Εκκλησία στην κατοχή

pluton

New member

Ο pluton αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 551 μηνύματα.
ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣΜετά την απαγωγή των χωροφυλάκων από τον ΕΛΑΣ , άρχισαν να υπάρχουν φήμες ότι θα ερχόντουσαν στον Άθω το Τάγματα Ασφαλείας, για να τιμωρήσουν όσους έκαναν εράνους για την διατήρηση της Χωροφυλακής.
Για τον λόγο αυτό ο Πάλμος και ένας Ανθυπασπιστής έφυγαν από το ΑΟ κρυφά στις αρχές του Απριλίου 1944.


Τα ΤΑ παρουσιάστηκαν στα όρια του Άθω στις αρχές Μαΐου του1944, και οι αγιορείτες μοναχοί ανησύχησαν σοβαρά, ειδικότερα όταν τα ΤΑ δημιούργησαν την έδρα τους στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής μετά από φρικαλεότητες που έκαναν στην Αφυσιά και την ληστεία του Ξηροποταμηνού Μετοχιού του χωριού.

Τα ΤΑ αποβιβάστηκαν στην Αμμουλιανή όπου φόρεσαν αντάρτικα ρούχα και εμβλήματα και παρουσιάστηκαν σαν αντάρτες. Ο Γερμανός ναυτοφύλακας ξεγελάστηκε και κάλεσε βοήθεια τη βουλγάρικη μονάδα της Ιερισσού, στην συμπλοκή που ακουλούθησε σκοτώθηκαν 4 ταγματασφαλίτες, με το πάθημα αυτό τα ΤΑ αναγκάστηκαν αν ματαιώσουν την είσοδό τους στο ΑΟ.
Τα κατ ευφημισμό ονομαζόμενα ΤΑ ήταν πραγματική μάστιγα της υπαίθρου, οι καλόγεροι τα ονόμαζαν «αποβράσματα του άδου», τα έργα τους ήταν να δέρνουν τον μισό πληθυσμό σαν κομουνιστές, και τον υπόλοιπο σαν γερμανόφιλους και όλους μαζί σαν μη πατριώτες, η πλειοψηφία των ΤΑ στην περιοχή είναι Κουτσόβλαχοι πρώην λεγεωνάριοι συνεργάτες των Ιταλών, ανάλογα την περίσταση υποκρίνοντο τον εθνικιστή ή τον κομουνιστή και το μόνο τους μέλημα ήταν η ληστεία .
Όλα αυτά τα έγραψε ηγούμενος της Ι Μ Διονυσίου στις 15/5/1944 σε επιστολή του προς τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ιεζεκιήλ και συνεχίζει ο αρχιμανδρίτης Γαβριήλ στο γράμμα του«Αλλοίμονον αν πράγματι το Κράτος αναθέσει εις τοιαύτα τέρατα την ασφάλειάν του, δεν χρειάζεται να κοπιάσει ο κομμουνισμός δια την επικράτησίν του, φθάνουν αυτοί. Ο κόσμος εν τη απομονώσει του ως μόνον κριτήριον έχει σήμερον την σύγκρισιν, όπου επικρατούν οι άλλοι, οι λεγόμενοι αριστεροί , επικρατεί άκρα ασφάλεια τιμής και περιουσίας, όπου δε αυτοί οι φερώνυμοι της ασφαλείας , γενική ρεμούλα και το χείριστον , το ανυπόφορον, το ανομολόγητον, άκρα ατίμωσις, τα κορίτσια και αι γυναίκες πήραν κυριολεκτικώς τα βουνά, ίνα προστατευθώσιν από τους άλλους τους λεγόμενους κακούς. Δια τον λόγον αυτόν, Σεβασμιώτατε, σας παρακαλώ αν πράγματι το κράτος συμμετέχει εις την οργάνωσιν των ταγματων αυτών και δύνασθε να εισηγηθείτε και εις την αρμοδίαν αρχήν, να συστήσητε και επιστήσητε την προσοχήν αυτής εις τα γεγονότα εν Χαλκιδική ιδίως εν Σιθωνία. Το εδρεύον εν Αγίω Νικολάω τάγμα, έχει τελείως εκτραχειλισθή εναντίον παντός τιμίου πολίτη….θα ήτο προτιμότερον να έλειπον αι οργανώσεις αυταί των αλητών…..δεν είναι δυνατόν να παύσουν φέροντες την Ελληνικήν σημαίαν ως έμβλημα τοιαύτα τέρατα και να είναι εξ ολοκλήρου και αυτοί τύραννοι; Εκείνο που δεν κατώρθωσαν 3 έτη κατοχής, επεργάζεται ραγδαίως η πάλη των οργανώσεων. Δεν υπάρχει λογική εις τας ιθύνουσας τάξεις;…...Των οικιών ημών εμπιπραμένων ημείς πρέπει να άδομεν την 3ην διεθνή και τα φασιστικά θούρια;…..».

Στις 14/5/1944 μερικοί ταγματασφαλίτες παρουσιάστηκαν στη Μ Λαύρας και ισχυρίστηκαν ότι ήταν Άγγλοι φυγάδες που ήθελαν να δραπετεύσουν στην Τουρκία, ο αντιπρόσωπος της Μονής δεν τους πίστεψε και ειδοποίησε την φρουρά του γερμανικού σταθμού με τον ασύρματο. Οι Γερμανοί έφτασαν και εκεί έγινε μια εικονική μάχη έξω από την Λαύρα και μετά το θέατρο αυτό αναχώρησαν Γερμανοί και ταγματασφαλίτες όλοι συναδελφωμένοι.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ του Δ Γ Τσάμη

Πηγή


 
Επεξεργάστηκε από συντονιστή:

pluton

New member

Ο pluton αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 551 μηνύματα.
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣΟι Γερμανοί πήραν μέτρα εντοπισμού των στρατιωτών των συμμάχων που κρυβόντουσαν στις μονές και από εκεί οι καλόγεροι τους φυγάδευαν στην Μέση Ανατολή .
Τα μέτρα αυτά εντάθηκαν από το καλοκαίρι του 1942.
Στις 31/7/1942 με το Η11/58 Βο ΡΙ έγγραφο της Feldkommandantur (Τμήμα Περιφερειακού Φρουραρχείου Θεσσαλονίκης), που ο Β Κορφιωτάκης το γνωστοποίησε στις μονές στις 17/8/1942 ήταν υποχρεωμένες να παραδώσουν μέχρι 25/8/1942 καταλόγους με ονόματα μοναχών που υπηρέτησαν σαν μόνιμοι ή έφεδροι αξιωματικοί στον ελληνικό στρατό.


Στις 6/8/1942 με έγγραφο της Feldkommandantur έπρεπε να δηλώσουν με έγγραφο όσοι έφεδροι ή μόνιμοι αξιωματικοί του Ελληνικού στρατού διέμεναν στο Άγιο Όρος (ΑΟ), διαφορετικά οι παραβάτες θα τιμωρούνται από το γερμανικό στρατιωτικό νόμο.


Τέτοιες διαταγές έστειλε η Feldkommandantur στις 13/12/1941, 4/2/1941, 7/2/1942, 13/6/1942, 14/9/1942, 8/10/1942, 14/12/1942 κα .


Το πλήθος αυτών των διαταγών δείχνουν την απροθυμία των μοναχών και των διοικητικών υπηρεσιών να συμμορφωθούν με τις διαταγές της Feldkommandantur. Το γεγονός αυτό προβλημάτισε το διοικητή της Στρατιάς Νοτιοανατολικής Ευρώπης και με εντολή του πήγε στο ΑΟ ο αξιωματικός της γερμανικής μυστικής αστυνομίας Δρ Πάλακ (Dr Pallack), στην σύναξη που γίνηκε στις Καρυές συμμετείχαν ο Υποδιοικητής της Χωροφυλακής και ο Διοικητής του ΑΟ. Σύμφωνα με το πρακτικό (Συνεδρία ΞΣΤ 10/10/1943) ο Γερμανός αξιωματικός δήλωσε:


«Έκαστον κράτος διεξαγάγον πόλεμον δικαιούται να εκδίδη διαταγάς εξασφαλίζούσας τους πολεμικούς του σκοπούς και έχει δικαίωμα να απαιτεί την πιστήν εφαρμογήν και εκτέλεσιν τούτων…..Παρά ταύτα εκ της τελευταίας αποφάσεως του στρατοδικείου απεδείχθη ότι τινές μοναχοί του ΑΟ παρέσχον και μετά την δημοσίευσιν της ανωτέρω διαταγής την συνδρομήν των προς Άγγλους αιχμαλώτους….. εμφορούμενον όμως εκ των καλών διαθέσεων του προς το ΑΟ , ποιείται αντί τούτου μίαν τελευταίαν προειδοποίησιν προς απάσας τας αρχάς και τους μοναχούς του ΑΟ περί των ανωτέρω απογορεύσεων και των σοβαρών συνεπειών, τας οποίας θα έχη τυχόν παραβίασις της διαταγής αυτής….».
Οι αντιπρόσωποι διαβεβαίωσαν τον Πάλακ ότι οι περιπτώσεις περιθάλψεως Άγγλων αιχμαλώτων είναι μεμονωμένες. Ότι δεν έχουν καμιά επίσημη πληροφορία για το θέμα αυτό και ότι συνέστησαν στις Μονές και τα Εξαρτήματα να μη βοηθούν Άγγλους αιχμαλώτους και ότι δεν υπάρχουν πια στο ΑΟ Άγγλοι. Ο Πάλακ γνώριζε την αλήθεια και στο τέλος της συνεδριάσεως εξέφρασε με ειρωνικό τρόπο την ελπίδα του ότι δεν θα αναγκαστεί να ασχοληθεί ξανά με το ζήτημα των Άγγλων στο ΑΟ.


Σαν αποτέλεσμα της συνεδρίασης εστάλη στις μονές σχετική γνωστοποίηση!


Για να αποφευχθεί η φυγάδευση για Μ Ανατολή στρατιωτικών που κρυβόντουσαν στο ΑΟ η Feldkommandantur 808 την 1/7/1942 με διαταγή της που υπέγραφε ο λοχαγός Κομπ απαγόρευε σε όλους να κρύβουν, σιτίζουν και βοηθούν κάθε πολίτη που βρισκόταν στοπ ΑΟ χωρίς άδεια, επί ποινή εγκλήσεως των παραβατών σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως.


Στο ακρωτήριο Νυμφαίο υπήρχε ναυτικό παρατηρητήριο με γερμανική φρουρά, για τον εντοπισμό συμμαχικών υποβρυχίων που έφταναν στο ΑΟ για να φυγαδεύουν Έλληνες και Συμμάχους στην Μ Ανατολή.

