλλά τότε όλοι οι μαθητές ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ γίνονταν μέλη της ΕΟΝ. ".


Η ΕΟΝ δεν ήταν μια νεολαία που σε υποχρέωνε κανείς να πας με το ζόρι... θα ψάξω όμως να βρω αν ισχύει αυτό. Αν έχεις στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ήταν υποχρεωτικό να μου τα βάλεις.


Δίκαιο έχεις είναι εκτός θέματος αυτή η συζήτηση που κάνουμε, αλλά αυτό δεν έγινε με δική μου ευθύνη. Εγώ απλά ήθελα να υπογραμμίσω ποια ήταν η ΠΡΩΤΗ πράξη αντίστασης.
 
Τελευταία επεξεργασία:

Dias

Well-known member

Ο Dias αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Επαγγέλεται Φυσικός . Έχει γράψει 7,577 μηνύματα.
Τι σχέση έχω εγώ με τον ναζισμό και όλα αυτά;
Έλα ντε !!
η ΕΟΝ δεν είχε τίποτα το αξιοκατάκριτο.
Τι το αξιοκατάκριτο θα μπορούσε να έχει μια οργάνωση καρμπόν της χιτλερικής νεολαίας;
Εξ άλλου την σημαία δεν την κατέβασε σαν ΕΑΜ αλλά σαν ΕΟΝ.
Όπως ο Κλαρκ Κεντ δεν είναι ο Σούπερμαν...

 

DarthFederer

New member

Ο DarthFederer αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Επαγγέλεται Άεργος/η και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 3,161 μηνύματα.
Γηπεδο το κανατε. "Σας ποναει" ο ενας, "το αντεχεις;" ο αλλος, αντε με το καλο κι ενα "Σουρωτηρι σας τον εκανε" οπως ο λεει κι ο μεγαλος σοφος των καιρων μας, Τακης Τσουκαλας...
 

pluton

New member

Ο pluton αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 551 μηνύματα.
Έλα ντε !!

Τι το αξιοκατάκριτο θα μπορούσε να έχει μια οργάνωση καρμπόν της χιτλερικής νεολαίας;

Όπως ο Κλαρκ Κεντ δεν είναι ο Σούπερμαν...Δεν μιλάς με επιχειρήματα... αν κατάλαβα καλά είσαι φανατικός και μιας και δεν έχεις τι να αντιπαραθέσεις βάζεις ετικέτες... είναι κάτι που το συναντάς πολύ συχνά στις συζητήσεις... στην κατοχή ας πούμε υπήρχε η γραμμή (από τον ίδιο τον Σιάντο) ΠΑΣ ΜΗ ΕΑΜΙΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΚΕΣΤΑΜΠΙΤΗΣ... αυτής της λογικής είσαι έτσι;
 

Himela

Συντονίστρια

Η Himela αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Επαγγέλεται Ιδιωτικός υπάλληλος και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 15,827 μηνύματα.
Σημείωση συντονιστή: Σας παρακαλώ να βάζετε πηγές από τα άρθρα και τις εικόνες που δημοσιεύετε ώστε να γίνεται μια πιο σωστή συζήτηση.
 

Τσιγάρα σέρτικα

New member

Ο Στράτος :P αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 994 μηνύματα.
Σημείωση συντονιστή: Σας παρακαλώ να βάζετε πηγές από τα άρθρα και τις εικόνες που δημοσιεύετε ώστε να γίνεται μια πιο σωστή συζήτηση.
80 χρόνια μετά, οι εμπάθειες και τα μίση ζουν και βασιλεύουν. Είστε σίγουρη Χιμ πως η παράθεση βιβλιογραφικών πηγών δεν θα το χειροτέρευε;
 

pluton

New member

Ο pluton αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 551 μηνύματα.
Σημείωση συντονιστή: Σας παρακαλώ να βάζετε πηγές από τα άρθρα και τις εικόνες που δημοσιεύετε ώστε να γίνεται μια πιο σωστή συζήτηση.

Νομίζω ότι έχεις δίκαιο θα φροντίσω να βάζω πηγές. Εξ άλλου αυτό είναι το σωστό (ιστορία χωρίς πηγές δεν γίνεται...)
 

pluton

New member

Ο pluton αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 551 μηνύματα.
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ


ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥΜετά το τέλος του Αλβανικού έπους και την κατάρρευση του μετώπου από την επίθεση της Ναζιστικής Γερμανίας κατά της Ελλάδος, τα Επτάνησα περιήλθαν υπό Ιταλική κατοχή μέχρι τον Φεβρουάριο του 1943, σε αυτή την περίοδο η Εβραϊκή κοινότητα δεν απειλήθηκε από τους κατακτητές, το αντίθετο μάλιστα απειλήθηκαν οι Έλληνες με πρώτο και καλύτερο τον Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο Δημητρίου, ο οποίος για την Εθνική του δράση, εξορίστηκε από τις Ιταλικές αρχές στην Αθήνα.