Στις 17/9/1941 έφτασε στο ΑΟ ο λοχαγός Γκρίσσε με έξη Γερμανούς και δύο Βουλγάρους αξιωματικούς για να εξετάσουν σχετική καταγγελία ότι Βρετανικό υποβρύχιο ανεφοδιάστηκε με καύσιμα από την ΙΜ Βατοπεδίου και παρέλαβε στρατιώτες.


Το 1943 οι Γερμανοί για να εξοικονομήσουν δυνάμεις, θέλησαν να αναθέσουν την φύλαξη και αστυνόμευση στον Βουλγαρικό στρατό και αποφασίστηκε να προωθηθεί μια βουλγαρική μεραρχία δυτικά του Στρυμώνα. Ο Ι Ράλλης επί τη απειλή παραιτήσεως του κατάφερε να πάρει διαβεβαίωση ότι δεν θα θιγεί η ελληνική κυριαρχία στα εδάφη αυτά και υπέβαλε 15 αιτήματα που απέβλεπαν στην διαφύλαξη της ελληνικής κυριαρχίας, οι Γερμανοί τα έκαναν αποδεκτά . Η συμφωνία τηρήθηκε παρόλο που οι Βούλγαροι επιχείρησαν να την παραβιάσουν αρκετές φορές. Με τον τρόπο αυτό σώθηκε το ΑΟ από την εισβολή Βουλγάρων Το 1943 τοποθετήθηκε διοικητής της Γερμανικής Διοικήσεως Μακεδονίας ο Δρ Μαξ Μαρτέν που προχώρησε σε θετικές ενέργειες για το ΑΟ (επισιτισμός μοναχών, ανταλλαγές εμπορευμάτων, διαβεβαίωση ότι η περιοχή Χαλκιδικής θα παραμείνει υπό Γερμανικό έλεγχο, ίδρυση φυλακίου στελεχωμένου από Γερμανούς για την εκμετάλλευση των δασών, εξασφάλιση επικοινωνίας με τον έξω κόσμο κλπ).


Ο Μερτεν αποφάσισε το 1943 την ασφάλεια του ΑΟ με τοποθέτηση Γερμανού διοικητή τον Ταγματάρχη Στένγκερ που εγκαταστάθηκε στο αντιπροσωπείο της Ι Μ Βατοπεδίου. Και με δύναμη 10 στρατιωτικών χωροφυλάκων με διοικητή τον επιλοχία Γιάρις τον οποίο αντικατέστησε ο σταθμάρχης Γκεμπάουερ που επίταξε το αντιπροσωπείο της ΙΜ Σίμωνος Πέτρας και δύο γειτονικά κτήρια και το κελί του Αγίου Νικολάου, ζήτησε ξυλεία και υποζύγια. Η Ι Κοινότητα υποχρεώθηκε να αναλάβει την διατροφή, τα έκτακτα έξοδα, τα μεταφορικά κλπ της Γερμανικής δύναμης.


Στις 26/5/1944 ο Γκεμπάουερ ανακοίνωσε ότι θα εγκαταλείψει το ΑΟ και έφυγε στις 28/5/1944.
Όσοι Γερμανοί αποκόπηκαν στο ΑΟ συνελήφθησαν από τον ΕΛΑΝ στις 13/9/1944 και οι μοναχοί συνανέλαβαν 4 Γερμανούς και 12 ταγματασφαλίτες σε ένα ιστιοφόρο με τρόφιμα στην σκήτη Αγίας Άννας. Ο Μέρτεν μετά την κατάρρευση αιχμαλωτίστηκε και φυλακίστηκε στο στρατόπεδο Bad Aibling της Αμερικανικής ζώνης στην Γερμανία, για να επιτύχει την αποφυλάκισή του ζήτησε συστατικές επιστολές από την Ι Κοινότητα και από τους Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης και Μυτιλήνης.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ του Δ Γ Τσάμη
 
Τελευταία επεξεργασία:

pluton

New member

Ο pluton αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 551 μηνύματα.
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΑμέσως μετά την κατάληψη της Ελλάδος από τον Γερμανικό στρατό το 1941, υπό κατοχή περιήλθε και το Άγιο Όρος.


Προ του κινδύνου να περάσει το Άγιο Όρος στην Βουλγαρική διοίκηση, όπως εντονότατα επιδίωκαν και διέδιδαν οι Βούλγαροι, πράγμα που πρώτοι το έμαθαν οι Βούλγαροι μοναχοί, και μετά την συνάντηση του Βασιλιά Βόρις με τον Χίτλερ την 19/4/1941 προκειμένου να συνεννοηθούν τον διαμελισμό των Βαλκανίων προς όφελος της Βουλγαρίας.


Η ηγεσία του Αγίου Όρους κλήθηκε να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της απειλής.


Στις 22/4/1941 πέντε αξιωματικοί του γερμανικού στρατού με επικεφαλής τον ταγματάρχη στρατιωτικό διοικητή Ν Μαδύτου επισκέφτηκαν τις Καρυές και την ιερέ κοινότητα. Οι Γερμανοί βεβαίωσαν ότι δεν θα θιγούν τα προνόμια του Αγίου Όρους.


Την ίδια ημέρα συγκλήθηκε η Έκτακτη Διπλή Ιερά Σύναξη (ΕΔΙΣ), η οποία πήρε απόφαση για αποστολή επιστολής προς τον Αδόλφο Χίτλερ με την οποία ζητούσαν να αναλάβει «υπό την υψηλήν προστασίαν και κηδεμονίαν» του το Άγιο Όρος. Την επιστολή παρέλαβαν με επισημότητα έξη αξιωματικοί του Γερμανικού στρατού στις 29/4/1941 προκειμένου να προωθηθεί προς το Βερολίνο. Ο Χίτλερ ανταποκρίθηκε αμέσως θετικά στα αιτήματα των μοναχών και ο Γερμανικός στρατός απαγόρευσε την είσοδο των Βουλγάρων στο Άγιο Όρος που ήδη είχαν στρατοπεδεύσει στην Ιερισσό.


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιστολή υπήρξε σωτήρια για το Άγιο Όρος και αποτέλεσε δείγμα υψηλής διπλωματικής ευελιξίας, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η επιστολή δεν συντάχθηκε χωρίς προβλήματα.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Αντίγραφο της σωτήριας επιστολής της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους προς τον Α Χίτλερ εστάλει στις 26 4 1941 .
Αντιδράσεις υπήρξαν από την Ι Μ Γρηγορίου και τον Γέροντα Βαρλαάμ, τους εκπροσώπους των σλαβοφώνων μονών Παντελεήμονος (Ρώσικο) , Ζωγράφου (Βουλγάρικο) και η υπογραφή γίνηκε μετά από αμοιβαίες παραχωρήσεις, παράλληλα όμως συνέταξαν υπόμνημα που ζητούσε Διεθνοποίηση του Αγίου Όρους και ο αντιπρόσωπος της Παντελεήμονος Βασίλειος Κριβοσέιν, ο οποίος γνώριζε άριστα την γερμανική γλώσσα αναχώρησε με προορισμό το Βερολίνο και Σόφια για να επιδώσει το υπόμνημα, ενεργούσαν με στόχο την εγκατάσταση γερμανικού και βουλγαρικού στρατού στο Άγιο Όρος ή την Διεθνοποίηση. Στην όλη αυτή προσπάθεια βοήθησε και ο μοναχός Βενιαμίν της Παντελεήμονος και οι βουλγάρικής καταγωγής μοναχοί Μιχαήλοφ (του κελιού «Άξιον Εστί» ) και Ευθύμιος της Ζωγράφου.

Το σχέδιο τους αυτό είχε δύο σκέλη:

1ον Δημιουργία προϋποθέσεων και συνθηκών που θα υποχρέωναν τον γερμανικό στρατό να εισβάλει.
2ον Η αποστολή μονάδων του Βουλγάρικου στρατού και τελική κατάληψη του Αγίου Όρους από τους Βουλγάρους.
Για την εκπλήρωση αυτών των στόχων εκμεταλλευόντουσαν και το παραμικρότερο περιστατικό για να τονίσουν την ανεπάρκεια της Ελληνικής Χωροφυλακής ή τον Κομμουνιστικό κίνδυνο. Στην συνέχεις τόνισαν την ευθύνη των Αγιορειτών για την προστασία των κειμηλίων και πάντα κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι το Άγιο Όρος πρέπει να περάσει επίσημα στον γερμανικό στρατό.


Την επιστολή του Αγίου Όρους προς τον Χίτλερ την έμαθε η Ελληνική κυβέρνηση τον Μάρτιο του 1942, το Υπουργείο των Εξωτερικών από τον νομικό σύμβουλο Κ Τενεκίδη στα 15/5/1942 απάντησε ότι το πρακτικό της συνεδρίας ΝΔ της ΕΔΙΣ και η επιστολή προς τον Χίτλερ δεν μπορούν να μεταβάλουν το καθεστώς του Αγίου Όρους και ότι το ΕΔΙΣ κινήθηκε στα όρια της δικαιοδοσίας του.


Την επιστολή αυτή προς τον Χίτλερ επικαλούντο οι Αγιορείται κάθε φορά που επιέζοντο από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής, με θετικά πάντα αποτελέσματα.


Οι Γερμανοί υπήγαγαν στην δικαιοδοσία του γερμανικού Περιφερειακού Φρουραρχείου Λαγκαδά το Άγιο Όρος και ειδικά στον Λοχαγό Γκρίσε (Η Grisse), ο οποίος ενδιαφέρθηκε θετικά για το Άγιο Όρος και βοήθησε τους Αγιορείτες, την ίδια τακτική ακουλούθησε ο Ταγματάρχης Στένγκερ ( G Stenger) μέχρι τον Ιούνιο του 1944. Έκτοτε το Άγιο Όρος μετατέθηκε στην Στρατιωτική Διοίκηση Ελλάδος στην Αθήνα. Και υπεύθυνος ορίστηκε ο Δρ Γιαχερ (Jacher).


Παράλληλα το ΑΟ λειτουργούσε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΧ (Καταστατικός Χάρτης) και η Ελληνική Διοίκηση ΑΟ (ΔΑΟ) με διοικητή τον Αρ Φωκά (μέχρι 26/6/1941) , Β Κορφιώτάκη (1/8/1941 – Φεβρουάριο 1943) ο οποίος δέχτηκε πλήθος διαβολές από τα σλαβόφωνα μοναστήρια οι οποίες τον έφεραν σε ευθεία σύγκρουση με τα συμφέροντα τους και τον υποχρέωσαν να εγκαταλείψει το ΑΟ τοποθετώντας προσωρινό διοικητή τον υπομοίραρχο Αν Πάλμο.