Είναι η μοναδική περίπτωση ιεράρχη που της Ελλαδικής Εκκλησίας που εξορίστηκε από τις κατοχικές αρχές.


Ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυσόστομο Δημητρίου εμπόδιζε «σθεναρώς» τα επεκτατικά σχέδια των Ιταλών, έτσι τον Φεβρουάριο του 1943 συνελήφθηκε και βιαίως εξορίστηκε στην Αθήνα , εκεί έμεινε μέχρι τον Νοέμβριο του 1943, οπότε μετά την διαδοχή της κατοχής από τους Γερμανούς της νήσου επέστρεψε ο Μητροπολίτης στις 23/11/1943 και όπως γράφει η αντιστασιακή εφημερίδα της Ζακύνθου «Δράσις» στο υπ αρ 12 φύλλο της 26/11/1943 «Ύστερα από 10 μήνες, ο διωγμένος από τους ιταλούς Δεσπότης μας επανήλθε στην Ζάκυνθο …χαρούμενες κωδωνοκρουσίες των εκκλησιών χαιρετίζουν την άφιξή του…..»

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


Την ίδια ημέρα της άφιξής του Δεσπότη τον επισκέφτηκε ο Γερμανός στρατιωτικός Διοικητής Αλφρέδος Λιτ και ο Φρούραρχος Πάουλ Μπέρενς και στην συνέχεια ο Νομάρχης Καίσαρ Μαρτζώκης μαζί με τον Δήμαρχο Λουκά Καρρέρ και λοιπούς εξέχοντες πολίτες του νησιού.


Η Γερμανική κυριαρχία του νησιού κράτησε ένα ακριβώς χρόνο από τις 12/9/1943 μέχρι 12/9/1944.


Ο Μητροπολίτης μιλούσε άπταιστα γερμανικά διότι είχε σπουδάσει στο Μόναχο, έτσι οι Γερμανοί από την πρώτη στιγμή ένοιωσαν σεβασμό στο πρόσωπο του Δεσπότη, τον σεβασμό αυτό ο Μητροπολίτης τον χρησιμοποίησε για να διασώσει με τις παρεμβάσεις του μεμονωμένους Ζακύνθιους, όπως πχ τον Νικόλα Σαρτώρου που συνελήφθηκε από τους Γερμανούς να αλιεύει με δυναμίτιδα (παράπτωμα που είχε σαν ποινή την θανατική καταδίκη), ο ψαράς αυτός ελευθερώθηκε μετά από επίμονες παρεμβάσεις του Δεσπότη.

«ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΩ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ»
Στα τέλη του 1943 ο Γερμανός Φρούραρχος Πάουλ Μπέρενς κάλεσε στο γραφείο του τον Δήμαρχο Λουκά Καρρέρ και βάζοντάς του το πιστόλι του στο στήθος του αξίωσε κατάλογο των οικογενειών των Εβραίων της Ζακύνθου.


Ο Δήμαρχος Λουκάς Καρρέρ του είπε ότι οι Εβραίοι είναι δημότες του και δεν διέφεραν των άλλων κατοίκων της Ζακύνθου.


Τότε ο Φρούραρχος Πάουλ Μπέρενς «εν θυμώ» με προτεταμένο το πιστόλι του, είπε «ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΩ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ».


Ο Δήμαρχος Λουκάς Καρρέρ έφυγε και ο Μπέρενς έμεινε με την αίσθηση ότι τρομοκράτησε τον Δήμαρχο και σύντομα θα είχε τον κατάλογο των Εβραίων του νησιού.


Δήμαρχος Λουκάς Καρρέρ ευθύς μετά την αποχώρηση του από τον Φρούραρχο κατευθύνθηκε προς το Μητροπολιτικό μέγαρο και εκεί είχε μια συνάντηση με τον Δεσπότη στον οποίο διηγήθηκε τι είχε συμβεί πριν από λίγο και ποιες ήταν οι απαιτήσεις των Γερμανών.


Ο Δεσπότης με θάρρος του είπε» Δεν θα πας κανένα κατάλογο στους Γερμανούς. Θα αναλάβω εγώ».

Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Ο Δεσπότης ευθύς μετά την συζήτηση με τον Δήμαρχο, κατέστρωσε το σχέδιό του προκειμένου να σώσει τους Εβραίους του νησιού.


Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο φυγάδευσε όλους τους Εβραίους από τα σπίτια τους και τους έκρυψε σε σπίτια Χριστιανών Ζακυνθινών στις πόλεις και τα χωριά του νησιού.


Αντιλαμβάνεσαι το μέγα κίνδυνο που ανέλαβαν οι οικογένειες που περιέθαλψαν τους Εβραίους. Και όμως το μεγαλειώδες αυτό έργο έγινε χωρίς κανείς να ρουφιανέψει προς τους Γερμανούς, ομοψυχία και θάρρος πρωτόγνωρο!!!!!!!!!!ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΑΡΧΟ


Ο Δεσπότης επισκέφτηκε τον Φρούραρχο και στην αρχή παρίστανε τον ανήξερο για τις αξιώσεις του στον Δήμαρχο, ο Γερμανός Φρούραρχος έφερε το θέμα μόνος του στο ζήτημα των Εβραίων του νησιού και τότε ο Μητροπολίτης απάντησε


« Όχι, αυτό το κακό δεν πρέπει να γίνει οι Εβραίοι της Ζακύνθου είναι Έλληνες υπήκοοι, είναι καλοί, φιλήσυχοι, εργατικοί είναι μέρος του Ποιμνίου μου, είναι καθαρόαιμοι Ζακυνθινοί δεν είναι επικίνδυνοι. Παρακαλώ να μην επικτείνετε στην Ζάκυνθο το μέτρο. Θα είναι μεγάλο έγκλημα».


Ο Φρούραρχος επιμένει ότι δεν μπορεί να παραβλέψει διαταγές που έχει.


Στην τραγική εκείνη στιγμή ο Δεσπότης και ο Δήμαρχος παίρνουν μια απόφαση «Αν αποτύχουμε θα ακολουθήσουμε τους Εβραίους όπου τους πάνε».


Τέλος πάντων ο Φρούραρχος προ της επιμονής του Δεσπότη αποφασίζει να συζητήσει το θέμα με τον Στρατιωτικό διοικητή Λιτ, έτσι δίνεται μια προσωρινή αναβολή στην αιχμαλωσία των Ζακίνθιων Εβραίων.


ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ


Ο Μητροπολίτης σε λίγες μέρες πήγε στον Στρατιωτικό Διοικητή, από τον οποίο δέχτηκε πιεστικές παροτρύνσεις για την παράδοση του καταλόγου των Εβραίων της νήσου.


Και όταν το πράγμα έφτασε στο μη παρέκει, έβγαλε από την τσέπη του ένα κατάλογο με τους Εβραίους του νησιού.


«Πάρτε τον κατάλογο των οικογενειών των Εβραίων της Ζακύνθου κύριε Διοικητά» .

Η χαρά έλαμψε στα μάτια του Λιτ «επιτέλους» θα σκέφτηκε, άνοιξε το χαρτί και διαπίστωσε ότι μέσα υπήρχαν μόνο δύο ονόματα του Μητροπολίτη και του Δημάρχου

1ον Ο Ζακύνθου Χρυσόστομος

2ον Ο Δήμαρχος Λουκάς ΚαρρέρΠρο του έκπληκτου Γερμανού ο Ιεράρχης είπε : «Είναι απόφασή μας να ακολουθήσουμε τους Εβραίους όπου τους στείλετε» και πριν προλάβει να πάρει κάποια απόφαση ο Λιτ ο Δεσπότης του πρότεινε και δεύτερο έγγραφο στην Γερμανική γλώσσα και παρακάλεσε να μεταβιβαστεί με τον ασύρματο της Γερμανικής Διοικήσεως προς τον ……… Χίτλερ προσωπικά .


Στο έγγραφο αυτό ο Δεσπότης υπενθύμιζε στον Αδόλφο μια συνάντηση που είχαν στο Μόναχο το 1924 και κάποιες συζητήσεις που είχαν κάνει στο λυκαυγές του εθνοσιαλιστικού του ξεκινήματος και παρακαλούσε «να μη συλληφθούν οι Εβραίοι της Ζακύνθου εγγυόμενος αυτός και ο Δήμαρχος ότι είναι ακίνδυνοι άνθρωποι…».