Σε επέμβαση του Γερμανού Ταγματάρχης Στένγκερ μετά από διαβολές των Σλάβων μοναχών προκειμένου να αντικατασταθεί ο , Β Κορφιώτάκης και σε ερώτηση του αν επιθυμούν οι μοναχοί να μην υπάρχει Έλληνας διοικητής οι μοναχοί έδωσαν την πιο κάτω απάντηση « Το να ερωτάται το ελληνικότατον ΑΟ αν επιθυμεί Έλληνα Διοικητήν της προξενεί εντύπωσιν».

Φυσικά οι Σλάβοι (Ρώσοι και Βούλγαροι) διεχώρησαν επιδεικτικά την θέση τους στην πιο πάνω τοποθέτηση των Ελλήνων μοναχών. Στο ενδεχόμενα να τεθεί επικεφαλής Γερμανός ή Βούλγαρος διοικητής η Αθήνα έστειλε τον τμηματάρχη του Υπουργείου Εσωτερικών Δημ Ρωμανό σαν Διευθυντή της Διοικήσεως του ΑΟ .ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ του Δ Γ Τσάμη
 
Τελευταία επεξεργασία:

pluton

New member

Ο pluton αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 551 μηνύματα.
ΤΟ ΕΑΜ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Μονή Ιβήρων, Σεπτέμβριος 1944. Μοναχοί με το στέλεχος του ΕΑΜ Στράτο Παπανικολάου (δείτε πως κάθεται ο άνθρωπος αυτός! Δεν είχε καμιά επίγνωση που βρισκόταν και φυσικά όλα αυτά δεν περνούσαν απαρατήρητα).


Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΑΝΟΣ

Στις 24/5/1944 το Γερμανικό Επιτελείο με έγγραφο του μιλά για την αντιμετώπιση του αντάρτικου κινήματος στον Χολομώντα που έφτανε η δράση του μέχρι την Θεσσαλονίκη.


Οι αντάρτικες αυτές ομάδες αντιμετώπιζαν έλλειψη προμηθειών που την κάλυψη τους είχε αναλάβει η Επιμελητεία του Αντάρτη (ΕΤΑ) με συνεχείς εράνους.


Η πρώτη επαφή του ΕΑΜ με το ΑΟ έγινε 3/3/1944 η Περιφερειακή Επιτροπή (ΕΟ) του ΕΑΜ Χαλκιδικής, έστειλε στις Μονές διακήρυξη, που εξέθετε τους σκοπούς του ΕΑΜ και ζητούσε οικονομική ενίσχυση, σου παραθέρω μερικά εδάφια της διακήρυξης για να αντιληφθείς το πνεύμα της πρώτης αυτής επαφής :

Προς
Τας Ι Μονάς, Σκήτας και Κελλιά του Αγίου Όρους


Άγιοι Πατέρες


Είναι γνωστόν εις Υμάς πόσον ο Ελληνικός Λαός δοκιμάζεται από την βάρβαρον επιδρομήν των μισητών Γερμανοβουλγάρων. Εις εν εκατομμύριον ανέχονται περίπου οι θάνατοι λόγω στερήσεων. Εις χιλιάδας οι θανατωθέντες εις τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Ολόκληραι περιοχαί έχουν γυμνωθεί τελείως από κλοπάς, καταστροφάς κλπ ……(και εδώ συνεχίζει να παρουσιάζει τις δοκιμασίες των Ελλήνων).


Η Ιστορία του Έθνους μας λέγει ότι και άλλας φοράς η Φυλή μας αντιμετώπισε καταστροφάς και επιδρομάς Τούρκων, Βουλγάρων και άλλων Βαρβάρων. Πάντοτε όμως αγωνίσθη και ενίκησεν. Η ιστορία του 1821 απέδειξε πως η Φυλή μας με επικεφαλής τον κλήρον εύρε τα πεπρωμένα της.

Ποια Ελληνική ψυχή δεν κλίνει το γόνυ προ των Εθνομαρτύρων και Ηρώων Δεσπότου Πατριάρχου Γρηγορίου, Διάκου, Παπαφλέσσα και χιλιάδων άλλων κληρικών και λαϊκών αγωνιστών; (στην συνέχει μιλά για την πίστη προς την ελευθερία και το ηρωικό πνεύμα των Ελλήνων που κάτω από την σημαία του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ ) …… δίνει σκληρά κτυπήματα εις τους καυακτητάς και τους ντόπιους προδότας, επιδιώκων να επιτύχεη την Εθνικήν του ανεξαρτησίαν.


Επί κεφαλής έχοντας τον Σεβασμιώτατον Ιωανείμ, τους Στρατηγούς Σαράφην, Δημαράτον, Καλαμπαλίκην, Νάσσην κλπ και περί τους 1200 ανώτερους και κατώτερους μόνιμους αξιωματικούς, ως και τα υγιέστερα πολιτικά στοιχεία του Ελληνικού Λαού όλων των κομματικών αποχρώσεων ήρχισεν από διετίας σκληρόν και τιτάνειον αγώνα εναντίον του κατακτητού. (στην συνέχεια περιγράφει την πολεμικήπροσπάθεια του ΕΛΑΣ) …..

Σύσσωμος ο Ελληνικός Λαός αγωνίζεται με πίστην αλλά και καρτερηκότητα τον Υπέρ όλων αγώνα. Πιστεύει απολύτως εις αυτόν και προσδοκά την Θεϊκήν Δικαίωσιν(αναφέρεται στις συμμαχικές διακλαδώσεις του ΕΑΜ ) ….

Ο σημερινός όμως γιγάντιος αγών απαιτεί και τεράστιες θυσίες. Ο Ελληνικός Λαός προσέφερε το παν. Καθήκον όμως όλων των Ελλήνων επιτακτικόν είναι να συμμετάσχουν εις τον Ιερόν αυτόν αγώνα, είτε ως πολεμισταί, είτε ως οικονομικοί ενισχυταί.


Αποτεινόμεθα λοιπόν και εις Υμάς Άγιοι Πατέρες, πιστεύοντες απολύτως ότι είσθε οι συνεχισταί των ηρωικών παραδόσεων του κλήρου….. (αναφέρει την λύπη για την αργοπορία της επικοινωνίας) ….Είμεθα βέβαιοι ότι δικαιώνοντες τον αγώνα μας θέλετε ενισχύσει τούτον προσφέροντες ότι η εινική σας ψυχή εγκρίνει εις τρόφιμα, επένδυσιν και υπόδυσιν …… ( λέει ότι θα πάνε αντιπρόσωποι του ΕΑΜ και να τους εμπιστευθούν).


Είμεθα πεπεισμένοι ότι η Ιστορία του μέλλοντος θα αφιερώση χρυσάς σελίδας δια την συμμετοχήν σας εις τον σημερινόν αγώνα.


Όλα για την Πίστην, πατρίδα και Ελευθερίαν.
Ζήτω η Ορθοδοξία.
Ζήτω το Έθνος.
Ζήτω το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ
Η Περιφερειακή Επιτροπή ΕΑΜ Χαλκιδικής.

ΣΣ οι υπογραμμίσεις είναι είναι δικές μου

Στην συνέχεις θα δεις πόσο υποκριτική ήταν αυτή η επιστολή, βλέπεις ότι η επιστολή χρησιμοποιεί Εθνικές κορώνες, θρησκευτική ευλάβεια και καθαρεύουσα . Προς το παρόν Οι Μονές ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα του ΕΑΜ και ο πρώτος έρανος έγινε στο τέλος Μαΐου 1944 και για τον σκοπό αυτό οργανώθηκαν 6 ομάδες.
Στις επιτροπές που συγκέντρωσαν με έρανο τα τρόφιμα (από τους ήδη πεινούντες μοναχούς) και τα λοιπά είδη συμμετείχαν ο καπετάν Στράτος του ΕΛΑΝ (Στράτος Παπανικολάου) , ο καπετάν Μπαρμπαλιάς, ο Κίμων Διαμαντέας (Διοικητής ΕΠ Υποδ/σης Καρυών ), ο Κλεάνθης (Τριαντάφυλλος Πήττας) της ΠΕ του ΕΑΜ Χαλκιδικής και μοναχοί.


Οι εκπρόσωποι του ΕΑΜ εντυπωσιάστηκαν πολύ από την στάση των Αγιορειτών, και μετά το τέλος του εράνου έστειλαν ευχαριστήριες επιστολές, και τις υπόγραφαν ο καπετάν Βούρος (Θ Τσελέντης) για τον ΕΛΑΣ Χαλκιδικής και ο Βάσος (Β Μαυρίδης) για την ΠΕ ΕΑΜ.


Τα προιόντα του εράνου παραδόθηκαν στην ΕΤΑ για την ενίσχυση του IV τάγματος του 31 Συντάγματος του ΕΛΑΣ, και το σύνταγμα μόλις πήρε τα εφόδια που συγκέντρωσε με στέρηση το ΑΟ στις 14/12/1944 διέταξε να επιταχθούν τα πλεονάζοντα ζώα των Μονών μέχρι 20/12/1944 μετά πιο σήμα του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ με ημερομηνία 2/12/1944 και με υπογραφή Στ Σαράφης – Βελουχιώτης.
Φυσικά από την πρώτη αυτή επαφή με το ΕΑΜ οι μοναχοί γελούσαν με την νοοτροπία των ανθρώπων που έστειλε το ΕΑΜ, η οποία ήταν εντελώς ξένη και για πάντα γνωρίζοντα τα του ΑΟ... γελοία.


Χαρακτηριστικά αναφέρω τι σημείωσε ο Κλεάνθης (Τριαντάφυλλος Πήττας) της ΠΕ του ΕΑΜ Χαλκιδικής στο βιβλίο επισκεπτών της Ι Μ Ξενοφώντος :


« Όταν στα Γραφεία της ΠΕ του ΕΑΜ κατέφταναν επιτροπές από το ΑΟ, μου έκανε εκπληκτική εντύπωση το γεγονός αυτό. Δεν μπορούσα να εξηγήσω στη συνείδησή μου πως τόσο εύκολα ο επαναστατικός άνεμος του καιρού μας άπλωσε και στο προπύργιο αυτό της παράδοσης , του βυζαντινισμού και της συντηρητικότητας. Ωστόσο μια πρώτη επαφή ήταν αρκετή για να δώση ανταπάντηση σ όλα τα ερωτήματά μου και να δώσει αποκάλυψη στις προοδευτικές δυνάμεις που δρουν κι εδώ κάτω από το περίβλημα νεκρών μορφών ζωής του παρελθόντος .
Χαιρετίζουμε το Όρος, που βαδίζει ολοταχώς προς ένα προοδευτικό συγχρονισμό, και ….ας προσθέσουμε προς ένα αληθινό εξαγνισμό».
Αυτά τα σπουδαία του Κλεάνθη γράφτηκαν στις 24/11/1944, από αυτό και μόνο αντιλαμβάνεσαι τι είδους χοντράδες έκαναν οι ΕΑΜικοί απεσταλμένοι στο ΑΟ.
Ανάφερα ήδη την ενίσχυση που πήρε το 31 Σύνταγμα του ΕΛΑΣ (το οποίο είχε ήδη επικρατήσει πλήρως στην Χαλκιδική), μετά την οργάνωσή του τον Νοέμβριο του 1943, το Σύνταγμα αυτό διέλυσε τις ομάδες ΠΑΟ σύμφωνα με αναφορές του H Fleischer, και μετά οργανώθηκε το IV τάγμα που είχε δύναμη (το 1944) 439 άνδρες και 41 άνδρες του εφεδρικού ΕΛΑΣ, ταυτόχρονα οργανώθηκαν δύο σώματα η ΕΤΑ 91 άνδρες και η Εθνική Πολιτοφυλακή(ΕΠ) 360 άνδρες.


ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ
Η επαρχιακή ΕΤΑ μετά την σύστασή της στις 7/7/1944 οργάνωσε εράνους στο ΑΟ και διαίρεσε την Χαλκιδική σε 10 διαμερίσματα με υπεύθυνο Διαμερισματάρχη. Στα διαμερίσματα αυτά ανήγαν 105 τοπικά κλιμάκια και 7 Κέντρα εφοδιασμού.


Το ΑΟ ανήκει στην δικαιοδοσία του διαμερίσματος Ιερισσού, από την στιγμή αυτή η ΕΤΑ πραγματοποίησε πραγματικά μια πληθώρα εράνων από τρόφιμα που και οι μοναχοί είχαν έλλειψη μέχρι έπιπλα και γραφική ύλη, ότι μετακινείτε το θεωρούσε υποψήφια για μεταφορά στα κέντρα εφοδιασμού, αυτό φαίνεται σε αναφορά της ΕΤΑ Χαλκιδικής που την υπογράφει ο Βάσος.


Αυτή η κατάσταση που πήρε μορφή λεηλασίας, επόμενο ήταν να δημιουργήσουν τεταμένες σχέσεις του ΑΟ με την ΕΤΑ, στην πιο πάνω αναφορά ο Βάσος γράφει μεταξύ των άλλων:

«….Στην περιφέρεια μας βρίσκεται 4/31Τάγμα με το οποίο τώρα τελευταία οι σχέσις μας δεν είναι καθόλου καλές, όπως και σε προηγούμενες αναφορές σας γνωρίσαμε, λόγω της σατράπικης και αποτόμου στάσεως της διοίκησής του, η οποία νομίζει ότι οι σχέσεις μας με τον ΕΛΑΣ πρέπει να είναι σχέσεις κυρίου προς δούλους…».
Οι διαρκείς έρανοι και η συμπεριφορά των εκπροσώπων του ΕΑΜ προς τους μοναχούς και τις μονές, δημιούργησαν κατά την ομολογία του Βάσου την ψυχρότητα.


Τον Αύγουστο του 1944 οι μοναχοί παραπονέθηκαν ότι οι αντάρτες δεν τους φέρνονται καλά και ότι κάνουν έρευνες στις Μονές Βατοπεδίου, Ξηροποτάμου και Ιβήρων παίρνοντας αυθαίρετα πολλά αντικείμενα.


Οι έρανοι στο ΑΟ έγιναν για κάθε αιτία , για ότι μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους ένα παράδειγμα στις 18/9/1944 έκαναν έρανο για τους Ρώσους τραυματίες στην Ελλάδα.


Προοδευτικά οι εισφορές μειώθηκαν και τότε άρχησαν τα ΕΑΜικά έγγραφα, τα παράπονα και οι απειλές. Ο Κλεάνθης έγραψε:


«εις τον τελευταίον έρανον του ΕΑΜ ενιαί Ι Μοναί εισέφεραν απροθύμως και πενιχρώς…..η Οργάνωσις είναι υποχρεωμένη να μη δεχθή τα ποσά ταύτα ως περιφρονητικά» και υποχρεώθηκαν φυσικά οι Μονές να «εισφέρουν συμπληρωματικώς».


Η ΕΠ και η ΕΤΑ σε πρώτη φάση άρχισαν να ελέγχουν το κόστος του ΔΕΣ στο ΑΟ και μετά κατασχέσαν τις αποθήκες του ΔΕΣ , παρά τις διαμαρτυρίες της ΙΚ και αίτημα επιστροφή των τροφίμων, το ΕΑΜ έκανε ένα «πρωτόκολλο δανεισμού» και απέστειλε μικρή ποσότητα σιταριού και άδεια σακιά του ΔΕΣ .

ΑΝΑΜΙΞΗ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΜ

Η ΕΠ Καρυών άρχισε να αναμιγνύεται στα εσωτερικά των Μονών την 1/12/1944 νέος Διοικητής της ΕΠ έγινε ο καπετάν Λάμπρος (Κ Αικατερινάρης) ο οποίος στον χαιρετιστήριο λόγο του ΕΠΕΚΡΙΝΕ την πνευματική κατάσταση ορισμένων Μονών και άλλα τέτοια φαιδρά έκανε αυτός ο Διοικητής!


Αλλά και ο νέος διοικητής Μαυρούδης με έγγραφό του προς την ΙΚ κάνει παρατήρηση ότι πολλές Μονές αρνούνται να δώσουν τρόφιμα του ΔΕΣ στους εργάτες που απασχολούν και μάλιστα απειλεί ότι «διότι άλλως θέλουν ληφθή μέτρα εναντίον των».
Εκεί όμως που το ΕΑΜ έκανε πραγματικά επέμβαση ήταν στο Κελιώτικο ζήτημα, πήρε το μέρος των εξαρτηματικών μοναχών, που επιδίωκαν την κατάργηση του ΚΧ και την αντικατάστασή του από δικαιότερο.


Οι εξαρτηματικοί μοναχοί φυσιολογικά στράφηκαν προς το ΕΑΜ και συνεργάστηκαν μαζί του (με δεδομένο ότι οι εξαρτηματικοί ήταν η πλειοψηφία του ΑΟ).


Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ απέβλεπαν σε μια μεγάλη αναταραχή μεταξύ Μονών και εξαρτημάτων, με σκοπό να επέμβει υπέρ των δευτέρων σαν ειρηνοποιός, και φυσικά από αυτή την επέμβαση θα μπορούσε να ελέγξει το ΑΟ, απώτερος στόχος ήταν προπαγανδιστικός προς το εξωτερικό, δια μέσου των ξενόφωνων Μονών (Σλαβικών) πράγμα που φυσικά δεν συνέφερε την Ελλάδα και τα συμφέροντά της στην περιοχή.


Υπήρξε λοιπόν συνεργασία εξαρτηματικών και ΕΑΜ, οι καλόγεροι των κελιών δεν μπορούσαν φυσικά να αντιληφθούν τι παιχνίδι παιζόταν και που οδηγούσε η χρησιμοποίηση τους.


Η ΙΚ πιο υπεύθυνα και με βάση την εμπειρία της από την Γερμανική κατοχή και τον Βουλγαρικό κίνδυνο που αντιμετώπισε, έδειξε μια αφοπλιστική προθυμία για συνεργασία με το ΕΑΜ και παράλληλα κωλυσιεργούσε με την ελπίδα να επικρατήσουν ψυχραιμότερες δυνάμεις. Σύντομα όμως η κακή συμπεριφορά του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ στο ΑΟ αντικατέστησε τον πρώτο ενθουσιασμό των εξαρτηματικών οι οποίοι απογοητεύτηκαν από την στάση του ΕΑΜ και απομακρύνθηκαν.


Βασικός συντονιστής για τους κελιώτες ήταν ο παπά Στέφανος γέροντας του Χιλιανδαρινού Κελιού του «Αποστόλου Θωμά» (Σέρβικο), ο οποίος υπό την κάλυψη του ΕΑΜ ζήτησε την αντικατάσταση του ΚΧ , στην κίνηση πρωτοστατούσαν τα Κελιά της περιοχής Καρυών, Προβάτας και Βατοπεδίου.


Δεν ήταν μόνο τα Κελιά που απευθύνθηκαν στην αρχή στο ΕΑΜ αλλά και κάποιοι νέοι μοναχοί των ιδιορρύθμων μονών όπως ΙΜ Βατοπεδίου που αδικούντο από τους Προισταμένους τους. Ο καπετάν Στράτος στις 26/9/1944 πήγε στο Βατοπέδι και διόρισε 6μελή επιτροπή από έμπιστους στο ΕΑΜ μοναχούς. Στην συνέχεια ο καπετάν Στράτος πήγε στην ΙΜ Ιβήρων και κατέλυσε την μοναστηριακή αρχή και διόρισε δική του επιτροπή, το ίδιο προσπάθησε να κάνει και στην Ι Μ Φιλοθέου αλλά εκεί δεν κατάφερε κάτι και έφυγε με την υπόδειξη ότι οι μοναχοί πρέπει να συμμορφωθούν με τις «λαοκρατικές» αρχές μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.


Εν τω μεταξύ ο Ν Αμπελάς διαβεβαίωνε την ΙΚ ότι δεν θα αλλοιωθεί το καθεστώς του ΑΟ και ότι οι ενέργειες του καπετάν Στράτου ήταν «προκαταρκτικές» και όχι «τελεσίδικες» και ότι καθήκον του ΕΑΜ ήταν να αποδοθεί δίκαιο.


Ο Ν Αμπελάς επανήλθε βέβαια και άκουσον τι είπε: ότι ο τρόπος εκλογής των Μονών είχε ολιγαρχικό χαρακτήρα και ήταν αντίθετο με τις αρχές του ΕΑΜ (ούτε λίγο ούτε πολύ ο Ν Αμπελάς ήθελε να αλλάξει την χιλιαετή ιστορία και ζωή του ΑΟ με την ΕΑΜική παντογνωσία του).


Και ζήτησε την επανεκλογή όλων των Προϊσταμένων από όλα τα μέλη της αδελφότητας με την συμμετοχή και των Κελλιωτών, και οι Προϊστάμενοι να μην είναι ισόβιοι και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των εξαρτημάτων στη διοίκηση (με δύο λόγια ήθελε την πλήρη αλλαγή των πάντων στο ανεξάρτητο και αυτοδιοικούμενο ΑΟ).


Η ΙΚ δήλωσε ότι είναι αναρμόδια να αποφασίσει σε τόσο σοβαρά πράγματα και ότι θα συζητούσε στις 4/ 10/1944, ζήτησε λοιπόν με έγγραφο αντιπροσώπους από όλες τις Μονές για την συνεδρίαση της 4/10/1944 τα θέματα που πρότεινε η ΕΠ ήταν :


Α) Δημιουργία τοπικών επιτροπών ΕΑΜ – ΕΛΑΣ στο ΑΟ
Β) Αναγνώριση ψήφου σ όλους τους μοναχούς για την ανάδειξη οργάνων αυτοδιοικήσεως.


Στην σύσκεψη συμμετείχαν 60 αντιπρόσωποι των Μονών. Και έγινε στις εγκαταστάσεις της Αθωνιάδας Σχολής, προσκάλεσαν δε και τον Ν Αμπελά που πήγε με τον καπετάν Στράτο και τον καπετάν Ηλία. Ο Ν Αμπελάς ανέπτυξε τις θέσεις του ΕΑΜ και τόνισε την ανάγκη αλλαγής του ΚΧ για να εναρμονιστεί με τις αρχές του ΕΑΜ πρότεινε δε:


Α) Συγκρότηση 5μελών ή 7μελών επιτροπών ΕΑΜ στις Μονές και τα Εξαρτήματα
Β) Αναθεώρηση του τρόπου εκλογής Προϊσταμένων.
Γ) Συμμετοχή στην διοίκηση των εξαρτηματικών.


Ταυτόχρονα ο Ν Αμπελάς καθησύχασε τους αντιπροσώπους και ότι οι επιτροπές του ΕΑΜ δεν θα έχουν ανάμιξη στις Μονές, είπε ότι λίγοι μοναχοί δεν μπορούν να επηρεάζουν το μεγάλο μεταρρυθμιστικό πνεύμα της εποχής! Και απείλησε ότι βιαστικές αποφάσεις θα δημιουργούσαν συνέπειες για την αλλοίωση του αγιορείτικου πολιτεύματος. Ανυποχώρητος σε όσα είπαν οι αντιπρόσωποι έλαβε μόνο υπ όψη προτάσεις για την αναλογία των αντιπροσώπων και αποχώρησε από την σύναξη.


Οι αποφάσεις των αντιπροσώπων που πάρθηκαν ήταν :
Α) Να γίνουν 3μελείς επιτροπές ΕΑΜ στις Μονές
Β) Να διαλυθούν αυτές οι επιτροπές μόλις τελειώσει ο απελευθερωτικός αγώνας
Γ) Οι επιτροπές να σέβονται τις μοναστηριακές αρχές.
Δ) Να συνεχίσουν τα μέλη των επιτροπών να εκπληρώνουν τα μοναστηριακά τους καθήκοντα.
Ε) Για το θέμα των Προϊσταμένων ευχήθηκε να παραμείνει άθικτο το καθεστώς. (σε περίπτωση που δεν ήταν δυνατόν έβαλαν κάποιες προυποθέσεις)
Ζ) Για το τρίτο θέμα διαπίστωνε ότι ανατρέπονται άρδην τα μακραίωνα καθεστώτα του ΑΟ
Η) Αποφασίστηκε να σταλεί επιτροπή στην ΠΕ ΕΑΜ Χαλκιδικής να συζητήσουν την υπόθεση και όρισαν τους Γαβριήλ Διονυσιάτη, Πάυλο Καρακαλινό, Σεραφείμ Άγιο Παυλινό και Δοσίθεο Χιλιανδαρινό.

Ο Κελιώτες αντέδρασαν ανάλογα, δηλαδή συνεδρίασαν και όρισαν επιτροπή.
Η επιτροπή της ΙΚ συνάντησε στις 14/10/1944 στην Αρναία τους αρμοδίους του ΕΑΜ , γίνηκαν συναντήσεις και με τον Διοικητή της 11 Μεραρχίας του ΕΛΑΣ , τον Διοικητή της ΕΠ καπετάν Λασάνη (Αθ Γκένιος) και τον Νομάρχη Χαλκιδικής Π Καρακούση. Από αυτές τις επαφές αποφασίστηκε ότι προς το παρόν το καθεστώς του ΑΟ παραμένει αμετάβλητο και ότι για κάθε σημαντικό θέμα θα απευθύνεται η ΙΚ στους καπετάν Λασάνη (Αθ Γκένιος) και τον Διοικητή της 11 Μεραρχίας του ΕΛΑΣ.


Έτσι εξουδετερώθηκε η εξαλωσύνη του Ν Αμπελά . Στις 18/10/1944 επισκέφτηκε την ΙΚ οι Βάσος, Στέφανος ( Στ Οικονόμου) και ο δικηγόρος Αθ Γεροχρήστος για να οργανώσουν επιτροπές ΕΑΜ στο ΑΟ και φυσικά για να κάνουν έρανο. Αυτοί στις συζητήσεις που είχαν διαβεβαίωσαν ότι η ΕΣΣΔ αναθεώρησε την στάση της στην Εκκλησία κλπ και ότι το ΕΑΜ «εμφορείται υπό ευσεβών διαθέσεων». Φυσικά όλα αυτά και άλλα ακόμη που είπαν ήτανε ψέματα και σκοπό είχαν την αλλαγή του ΚΧ στο ΑΟ . Στην συνέχεια φάνηκε η πρόθεσή τους διότι πρότειναν σύγκληση Δυνδιάσκεψης με συμμετοχή αντιπροσώπων από όλες τις τάξεις των μοναχών με βάσει το 5% επί των εκλεκτόρων, φυσικά ήταν ένας πιο μαλακός τρόπος κατάργησης του ΚΧ που αμέσως κατάλαβε η ΙΚ και καθώς ήταν αδύναμη να αντιδράσει ζήτησε ότι δεν θα θιγούν ζητήματα με καθεστωτική φύση και εσωτερική διοίκηση. Το ΕΑΜ τα δέχτηκε αμέσως.


Στις 18/10/1944 η ΙΚ έστειλε στις Μονές το 145/133 έγγραφο με οδηγίες για συζήτηση της αλλαγής του ΚΧ και οργάνωσης βάσεων για το ΕΑΜ στο ΑΟ.


Αναβρασμός και στους Κελιώτες, δηλαδή το ΕΑΜ μετέτρεψε το ΑΟ από παράδεισο ησυχίας σε κόλαση αλληλοκατηγοριών και αντεγκλήσεων με τις διαρκείς επεμβάσεις των μαθητευομένων μάγων του, αν διαβάσει κανείς τα πρακτικά των Συνδιασκέψεων (διότι γινόντουσαν αλλεπάλληλες τέτοιες μέχρι και τον Δεκέμβρη του 1944 ), λες και οι μοναχοί δεν είχαν πάει να προσευχηθούν αλλά να μετατραπούν σε φτηνιάρηδες πολιτικούς , θα εκπλαγεί κανείς πως μετέτρεψε το ΕΑΜ αδελφούς μοναχούς σε λύκους που σπαρασσόντουσαν προ των οφθαλμών των μειδιώντων ΕΑΜικών αντιπροσώπων. Αποφάσεις επί αποφάσεων εκδίδοντο διαρκώς, η χειρότερη εποχή για το ΑΟ, μήτε οι Τούρκοι μήτε οι Βούλγαροι μήτε κανείς δεν έκανε τόσο κακό στο ΑΟ όσο οι μήνες που διοίκησε το ΕΑΜ στο ΑΟ . Τέλος πάντων μετά από μια κόλαση ψηφίστηκε νέος ΚΧ και πίστεψαν οι ανόητοι ότι έβαλαν ήδη την πυρίτιδα στα θεμέλια του ΑΟ, κάτω από την έξαψη που δημιούργησε στους μοναχούς, η αλλοφροσύνη του ΕΑΜ στο ΑΟ, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να δουν τους κινδύνους που εγκυμονούσε η εφαρμογή του νέου ΚΧ για το ΑΟ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νοέμβριος 1944. Νεοζηλανδοί αξιωματικοί επισκέπτονται τον Άθω για να ευχαριστήσουν τους μοναχούς που βοήθησαν στην σωτηρία συμπατριωτών τους στη διάρκεια της κατοχής (προσέξτε την ευπρεπή στάση ανθρώπων που δεν ήταν Ορθόδοξοι, αλλά φρόντιζαν με την στάση τους να δείχνουν τον δέοντα σεβασμό και φυσικά και όσους Γερμανούς στρατιώτες είδα να φωτογραφίζονται στο ΑΟ και αυτοί είχαν ευπρεπή στάση, εν αντιθέσει με τους ΕΑΜίτες).Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ 1944


Από τον Ιανουάριο του 1945 ορισμένα βασικά στελέχη των εξαρτηματικών άρχισαν να παραιτούνται του συνασπισμού των Κελιωτών , οι περισσότερες Μονές φρόντισαν να μην εφαρμοστούν οι διατάξεις του νέου ΚΧ . Το ΕΑΜ διαισθανόταν την τροπή των πολιτικών εξελίξεων και άρχισαν να χάνουν την ψυχραιμία τους. Έτσι τους πρώτους μήνες του 1945 δεν εφαρμοζόταν κανένας από τους δύο ΚΧ , Στις 6/2/1944 η ΕΠ του ΑΟ έστειλε έγγραφο να γίνουν εκλογές με βάση τον νέο ΚΧ του 1944. Σχεδόν όλες οι Μονές αποφάσισαν να μην εφαρμόσουν τον ΚΧ του 44 .


Συνδιάσκεψη έγινε 23 Απρίλιο του 1945 .
Σήμερα το Κελιώτικο ζήτημα είναι ανύπαρκτο το ½ του πληθυσμού του ΑΟ είναι μοναχοί αν και τελευταία παρατηρείται μια τάση να πηγαίνουν οι μοναχοί στα Κελιά, οι νέοι μοναχοί ζητούν ησυχία, προσευχή, μια εξομοίωση όπως ζητούσε ο ΚΧ του 44 θα οδηγούσε σε μια παραποίηση του αγιορείτικο μοναχισμού, Αν χρειαστεί αλλαγή του ΚΧ θα πρέπει να γίνει σε πνεύμα Φιλαδέλφειας χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις όπως έγινε το 1944 και επαναλήφθηκε δυστυχώς με τον δικτατορικό νόμο 124/15 στις 17/2/1969.
ΕΑΜΙΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΟ

Ήταν αδύνατον για τους Αγιορείτες να γνωρίζουν πότε γίνεται πραγματική αλλαγή διοικητή από το ΕΑΜ, αυτό το συμπέραναν μόνα όταν έβλεπαν αλλαγή υπογραφής στα έγραφα του ΕΑΜ.