ΕΑΜ ΕΔΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


Οι αντιστασιακές οργανώσεις του ΕΑΜ και του ΕΔΕΣ παρακολουθούσαν όλες αυτές τις κινήσεις του Δημάρχου και του Μητροπολίτου και ετοιμαζόντουσαν να επέμβουν σε περίπτωση αποτυχίας τους.


Ο εκ των συναρχηγών του ΕΔΕΣ Ζακύνθου Σπύρος Ιθακίσιος (φαρμακοποιός) αργότερα απεκάλυψε ότι ο ΕΔΕΣ είχε καταστρώσει σχέδιο διάσωσης με όποιο τίμημα των Εβραίων της Ζακύνθου. Κάτι ανάλογο είχε κάνει και το ΕΑΜ Ζακύνθου.Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ


Αποτελεί μοναδική περίπτωση παρέμβασης του ίδιου του Χίτλερ προκειμένου να διασωθεί Εβραϊκός πληθυσμός στην Ευρώπη, όμως αυτό έγινε στην Ζάκυνθο χάριν των προσπαθειών και της ακτινοβολίας του Δεσπότη της, ο ίδιος ο Χίτλερ έδωσε την πιο κάτω εντολή στον Διοικητή Λιτ :


«Να παραμείνουν οι Εβραίοι της Ζακύνθου υπό την προσωπική ευθύνη του Μητροπολίτου και του Δημάρχου»


Αντίγραφο αυτής της απάντησης έδωσε ο Λιτ στον Μητροπολίτη και δι αυτής της διαταγής διασώθηκε οριστικά ο πληθυσμός των Εβραίων της Ζακύνθου, δυστυχώς το έγγραφο αυτό καταστράφηκε από τους σεισμούς και την επακολουθήσασα πυρκαγιά του 1953 .0 ΜΕΙΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ


Μετά τον πόλεμο η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Εβραίων του ΟΗΕ έκανε την εξής ενδιαφέρουσα διαπίστωση :Από τις 25 Εβραϊκές κοινότητες μόνο αυτή της Ζακύνθου δεν εμφάνιζε ποσοστό μειώσεως, συγκεκριμένα προ του πολέμου υπήρχαν 275 κάτοικοι Εβραϊκής καταγωγής, με το τέλος του πολέμου ο πληθυσμός των Εβραίων ήταν 275 κάτοικοι και η επιτροπή διαπίστωσε ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΜΗΔΕΝ, τα ποσοστά στις λοιπές κοινότητες εκυμαίνοντο από 31% μέχρι 99% στην Ξάνθη.


Από τους 80.000 Εβραίους που υπήρχαν στην Ελλάδα, 62.000 εκτοπίστηκαν από τους Γερμανούς και 18.000 επέζησαν χάρις σε προσωπικές ενέργειες σαν αυτή του Χρυσοστόμου Ζακύνθου και του Λουκά Καρρέρ. Το ποσοστό των διασωθέντων σε σχέση με τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες που ήταν υπό κατοχή είναι εκπληκτικά μεγάλο.


Κατόπιν αυτού η κυβέρνηση του Ισραήλ δια του Ιδρύματος «Γιαν Βασέν» πραγματοποίησε έρευνες για τον τρόπο διάσωσης του Εβραϊκού πληθυσμού της Ζακύνθου.


ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑΝ ΒΑΣΕΝ


Το Ίδρυμα αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό • Τον προσδιορισμό των παραγόντων που ωδήγησαν στον Ναζισμό
 • Την καταγραφή όλου του υλικού που αφορά τις κατεστραμένες Εβραικές κοινότητες.
 • Την περιγραφή την αντίσταση των Εβραίων κατά των Ναζί
 • Την απονομή τιμής σε όσους έσωσαν Εβραίους.