Έτσι συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι διοικητές ήταν οι πιο κάτω:


15/9/1944 μέχρι 2/10/1944 Ν Αμπελάς
2/10/1944 μέχρι 29/10/1944 Κίμων Διαμαντέας
1/12/1944 Καπετάν Λάμπρος (Κ Αικατερινάρης)
μέχρι Άνοιξη 1945 Μαυρούδης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Η άφιξη της χωροφυλακής στο ΑΟ το 1945 (ο πολίτης που βλέπετε έχει στον σκούφο του το σήμα του ΑΟ είναι Σερδάρης δηλαδή άοπλη εσωτερική αστυνομία του ΑΟ).ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ενώ ανεμπόδιστα και με τις καλύτερες προϋποθέσεις εγκαταστάθηκε ο ΕΛΑΣ στο ΑΟ με την αποχώρηση των Γερμανών τον Μάιο του 1944 και την μείωση της δυνάμεως της Χωροφυλακής, την Άνοιξη του 1945 επικρατούσε εχθρικότητα προς τους εκπροσώπους των ΕΑΜικών διοικήσεων, από όσα παράθεσα αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα τους λόγους.


Θα μπορούσε βέβαια ο Εθνικός στρατός να ξεκινήσει εκκαθαρίσεις από το ΑΟ αλλά μια τέτοια ενέργεια θα καταγγελλόταν στον ΟΗΕ, υπήρχε και ο κίνδυνος περιπλοκών μεταξύ Ρώσων, Βουλγάρων και Σέρβων και να ζητηθεί η διεθνοποίηση του ΑΟ , που όπως είδες δεν κατορθώθηκε κατά την κατοχή.


Έτσι αντί του στρατού η κυβέρνηση των Αθηνών ανέθεσε την υπόθεση αυτή στην χωροφυλακή η οποία επέστρεψε στις 27/4/1945 στο ΑΟ (υπό την γενική ανακούφιση κελλιωτών και λοιπών μοναχών).ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : ΕΑΜίτες στο ΑΟ (προσέξτε πως βγαίνουν στην φωτογραφία οι ΕΑΜίτες, οι άνθρωποι με την συμπεριφορά τους έστρεψαν τους πάντες εναντίον τους).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ του Δ Γ Τσάμη
 
Τελευταία επεξεργασία:

pluton

New member

Ο pluton αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 551 μηνύματα.
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

Το 1942 έγιναν δύο παραβιάσεις του άβατου. Στις 19/5 1942 ο γραμματέας της Ι Μ Σίμωνος Πέτρας αποβιβάστηκε στην Δάφνη με την σύζυγό του και άλλες γυναίκες.


Στις 22/5/1942 ένα εμπορικό βενζινόπλοιο προσέγγισε στην Δάφνη και αποβιβάστηκαν γυναίκες, από αυτές η μια ήταν μνηστή εμπορουπαλλήλου καταστήματος στην Δάφνη.


Με απόφαση της Ι Κοινότητος απελάθησαν αμέσως οι παραβάτες.


Τα ο καλοκαίρι του 1944 η Ιερά Κοινότητα ασχολήθηκε με την ΜΖ έκτακτη συνεδρίαση με το θέμα της παραβιάσεως του άβατου που έγινε τον Αύγουστο του 1944.


Οικογένειες από την Ιερισσό μπήκαν στο Άγιο Όρος και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Ι Μ Εσφιγμένου, η Ι Κοινότητα έστειλε αντιπρόσωπο ένα εκπρόσωπο της Ι Μ Κωνσταμονίτου με ένα αξιωματικό της χωροφυλακής για να εξετάσουν το πρόβλημα.


Εκμεταλλευόμενος την κατάσταση αυτή ο εκπρόσωπος της Ι Μ Παντελεήμονος Βασίλειος Κριβοσέιν ζήτησε με δική του πρωτοβουλία από τον πλοίαρχο ενός καταδιωκτικού γερμανικού πλοίου που αγκυροβολούσε στο λιμάνι της Μονής , να απομακρύνει τις οικογένειες.


Η Ι Κοινότητα μόλις έμαθε αυτή την ενέργεια την κατέκρινε και την χαρακτήρισε «βεβιασμένη».
Από τον έλεγχο που έκανε η χωροφυλακή διαπίστωσε ότι οι οικογένειες κατάφυγαν στο ΑΟ διότι κινδύνευε η ζωή τους, και ότι θα αποχωρήσουν σε πρώτη ευκαιρία. Η Ι Μ Εσφιγμένου μάλιστα προθυμοποιήθηκε να τους μεταφέρει με βενζινόπλοιο στην Ιερισσό.


Στρατιωτική παραβίαση του αβάτου είχαμε κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων 1946-1949 ... σοβαρή και προκλητική.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ του Δ Γ Τσάμη
 

pluton

New member

Ο pluton αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 551 μηνύματα.
ΣΕΡΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΔΙΕΝΕΞΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ


Η προκλητική στάση των βουλγαρικής καταγωγής μοναχών δημιούργησε από νωρίς προστριβές με τους μοναχούς της μονής Χιλιανδαρίου.


Η πρώτη αφορμή δόθηκε από την κατάληψη του χιλιανδαρινού μετοχιού στην Θεσσαλονίκη από τους Βουλγάρους.


Στο μετόχι αυτό που υπήρχε και η μονή του Αγίου Σάββα ζήτησε να καταλάβει η Βουλγαρική λέσχη Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο του 1941, ο Σέρβος μοναχός Μπλαγκογιεβιτς Σρέμπρεν ανρνήθηκε να παραδώσει το μετόχι στο Βούλγαρο ταγματάρχη Μίτκοφ χωρίς την έγκριση της μονής και ζήτησε την βοήθεια από τις Ελληνικές αρχές και από τον προηγούμενο Ονούφριο. Οι Βούλγαροι τότε ζήτησαν την βοήθεια των Γερμανών.
Τον Φεβρουάριο του 1942 ο Μπλαγκογιεβιτς Σρέμπρεν προσκλήθηκε από το γερμανικό Στρατηγείο όπου ο Βούλγαρος Μίτκοφ του ζήτησε να υπογράψει πρωτόκολλο παραδόσεως του ναού και των χώρων του μετοχιού, για να εγκατασταθούν Βούλγαροι μοναχοί, ο Μπλαγκογιεβιτς Σρέμπρεν παίρνοντας θάρρος από τις διαμαρτυρίες των Ελληνικών αρχών. Αρνήθηκε και τέλος ο Μίτκοφ δήλωσε ότι θα καταληφθεί δια της βία, και πράγματι 9/6/1942 οι Γερμανοί και δύο Βούλγαροι αξιωματικοί κατέλαβαν το μετόχι και έδιωξαν τον Σέρβο μοναχό. Ο Μητροπολίτης Γεννάδιος κατάφερε να διαφυλάξει την εκκλησία από την Βουλγαρική κατοχή.


Στα κελιά του μετοχιού εγκαταστάθηκαν ιερείς Βούλγαροι, οι Μαρίνοφ και Γεννάδιεφ, οι οποίοι με θορυβώδεις διασκεδάσεις και με φανερή σχέση με γυναίκες ελευθέρων ηθών προκαλούσαν σχόλια, ο στρατηγός Ζίλκοφ ζήτησε την ανάκληση και πράγματι τμηματικά απομακρύνθηκαν και στις 7/11/1942 έφτασαν τρεις νέοι Βούλγαροι ιερείς και εγκαταστάθηκαν στο μετόχι του Αγίου Σάββα.


Η μονή Χιλιανδαρίου διαχώρισε την θέση της από τους λοιπούς Σλάβους, και συμπαρατάχθηκε με τους Έλληνες μοναχούς. Οι Βούλγαροι θέλησαν να κάμψουν την στάση των Σέρβων και έστειλαν τον ρωσικής καταγωγής μοναχό Πρωτογένη από την Ι Μ Παντελεήμονος ο οποίος υπέβαλε προτάσεις για συνεργασία, τις οποίες και απέρριψαν, τότε οι Βούλγαροι ζήτησαν να εξεγερθούν Σκοπιανοί μοναχοί οι οποίοι την εποχή αυτή τα μέρη τους είχαν προσαρτηθεί στην Βουλγαρία, οι λοιποί όμως Σέρβοι ματαίωσαν το Βουλγαρικό σχέδιο.

Έκτοτε η Ι Μ Χιλιανδαρίου υποστήριξε στην Ι Κοινότητα τις Ελληνικές θέσεις και αρνήθηκαν να αλληλογραφήσουν με τον Βούλγαρο Βασιλιά, προϋπόθεση απαραίτητη για την δωρεάν παραλαβή τροφίμων από την Βουλγαρία.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ του Δ Γ Τσάμη
Στην ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ βρήκα αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία:


................


Τον Νοέμβριο του 1944, τρεις εκπρόσωποι του Στρατού και της Κυβέρνησης της Ν. Ζηλανδίας, επισκέφτηκαν το Άγιο Όρος για να αποτίσουν φόρο τιμής και να επιδώσουν εύφημες μνείες στις Μονές. Παρόλο που ήταν εκτεθειμένες σε σοβαρά αντίποινα από τους Ναζί, στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενορχήστρωναν τη διαφύλαξη και τη προστασία, μεταξύ άλλων και πολλών Νεοζηλανδών στρατιωτών, βοηθώντας τους είτε να παραλειφθούν από ελληνικά ή συμμαχικά υποβρύχια, είτε να διαφύγουν δια θαλάσσης προς την Σμύρνη και την Αίγυπτο.


Μία απ’ τις λίγες αδημοσίευτες επισκέψεις και περιγραφές ξένων αντιπροσώπων στον Άθω, είναι κι αυτή του Πήτερ Μάκινταϊρ (Peter McIntyre).
Η μαρτυρία του έχει μία ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς επρόκειτο για έναν άνθρωπο περιπετειώδη, καλλιεργημένο σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής του, πετυχημένο στρατιώτη, αλλά και κοσμογυρισμένο καλλιτέχνη.


Δύο χρόνια πριν, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνάς μου για το Άγιο Όρος στην Κατοχή, ανακάλυψα και ακολούθησα τα χνάρια της εντυπωσιακής ιστορίας του νεαρού Υπολοχαγού, Σάντυ Τόμας (Sandy Thomas) που πολέμησε με το Νεοζηλανδικό 23ου Τάγμα στη Μάχη της Κρήτης και διασώθηκε από τους Ναζί χάρη στην αυτοθυσία δεκάδων μοναχών του Αγίου Όρους.
Νεοζηλανδοί φίλοι ανακάλυψαν στ’ αρχεία του Εθνικού Ραδιοφώνου της Νέας Ζηλανδίας, μία ξεχασμένη ραδιοφωνική εκπομπή του Πήτερ Μάκινταϊρ (Peter McIntyre, 1910-1995), που ήταν ο ένας εκ των τριών επισκεπτών στο Άγιο Όρος τον Νοέμβριο 1944. Η μικρή εκπομπή, είχε ηχογραφηθεί την Πρωτοχρονιά του 1945.
Επίσης, συμπτωματικά, ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Νέας Ζηλανδίας, η συλλογή απ’ τις 83 φωτογραφίες που είχαν αποθανατίσει την επίσκεψη εκείνη.