  Το Ίδρυμα αυτό έκανε έρευνα σε βάθος με ένορκες μαρτυρίες των διασωθέντων και παντός που είχε γνώση της διάσωσης των Εβραίων της Ζακύνθου και κατέληξε σε συμπεράσματα για τον τρόπο που διεσώθηκαν οι 275 Εβραίοι της Ζακύνθου.
  Στις 7/11/1978 στην μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων του Πρέσβη Νισσίν Γιαίς τιμήθηκαν Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος Ζακύνθου και ο Δήμαρχος Λουκά Γ Καρρέρ μαζί με αυτούς τιμήθηκαν και το ζεύγος Μ Σκουλάτου (έσωσε τον Χαίμη την μητέρα του και την αδελφή του) και Ε Πετράκη (έσωσε τον Ιωσήφ Κοέν).
  Ο Πρέσβης έβγαλε λόγο σε άπταιστα Ελληνικά και κατέληξε «…Εμείς ο λαός του Ισραήλ θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες σε αυτούς και στο Ελληνικό λαό……………..Τιμή και δόξα στο Έθνος που γαλουχεί τέτοια τέκνα».
  Στην συνέχεια μίλησε ο Αντιπρόεδρος του Κέντρου Ισραηλιτικού Συμβουλίου Α Κόβο και μεταξύ των πολλών επαίνων είπε « ……..μας δίνεται η ευκαιρία να δείξουμε τη βαθειά ευγνωμοσύνη μας προς τους Χριστιανούς αδελφούς για την ανθρωπιά που έδειξαν , βοηθόντας με κίνδυνο της ζωής του…………..»
  Οι άνθρωποι αυτοί τιμήθηκαν από το Ίδρυμα Γιαν Βασέν σαν «ΔΙΚΑΙΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ»  ΛΟΙΠΕΣ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • Η Ισραηλιτική Κοινότητα Ζακύνθου με έγγραφο αρ πρωτ 66/20-3-1947 ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο και τον Δήμαρχο Καρρέρ.
 • Το Ίδρυμα Γιαν Βασέν έδωσε το δικαίωμα να φύτευση ένα δέντρο στην δενδροστοιχία των Δικαίων στο δάσος μνήμης στην Ιερουσαλήμ στον Μητροπολίτη Χρυσόστομο.
 • Το έργο αυτό των δύο ανδρών εξυμνήθηκε από τον τύπο : • «Πρόοδος» αρ φύλλου 210/1655 της 11/12/78
 • «Αλήθεια» αρ φύλλου 1137/22-12-1978
 • «Πολιτικό Αλέτρι» αρ φύλλου 8/14-12-1978
 • «Ελεύθερη φωνή» αρ φύλλου 207/18-11-1978
 • «Χρονικά» Ισραηλιτικό περιοδικό με διαρκείς δημοσιεύσεις όπως με τα φύλλα 14,35,65,67,76, 77, 83, 84 κλπ
 • «Βραδυνή» αρ φύλλου 18833/8-11-1978
 • «Καθημερινή» αρ φύλλου 18001/8-11-1978
 • «Εκκλησιαστική αλήθεια» αρ φύλλου 56/1-2-79
  και λοιπές εφημερίδες. Ελληνικές και Ισραηλίτικες. 
Τελευταία επεξεργασία:

pluton

New member

Ο pluton αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 551 μηνύματα.
Η περίπτωση της Ζακύνθου δεν είναι η μοναδική χαρακτηριστικά αναφέρω τους Εβραίους της Χαλκίδας. Το ίδιο το ΚΙΣ (Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο) γράφει στην σελίδα του.


".....Στον Έλληνο-Ιταλικό Πόλεμο του 1940, ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός που έπεσε ηρωικά μαχόμενος, ήταν ο Χαλκιδέος Εβραίος Συνταγματάρχης Μορδοχαίος Φριζής. Είμαστε από τις λίγες Κοινότητες που από τα 327 μέλη της χάθηκαν μόνο τα 22 κι αυτό το οφείλουμε στην προστασία που μας προσέφεραν οι συμπολίτες μας, οι Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και ο Μητροπολίτης Γρηγόριος, ο οποίος έκρυψε και τα Ιερά σκεύη της Συναγωγής σε χώρο της Μητρόπολης..... "


https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=59
Βέβαια ο Εβραίος Συνταγματάρχης Μορδοχαίος Φριζής σκοτώθηκε αλλά όχι ηρωικά μαχόμενος, κράτησε βέβαια μια καλή στάση όταν αιχμαλωτίστηκε στην Μ Ασία, το 1936 ήταν στην Κρήτη στον τομέα της λογοκρισίας, πολέμησε στην Πίνδο αλλά τέλος πάντων σκοτώθηκε από βομβαρδισμό ιταλικού αεροπλάνου.
 
Τελευταία επεξεργασία:

pluton

New member

Ο pluton αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 551 μηνύματα.
ΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡΣτην Κωνσταντινούπολη τα χρόνια της Κατοχής (21 Σεπτεμβρίου 1941) κάηκε το Πατριαρχικό Μέγαρο στο Φανάρι από βραχυκύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης.


Έκαψε όλα τα ξύλινα κτήρια που βρίσκονταν κατά μήκος του νότιου τείχους, εκεί όπου στεγάζονταν τα κελιά των μοναχών, η πρωτοσυγκελία και οι πατριαρχικές αίθουσες.


Γλίτωσε ο πύργος, η βιβλιοθήκη, το κτήριο του Μεικτού Συμβουλίου και το Ευγενίδειο. Ακόμη και το πάνω από το μαγειρείο λίθινο κτήριο του Κωνσταντίνου Ε΄ έχασε κατά την πυρκαγιά τα ξύλινα τμήματά του.
Το γεγονός αυτό πληροφορήθηκε ο Α Χίτλερ και προθυμοποιήθηκε να το ανοικοδομήσει με έξοδα του Γ Ράιχ.
Έλαβε από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βενιαμίν (κατά κόσμο Ψωμάς ή Κυριακού) που πατριάρχεψε από τις 18 Ιανουαρίου 1936 ως τις 17 Φεβρουαρίου 1946 και την Σύνοδο υπερήφανη αρνητική απάντηση, Όχι ευχαριστούμε.


Φυσικά ο Χίτλερ πήρε αυτή την απόφαση λίγους μήνες μετά την κατάληψη από την Βέρμαχτ της Ελλάδος και την επίθεση κατά της ΕΣΣΔ για να εξομαλύνει τις σχέσεις με τους Έλληνες και να φανεί προστάτης των Ορθοδόξων ... ο Πατριάρχης αρνήθηκε δείχνοντάς του ότι άλλοθι από μέρους του Πατριαρχείου δεν θα έχει ούτε θα εμφανιζόταν ο "ιππότης" ο προστάτης της Ορθοδοξίας.


Το Πατριαρχικό Μέγαρο ανοικοδομήθηκε επί Πατριάρχου Δημητρίου, με την χορηγία του Έλληνα Ευεργέτη Παναγιώτη Αγγελόπουλου και συνδρομή των ανά τον κόσμο Επαρχιών του Θρόνου. Ο Αριστείδης Πασαδαίος, καθηγητής και αρχιτέκτων, σχεδίασε τα νέα κτήρια βγάζοντας την οικοδομική άδεια το 1987· με τη χορηγία του Παναγιώτη Αγγελόπουλου (όπως γράψαμε) έχουμε σήμερα ένα άρτιο συγκρότημα, το οποίο ελάχιστα διαφέρει μορφολογικά από τα κτίσματα όπως είχαν διαμορφωθεί από τον Ιωακείμ Γ΄ το 1879 με σχέδια του Σ. Χρηστίδη.


Δεν ήταν η πρώτη φορά που καιγόταν το Πατριαρχείο.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τεύχος 252 άρθρο Σεβ Μητροπολίτη Προικοννήσου κ Ιωσήφ

 

pluton

New member

Ο pluton αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 551 μηνύματα.
ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

Η τραγική κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα στο θέμα του επισιτισμού του πληθυσμού είχε ανταπόκριση και στο Άγιο όρος.


Τα ΑΟ την εποχή της κατοχής αριθμεί περίπου 4.000 μοναχούς και 1000 εργάτες.


Το ΑΟ ουσιαστικά είναι απομονωμένο από την υπόλοιπη χώρα και δεν υπάρχει οδικό δίκτυο, έτσι η όποια συναλλαγή γίνεται από την θάλασσα , πράγμα πολύ δύσκολο λόγω της έλλειψης καυσίμων . Οι περισσότεροι μοναχοί δεν ζουν σε μονές αλλά σε σκήτες , κελιά, καθίσματα και ησυχαστήρια σε δυσπρόσιτα μέρη. Η χειροτεχνία των μοναχών περιορίζεται σε μικρά ενθυμήματα, και την παραγωγή των λιγοστών γεωργικών προϊόντων που όμως δεσμεύονται από τις γερμανικές αρχές για τις ανάγκες των γερμανικών στρατευμάτων. Υπάρχουν πολλές διαταγές δεσμεύσεως ξηρών καρπών όπως η υπ αριθμ 115528/16-2-1942 . το Σεπτέμβριο του 1941 οι Γερμανοί «αγόρασαν» 500 οκάδες λάδι από την μονή Βατοπεδίου σε εξευτελιστική τιμή και προκειμένου να μη πεθάνουν οι μοναχοί της μονής, η Ιερά Κοινότητα ζήτησε οι λοιπές μονές να στείλουν 25 οκάδες λάδι η κάθε μια προς βοήθεια των μοναχών του Βατοπεδίου.
Στις 17/6/1941 έγινε μια ληστρική επιδρομή από 8 Γερμανούς στρατιώτες στην Ι Μ Ξενοφώντος οι οποίοι συναπεκόμισαν 50 οκάδες λάδι. Το ήθος των Γερμανών στρατιωτών περιγράφεται στα πρακτικά της Ι Κοινότητας (Συνεδρία Ζ 13-4-1943) . Επιτάξεις προϊόντων από τις μονές έγιναν με πλήθος επιδρομές οργανωμένες και μεμονωμένες πχ


27/10/1942 «ανταλλάγησαν» ξηροί καρποί με άλλα προϊόντα.
Τα 1943 δεσμεύτηκε ολόκληρη η παραγωγή ξηρών καρπών.