Οι Αγιορείτες δέχτηκαν ταπεινά τις ευχαριστήριες επιστολές, τις μνείες και τα παράσημα, αλλά υπ’ ουδενί τα χρήματα τα οποία προσέφερε η Κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας. Τα παράσημα εστάλησαν με έγγραφες επικριτικές διαμαρτυρίες στην Βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ Β’, για τη στάση της Βρετανίας έναντι στους αγωνιστές της ΕΟΚΑ το 1955-’59.

Την ίδια στάση, κράτησαν κι άλλες Μονές με αντιστασιακή δράση που δέχτηκαν ευχαριστίες από Συμμαχικές Κυβερνήσεις, όπως, π.χ. η Ι.Μ. Λογγοβάρδας Πάρου, για τους ίδιους λόγους.
Ποιος ήταν ο Peter McIntyre

Προσωπογραφία του McIntyre


Στρατιωτικός, ζωγράφος και συγγραφέας, γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου του 1910, στο Ντουνέντιν της Νέας Ζηλανδίας.
Αποφοίτησε απ’ τη Σχολή Καλών Τεχνών του Σλέιντ, στο Λονδίνο, με άριστα. Εργάστηκε σαν ελεύθερος καλλιτέχνης στη Βρετανία και παντρεύτηκε με την Λίλιαν Γουέλμπερν. Το 1939, κατατάχτηκε στο 2ο Εκστρατευτικό Σώμα της Ν. Ζηλανδίας (2NZEF), στην Αγγλία, εκπαιδεύτηκε με την Νεοζηλανδική Πυροβολαρχία στο Άλντερσοτ και υπηρέτησε ως αντιαρματικός σκοπευτής με την 2NZEF στην Αίγυπτο, από τον Απρίλιο του 1940.
Τον Ιανουάριο του 1941, διορίστηκε επίσημος Καλλιτεχνικός Ανταποκριτής της Ν. Ζηλανδίας, καταγράφοντας τις μάχες της 2NZEF στην Κρήτη, στην Β. Αφρική και στην Ιταλία. Γύρισε στο Ντουνέντιν το 1946 όπου ξαναπαντρεύτηκε με την Πατρίσια Μάιλς και μετοίκησε στο Ουέλινγκτον της Ν. Ζηλανδίας.
Εξελίχθηκε σε επαγγελματία ζωγράφο προσωπογραφιών και τοπίων καθώς και σε κριτικό μοντέρνας τέχνης. Είχε διαπρέψει σε διεθνείς καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς και ήταν ένας από τους πιο διακεκριμένους και διάσημους ζωγράφους στην Αυστραλία, τις ΗΠΑ και τη Ν. Ζηλανδία.


Το 1968 εξέδωσε το βιβλίο The Painted Years, στο οποίο εξιστορεί τις εμπειρίες του. Το Peter McIntyres New Zealand (1964) ξεπούλησε στις έξι πρώτες μέρες κυκλοφορίας του και παρέμεινε σε κυκλοφορία για είκοσι χρόνια.
Το 1970 χρήστηκε αξιωματικός του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Πέθανε στο Ουέλινγκτον το 1995.

Ο Υποστράτηγος Sir Bernard Freyberg, Του Peter McIntyre 28.3.1943
(Αρχείο NZ, AAAC 898 NCWA 15)


http://www.mixanitouxronou.gr/giati-i-monachi-sto-agion-oros-arnithikan-na-dechtoun-chrimatiki-apozimiosi-apo-tous-simmachous-gia-tin-diasosi-ekatontadon-stratioton-apo-tous-nazi-i-agnosti-episkepsi-ton-neozilandon-axiomatikon/
 
Τελευταία επεξεργασία:

pluton

New member

Ο pluton αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 551 μηνύματα.
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΥΠΟΚΛΟΠΗΣ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΑΟΑπό την αρχή της κατοχής (Ιούνιος 1941) οι Γερμανοί προσπάθησαν αποκτήσουν πρόσβαση προς τους επί χίλια χρόνια φυλασσόμενους θησαυρούς..


Ήρθε λοιπόν με εντολή της Ανωτάτης στρατιωτικής αρχής των Γερμανών ο διαπρεπής βυζαντινολόγος καθηγητής του πανεπιστημίου του Μονάχου και ναζιστής Δρ Φραντς Ντέλγκερ (Dr Franz Dolger) με ομάδα τεχνικών και επιστημόνων συγκεκριμένα:


- Ανθυπολοχαγό von Ingram αρχηγό των Sonderkommandow στην Ελλάδα.
- Α Deindl Διοικητή των κεντρικών υπηρεσιών του Ράιχ από το Βερολίνο εντεταλμένος του Al Rosenberg.
- Dr O Treitinger επιστημονικός συνεργάτης
- Κ Κρεσς (K Kress) ειδικός φωτογράφος από το επιτελείο του Al Rosenberg.
- Ο Δρ Μ Σιώτης του Πανεπιστημίου Αθηνών
- Ο διερμηνέας Ε Τσιγκιρίτης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Γερμανός βυζαντινολόγος Φραντς Νταίλγκερ, επικεφαλής της πολυάριθμης ειδικής αποστολής Ρόζενμπεργκ για την καταγραφή των κειμηλίων του Αγίου Όρους.


Την αποστολή χρηματοδότησε ο γερμανικός στρατός και υπεύθυνος ορίστηκε ο αρχιστράτηγος Λιστ .
Επίσημα σκοπός ήταν η μελέτη και η φωτογράφηση των θησαυρών του ΑΟ, συστατικές επιστολές προς την ΙΚ έδωσαν ο Γ Τσολάκογλου , Κ Λογοθετόπουλος, ο μητροπολίτης Γεννάδιος, ο αντιστράτηγος Χάαρντε και άλλοι.


Η επιστημονική φήμη του Dr Franz Dolger ήταν γνωστή στο ΑΟ από κατ ιδία επισκέψεις του πριν τον πόλεμο.


Ο Dr Franz Dolger επισκέφτηκε λοιπόν το ΑΟ στις 15/6/1941 και φωτογράφησαν το τυπικό (τράγο ) και χειρόγραφα του Πρωτάτου, συνολικά πραγματοποίησαν 1900 φωτογραφικές λήψεις, απ ότι καταλαβαίνεις αυτή ήταν η αρχή της σχεδιαζόμενης μεταφοράς των θησαυρών στην Γερμανία. Θα πρέπει να συνδυαστεί αυτή η υπόθεση με την αρπαγή από τους Ιταλούς τον Σεπτέμβριο του 1941 της αρπαγής των θησαυρών της Δήλου, που τελικά οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να επιστρέψουν μετά την απειλή του Τσολάκολου ότι θα παραιτηθεί και θα καταγγείλει το γεγονός σε όλο τον κόσμο.


Ο Τσολάκογλου μάλιστα έστειλε απόρρητο έγγραφο προς τον διοικητή Μακεδονίας τονίζοντας την ανάγκη περιφρούρησης των θησαυρών του ΑΟ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο διαπρεπής βυζαντινολόγος καθηγητής του πανεπιστημίου του Μονάχου και γνωστός φιλοναζιστής δρ Φραντς Ντέλγκερ .
ΤΑ ΜΟΥΛΑΡΙΑ

Ο Dr Franz Dolger ευχαρίστησε την ΙΚ του ΑΟ με δύο επιστολές 12-10-1942 και 5-11-1942 , εξέφρασε δε την ευγνωμοσύνη του με ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ! προς την ΙΚ να μοιράσει προς τις Μονές 10 μουλάρια της αποστολής του, και ιδιαίτερα ζήτησε να δοθούν από ένα στις Ζωγράφου (Βουλγάρικη), Ιβήρων, Φιλοθέου, Εσφιγμένου και Κωνσταμονίτου.


Η παράδοση έγινε κατά πανηγυρικό τρόπο από τον διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών Μ Σιώτη και τον διερμηνέα Ε Τσιγγερίτη στις 13/7/1941!


Η ΑΠΑΓΩΓΗ!

Το φθινόπωρο του 1943 η Einstatzstab Reichsleiter Rosenberg επιχείρησε να πραγματοποιήσει την απαγωγή των φωτογραφηθέντων θησαυρών , Ο Μέρτεν αργότερα υποστήριξε ότι με δική του υπόδειξη η Γερμανική Στρατιωτική Αστυνομία δεν επέτρεψε την είσοδο της Einstatzstab Reichsleiter Rosenberg στο ΑΟ .


Αυτό απ ότι καταλαβαίνεις δεν είναι αλήθεια το πιθανότερο είναι να μη εισήλθαν στο ΑΟ λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν με την συνθηκολόγηση της Ιταλίας.


Ο Dr Franz Dolger συμπερασματικά βγάζουμε το συμπέρασμα ότι ήταν γνώστης του σχεδίου του 1943 από την εποχή της φωτογράφησης.


Η τελευταία επαφή της Einstatzstab Reichsleiter Rosenberg με το ΑΟ έγινε στις 4/11/1943 ο Γερμανός Διοικητής ΑΟ Στένγκερ, ο αντισυνταγματάρχης Pfannestl καθηγητής του Μαρβούργου και ο καθηγητής Ν Έξαρχος επισκεφτήκαν την ΙΚ και εξέφρασαν το ενδιαφέρον του Γερμανικού λαού για το ΑΟ και την επιθυμία για διαφώτιση του, τέλος προσέφεραν 22 αντίτυπα της επιστημονικής απόστολής του Dr Franz DolgerΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Κλιμάκιο επιστημόνων που αποπειράθηκε το 1941 να καταγράψει με αντικειμενικό στόχο να λεηλατήσει τους θησαυρούς του ΑΟ.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ

http://agioritikesmnimes.blogspot.gr/2011/10/77.html

 

pluton

New member

Ο pluton αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 551 μηνύματα.
ΑΝΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Στις 6/12/1940 ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς πήρε ένα τηλεγράφημα από την Τήνο:

«Σήμερα, στις 6 Δεκεμβρίου και ώρα 3 μμ, ο λαός της Τήνου με επικεφαλής τον ιερό κλήρο προσήλθε όλος ναό της Ευαγγελίστριας και προσευχήθηκε για τη νίκη των ελληνικών όπλων στον ιερό αγώνα που αναλάβαμε.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας διάβασε ψήφισμα του Ιδρύματος, το οποίο έγινε δεκτό από το λαό με επευφημίες και συγκινητικές εκδηλώσεις και με το οποίο θέτει στη διάθεσή σας όλα τα αναθήματα και τιμαλφή αντικείμενα και κοσμήματα κάθε είδους, που υπάρχουν στο ναό, όλο το χρυσάφι και το ασήμι …. Για την ενίσχυση του ιερού αγώνα μας».