Βέβαια η μονή Ζωγράφου που είχε γίνει το κέντρο της Βουλγαρικής προπαγάνδας εφοδιαζόταν με τρόφιμα και ρούχα από την Βουλγαρική κυβέρνηση, ψηφίστηκε μάλιστα νόμος(2/2/1942) που απάλλασσε φόρου τις παροχές στο εν λόγω μοναστήρι, αυτό γινόταν στα πλαίσια της εκβουλγαροποιήσεως την Μακεδονίας.
Οι Βούλγαροι μοναχοί πρότειναν να εφοδιάζουν με τρόφιμα και άλλα είδη τις μονές αρκεί να υπογράψουν δήλωση υποταγής στον Βασιλιά της Βουλγαρίας.Οι Ελληνικές μονές απάντησαν ότι προτιμούν να πεθάνουν από την πείνα παρά να υπογράψουν μια τέτοια δήλωση , η Ρωσική μονή (Αγίου Παντελεήμονα) έστειλε αντιπροσώπους να πάρουν τρόφιμα από την Βουλγάρικη (Ζωγράφου), το ίδιο έκαναν και οι σκήτες Αγ Ανδρέα, και Προφήτη Ηλία και τα ρουμανόφωνα εξαρτήματα.
Το Μάιο του 1942 οι Ζωγράφου και η Παντελεήμονος παρέλαβαν από την Βουλγαρική κυβέρνηση 120 τόνους σιτάρι, ρύζι, ζάχαρη, και όσπρια. Οι Έλληνες μοναχοί πεινούσαν κυριολεκτικά σε σημείο που πουλούσαν τα παπούτσια τους, τα εσώρουχά τους τα ράσα τους και όλα αυτά προ της χλιδής των Σλάβων μοναχών. Σου παραθέτω έγγραφο με ημερομηνία 21/3/1943 της ΙΜ Αγίου Παύλου που αναφέρει « κατά τα μέσα του παρελθόντος μηνός απεστάλησαν εκ Βουλγαρίας εις την ΙΜ Ζωγράφου δια βενζινόπολοιου περί τας 20.000 οκάδας σίτος, κρίθη, όσπρια κλπ τρόφιμα, εκφορτωθέντα εις την παραλία της Μονής ταύτης. Προ ολίγων δε ημερών αφίχθη εις την Δάφνην δια τους εξαρτηματικούς Βουλγάρους, έτερον φορτίον τροφίμων συνοδευόμενον υπό τελωνειακών Βουλγάρων προερχομένων εκ Καβάλας και εκφορτωθέντος του φορτίου εις Δάφνην. Εκ παραλλήλου προς αυτούς, οι ημέτεροι εξαρτηματικοί πένονται κυριολεκτικώς….» Η στάση των Βούλγαρων μοναχών άρχισε να αλλάζει το 1944 μετά την τροπή των πολεμικών γεγονότων.

Αλλά και οι Ρουμάνοι για λόγους προπαγάνδας οργάνωσε αποστολή τροφίμων στο ΑΟ.
Η κατάσταση αυτή αντιμετωπίστηκε από την ΕΔΙΣ , στις 25/6/1941 αποφασίστηκε να σταλεί επιτροπή στην Αθήνα από τον Αρχιμ Αθανάσιο Παντοκρατορινό και τον Βαρλαάμ τον Γρηγοριάτη, ύστερα από πολλές πιέσεις η κυβέρνηση Τσολάκογλου έστειλε 3.000.000 δραχμές και μετά από νέες πιέσεις εστάλη 60.000 οκάδες σιτάρι και 95.000 οκάδες κριθάρι για έξη μήνες, δηλαδή για να καταλάβεις αυτό που έστελνε η κυβέρνηση ήταν 60 δράμια ψωμί ανά μοναχό την ημέρα.


Ο Β Κορδιωτάκης έδωσε εντολή να χορηγηθούν 200 σακιά αλεύρι των 45 οκάδων για τις ανάγκες των λαϊκών που εργαζόντουσαν εκεί.


Οι Γερμανοί αποφάσισαν να στείλουν τα πιο κάτω:
Α) Χορήγηση 21 δοχείων φωτιστικού πετρελαίου για τις ανάγκες των μονών.
Β) 200 κιλά ακαθάρτου πετρελαίου το μήνα για την λειτουργία του σκάφους της γραμμής Τρυπητή Δάφνη.
Από το καλοκαίρι του 1942 βελτιώθηκαν οι συνθήκες με τον εφοδιασμό σε τρόφιμα . Ο Καναδάς χορήγησε σιτάρι και οι Γερμανοί μικρές ποσότητες δημητριακών και οσπρίων, βέβαια οι γερμανικές παροχές αμέσως τις έπαιρναν πίω με επιτάξεις.


Το 1942 η ΓΔΜ χορήγησε 50 τόνους αλάτι και η κυβέρνηση έδωσε 20 οκάδες σιτάρι για κάθε αγιορείτη μοναχό.


Με ενέργειες του καθηγητή Αλεβιζάτου η Σουηδική πρεσβεία χορήγησε 54.000 οκάδες σιτάρι προς 26, 85 την οκά .


Οι Γερμανοί έστειλαν μια επιτροπή για να ερευνήσει το επισιτιστικό πρόβλημα των μοναχών και τελικά η επιτροπή έδωσε μεν υποσχέσεις αλλά και ζήτησε λάδι για 35.000 ορφανά Ελληνόπουλα, οι πεινασμένοι μοναχοί δέχτηκαν αμέσως το αίτημα της επιτροπής!


Η Κυβέρνηση των Αθηνών προ των σοβαρών κινδύνων που διαγραφόντουσαν, αποφάσισε να εγκρίνει κονδύλι 70.000.000 δραχμών (πληθωριστικό χρήμα) για την επισιτιστική ανακούφιση του ΑΟ τελικά έφτασαν μόνο 35.000.000 δραχμές.


Παρά τα τεράστια προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας συνεχίστηκε η βοήθεια προς το ΑΟ
Το 1943 και το 1944 οι μονές πούλησαν ξυλεία στο γερμανικό στρατό και τα όποια χρήματα πήραν διετέθησαν για τις επισιτιστικές ανάγκες του ΑΟ .


Από το 1943 οργανώθηκαν συσσίτια απόρων του ΑΟ (ΣΑΑΟ), αυτό το πρόγραμμα είχε διάφορες δυσκολίες λόγω της διασποράς των μοναχών σε απρόσιτα μέρη, το πρόγραμμα ΣΑΑΟ έγινε και για εθνικούς λόγους, διότι η Βουλγαρική κυβέρνηση σκεπτόταν να ιδρύσει οικονομικό συσσίτιο των Ελλήνων μοναχών με στόχους προπαγανδιστικούς, διότι όπως ήδη είπαμε οι Σλάβοι μοναχοί σιτίζοντο πλουσίως.


Από το 1943 οργανώθηκε ένα σύστημα ανταλλαγών με τις γερμανικές κατοχικές υπηρεσίες, δες μερικές μονάδες ανταλλαγών :


ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ ή ΚΑΡΥΔΙΑ : 1 οκ = 1.5 οκ Σιτάρι 1,5 οκ Όσπρια 2 οκ Καλαμπόκι
ΛΑΔΙ 1οκ = 1,5 οκ Σιτάρι 4,5 οκ Όσπρια 6οκ Καλαμπόκι
ΡΑΚΗ 1 οκ = 4οκ Σιτάρι 4 οκ Όσπρια 5 οκ Καλαμπόκι
ΚΡΑΣΙ 1οκ = 1 οκ Σιτάρι 1οκ Όσπρια 1,5 οκ Καλαμπόκι

Μετά από αυτή την ανταλλαγή το ΑΟ άρχισε να κάνει ΔΩΡΕΕΣ τροφίμων σε δεινοπαθούντες κατοίκους των Ελληνικών πόλεων, σε φυλακισμένους, σε παιδικά συσσίτια και σώθηκαν χιλιάδες Έλληνες.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ του Δ Γ Τσάμη
 
Τελευταία επεξεργασία:

Χρήστες Βρείτε παρόμοια

 • Τα παρακάτω 0 μέλη και 1 επισκέπτες διαβάζουν μαζί με εσάς αυτό το θέμα:
  Tα παρακάτω 0 μέλη διάβασαν αυτό το θέμα τις τελευταίες 60 μέρες:
 • Φορτώνει...
Top