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940-41 του Α Κωστόπουλου – Β Κωτουλοπούλου Κωστοπούλου εκδόσεις ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ
 

pluton

New member

Ο pluton αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 551 μηνύματα.


ΕΟΧΑ “Εθνικός Οργανισμός Χριστιανικής Αλληλεγγύης”

Ο αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, προ της ζοφερής κατάστασης που άρχιζε να παρουσιάζει η Κατοχή και κυρίως της επερχομένης πείνας, προέβη σε μία σημαντική ενέργεια: απηύθυνε προς την τότε κυβέρνηση, έκκληση με υπόμνημα στον οποίο ανέπτυσσε «πλήρες πρόγραμμα ενιαίας ασκήσεως της δημοσίας αντιλήψεως επεκτεινομένης εις όλας τας πασχούσας τάξεις της κοινωνίας, περιλαμβανούσης την διατροφήν, ένδυσιν, παροχήν ιατρικής περιθάλψεως και φαρμάκων, εξεύρεσιν εργασίας» κλπ.


Με αυτή την ενέργεια και κατόπιν πολλών εμποδίων και αναβολών, επέτυχε να εκδοθεί το υπ’ αριθμ. 776/4-12-1941 ΝΔ, με το οποίο δημιουργείτο νομικό πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ΕΟΧΑ δηλαδή “Εθνικός Οργανισμός Χριστιανικής Αλληλεγγύης”, η ΕΟΧΑ βρήκε έτοιμο τον εθελοντικό μηχανισμό που είχε στήσει ο Αρχιεπίσκοπος του 1940 Χρύσανθος με την επωνυμία «Πρόνοια των οικγενειών των στρατευμένων», στόχος της ΕΟΧΑ ήταν: “την εξεύρεση και παροχήν εργασίας, την ένδυση και θέρμανση των απόρων ολοκλήρου της Επικρατείας, έτι δε και την παροχήν παντός είδους βοηθείας εις αυτούς”. Το έργο που επιτέλεσε η ΕΟΧΑ εγκωμιάστηκε χαρακτηριστικά ας δούμε τι είπε ο Ηλίας Βενέζης, που βάζει την ΕΟΧΑ «στην καθολική Εθνική Αντίσταση των Ελλήνων. Με τον ειρηνικό του στρατό – τις χιλιάδες των εθελοντών – με τα ειρηνικά του όπλα – τα καζάνια των Εστιών του – με τα ρούχα και τα φάρμακα, ο ΕΟΧΑ αγωνίσθηκε αγώνα δύσκολο, όχι μόνο για την φυλετική επιβίωση των Ελλήνων, αλλά και για να διατήρηση και να τόνωση το ηθικό τους, να κρατηθούν όρθιοι και να μην λυγίσουν…..».

Ο αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, έστελνε διαρκώς εγκηκλείους προς τους κατακτητές καθιστώντας τους υπεύθυνους για τον αφανισμό του Ελληνικού λαού.


Συνεργάστηκε με τον ταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντε, αρχηγό της αντιστασιακής ομάδος “Μίδας 614”, ο οποίος εκτός των άλλων προμήθευε τον Δαμασκηνό με χρήματα από την Μέση Ανατολή για τις οικογένειες των εκτελεσθέντων πατριωτών και των άλλων αναγκών του χειμαζόμενου λαού.

Για την αντιμετώπιση της πείνας απευθύνθηκε σε ομόδοξους και ετεροδόξους Εκκλησίες, αλλά και στους Ερυθρούς Σταυρούς σχεδόν όλου του κόσμου, το μέγα πρόβλημα της πείνας. Έστειλε μέχρι τηλεγράφημα στον πατριάρχη Αλεξανδρείας Χριστόφορο, δια του οποίου παρακαλούσε να στείλει η Εκκλησία της Αλεξάνδρειας κατεπειγόντως τρόφιμα στην Ελλάδα, θέτων εις τον πατριάρχη ως αντιπροσφορά (ενέχυρο) άπασαν την ακίνητη περιουσία της Ελληνικής Εκκλησίας, το σύνολον των κειμηλίων και ιερών σκευών όλων των ναών και μονών της χώρας, όπως επίσης τα τιμαλφή και πολύτιμα ιερά άμφια του ελληνικού Κλήρου παντός βαθμού, προς οιανδήποτε κατά την εκτίμηση του πατριάρχου χρήση...

Αμέσως ήρθε τηλεγραφική απάντηση του πατριάρχη Αλεξανδρείας, (η Ιταλική Πρεσβεία μάλιστα καθυστέρησε να επιδώσει το τηλεγράφημα στην Ελληνική Εκκλησία), που διαβεβαίωνε: «Ελπίζομεν ότι θα δυνηθώμεν να υπερπηδήσωμεν τας δυσκολίας δια την προμήθειαν τροφίμων και την μεταφορά αυτών». Και: «Ουδεμία ανάγκη υπάρχει να διαθέσητε την περιουσίαν της Ελληνικής Εκκλησίας». (ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ)

Ο αρχιεπίσκοπος έδωσε εντολή, όπως και ο προκάτοχός του αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, να διατεθούν όλα τα “αναθήματα” και τα τιμαλφή των ιερών ναών και ιερών μονών.


Τότε διέθεσε και το Πανελλήνιον Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης της Τήνου, το ποσόν των 5 εκατομμυρίων δρχ. της εποχής εκείνης...


Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός υπεράσπιζε τους φυλακισμένους, τις οικογένειές τους, τους ομήρους και τους δικαζόμενους. Ο γραμματεύς του καθηγητής Ιωάννης Γεωργάκης, ως νομικός, υπεράσπισε δωρεάν τότε περί τις 3.000 τέτοιες περιπτώσεις.


Η περίπτωση του Δαμασκηνού μπορεί να μετρηθεί με σταθμά μεγάλου ηγέτη και αληθινού Χριστιανού, ήταν μήπως ο μόνος ο μητροπολίτης Γεννάδιος Αλεξιάδης (1912-1951) με κάθε τρόπο διέσωζε τους Έλληνες αντιστασιακούς, αλλά και τους Εβραίους από την καταδίωξη των Ναζί. Αναφέρεται ότι ο Γεννάδιος, όταν του εζήτησε ο Γερμανός διοικητής της Θεσσαλονίκης λίστα με ονόματα των Εβραίων, εκείνος του απάντησε: «Θα σας δώσω την λίστα, αλλά και το πρώτο όνομα που θα γράψω, θα είναι το δικό μου».


Που βρήκε όμως τα χρήματα ο Δαμασκηνός για το γιγάντιο αυτό έργο του; Τα βρήκε με πολλούς τρόπους ενδεικτικά θα σας αναφέρω κάτι που είπε ο ίδιος όταν ρωτήθηκε:


«Πως γίναν τα συσσίτια της ΕΟΧΑ στα χρόνια της Κατοχής που σώθηκε τόσος κόσμος από την πείνα και τον θάνατο;».

«Είχαμε κάνει λέει , μια απάτη».

«τι απάτη;».

«Είχαμε συνεννοηθεί με πατριώτες στο Νομισματοκοπείο και βγάζανε διπλούς αριθμούς χαρτονομισμάτων. Αυτό σήμαινε εκτέλεση. Κι έτσι με τα διπλά χρήματα, από τη μια μεριά έβγαιναν προς τα έξω και από την άλλη και κατορθώναμε να κάνουμε τα συσσίτια, ώστε να διατηρηθεί στη ζωή ο λαός των Αθηνών, ο οποίος τότε λιμοκτονούσε».
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Χρ. Χρηστίδη ΕΟΧΑ Ἀθηνῶν-Πειραιῶς “Ἔκθεσις τῆς Διευθύνσεως ἐπὶ τῶν πεπραγμένων τῆς τριετίας Ἰανουάριος 1942-Σεπτέμβριος 1944”, Πειραιεῦς 1944.


“Ἐκτελεσθέντες ἐπὶ κατοχῆς, πρόλογος & φροντίδα Ἰωάννας Τσάτσου”, Β΄ ἔκδοση, Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, Ἀθήνα 1976.


“Ἀρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός”, Δημοσθένη Κούκουνα, ἐκδόσεις Μέτρον, Ἀθήνα 2004.


“Ἀρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός – οἱ χρόνοι τῆς δουλείας”, Βιβλιοπωλείον τῆς Ἐστίας, Ἀθήνα 1981.
 

Angelique.

New member

Η Angelique. αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 5,588 μηνύματα.
Πλούτων εντάξει το καταλάβαμε τι θέλεις να περάσεις ως προσωπικότητα αλλά μην αγγίζεις και τα όρια του εθνικισμού γιατί ειδικά σε αυτήν την κοινότητα,
η οποία κατά ένα μεγάλο βαθμό μελών έχουν liberal απόψεις, δεν πρόκεται να περάσει στο ελάχιστον αυτή η τύπου "προπαγάνδα" που κάνεις.

Ευχαριστώ. :P
 

pluton

New member

Ο pluton αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 551 μηνύματα.
Πλούτων εντάξει το καταλάβαμε τι θέλεις να περάσεις ως προσωπικότητα αλλά μην αγγίζεις και τα όρια του εθνικισμού γιατί ειδικά σε αυτήν την κοινότητα,
η οποία κατά ένα μεγάλο βαθμό μελών έχουν liberal απόψεις, δεν πρόκεται να περάσει στο ελάχιστον αυτή η τύπου "προπαγάνδα" που κάνεις.

Ευχαριστώ. :P

Δεν κάνω προπαγάνδα και δεν υπάρχει λόγος. Ιστορικά στοιχεία δίνω. Γιατί όμως παθιάζει και θεωρείται το θέμα εθνικισμός (προσωπικά δηλαδή έχω αγάπη προς την πατρίδα, αλλά σε ζητήματα ιστορίας το δίκαιο είναι δίκαιο)... τι να περάσω όμως και για ποιο λόγο; Ο κάθε ένας δεν αλλάζει άποψη παρά μόνο μέσα από την ωριμότητα, μη νομίζεις ότι εγώ είχα πάντα τις ίδιες απόψεις για όλα τα θέματα, και σε μένα είχαν φυτέψει πράγματα και βλέποντας το παρελθόν στεναχωριέμαι που με αφιόνιζαν .... τέλος πάντων δεν κάνω προπαγάνδα στοιχεία, αν κάποιος τα αμφισβητεί ας παραθέσει στοιχεία.
 

Χρήστες Βρείτε παρόμοια

  • Τα παρακάτω 0 μέλη και 1 επισκέπτες διαβάζουν μαζί με εσάς αυτό το θέμα:
    Tα παρακάτω 0 μέλη διάβασαν αυτό το θέμα τις τελευταίες 60 μέρες:
  • Φορτώνει...
Top